Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-10-23

Nolato: Nolato Q3 2019: Positiv resultatutveckling för samtliga affärsområden

Nolato AB har idag publicerat delårsrapporten för tredje kvartalet
2019.

· Omsättningen uppgick till 1.980 MSEK (1.980)
· Rörelseresultatet (EBITA) ökade till 238 MSEK (222 exkl. negativ
engångspost om -17 MSEK)

· EBITA-marginal om 12,0 procent (11,2 exkl. engångsposter)
· Resultat efter skatt ökade till 186 MSEK (154)
· Resultat per aktie före utspädning ökade till 7,02 SEK (6,50 exkl.
engångsposter)

· Kassaflödet efter investeringar uppgick till -4 MSEK (-68 exkl.
avyttring)

Medical Solutions omsättning ökade till 612 MSEK (596), justerat för
valuta var omsättningen oförändrad. Rörelseresultatet (EBITA) ökade
till 80 MSEK (76) och EBITA-marginalen till 13,1 procent (12,8).

- Andra halvåret föregående år innehöll mycket hög omsättning från
utvecklingsarbete samt extra fakturering av produktionsutrustning,
vilket även bedöms påverka tillväxten under fjärde kvartalet,
kommenterar Nolatos vd och koncernchef Christer Wahlquist.

Integrated Solutions omsättning uppgick till 862 MSEK (892), vilket
justerat för valuta är en minskning med 12 procent. Rörelseresultatet
(EBITA) ökade till 116 MSEK (114) och EBITA-marginalen till mycket
starka 13,5 procent (12,8).

- Lagersituationen har normaliserats och nya produktvarianter inom
Vaporiser Heating Devices (VHP) har börjat levereras under tredje
kvartalet, säger Christer Wahlquist. Marginalen påverkades positivt
av goda volymer av äldre produkter inom VHP med hög
produktionseffektivitet, gott kapacitetsutnyttjande inom
mobiltelefoner och valutaeffekter.

Industrial Solutions omsättning uppgick till 512 MSEK (492), justerat
för valuta innebär det en ökning med 3 procent. Rörelseresultatet
(EBITA) ökade till 44 MSEK (35) och EBITA-marginalen uppgick till 8,6
procent (7,1).

- Volymerna har varit stabila inom flertalet produktområden och
genomförda effektiviseringsåtgärder ger successivt en förbättrad
marginal, konstaterar Christer Wahlquist.

Nolatos finansiella ställning är fortsatt god, med en nettotillgång på
186 MSEK (208). Soliditeten uppgick till 47 procent (46).

------
För ytterligare information kontakta:
Christer Wahlquist, vd och koncernchef, 0705 804848
Per-Ola Holmström, finansdirektör, 0705 763340

Nolato är en svensk koncern med verksamhet i Europa, Asien och
Nordamerika. Vi utvecklar och tillverkar produkter i polymera
material som plast, silikon och TPE till ledande kunder inom
medicinteknik, läkemedel, konsumentelektronik, telekom, fordon,
hygien och andra utvalda industriella sektorer. Nolatoaktien noteras
på Nasdaq Stockholm, där Nolato är ett Large Cap-företag i sektorn
Industrials.

www.nolato.se

Denna information utgjorde före offentliggörandet insiderinformation
och är sådan information som Nolato AB är skyldigt att offentliggöra
enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades,
genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den
23 oktober 2019 kl. 14.00 CET.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/nolato/r/nolato-q3-2019--positiv-resultatutve...
https://mb.cision.com/Main/966/2939103/1128147.pdf
https://mb.cision.com/Public/966/2939103/b8e364c678095e1d.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.