Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2014-04-28

Nolato: Nolatos årsstämma 2014

Nolato har under måndagen hållit årsstämma.

Utdelning:
Stämman beslöt i enlighet med styrelsens förslag att dela ut 8,00 kr
per aktie, varav 4,00 kr ordinarie utdelning och 4,00 kr som
extrautdelning. Avstämningsdag är fredag den 2 maj 2014 och
utdelningen kommer att skickas ut från Euroclear Sweden onsdagen den
7 maj 2014. X-dagen är 29 april 2014.

Styrelse:
Stämman omvalde styrelseledamöterna Fredrik Arp, Sven Boström
Svensson, Henrik Jorlén, Hans Porat och Lars-Åke Rydh. Till nya
ledamöter valdes Åsa Hedin och Dag Andersson. Fredrik Arp omvaldes
som styrelseordförande. Stämman tog beslut om styrelsearvode enligt
valberedningens förslag.

Revisorer:
Som revisor omvaldes aukt. rev. Alf Svensson och som revisorssuppleant
aukt. rev. Camilla Alm Andersson.

Valberedning:
Stämman beslöt att bolaget ska ha en valberedning bestående av en
representant för envar av de fem till röstetalet största aktieägarna
vid september månads utgång. Namnen på de fem ägarrepresentanterna
och namnen på de aktieägare de företräder ska offentliggöras så snart
de utsetts, men senast sex månader före årsstämman 2015.

Ansvarsfrihet:
Stämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören
ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2013.

Koncernchefens anförande kommer att återges på www.nolato.se

----
För ytterligare information kontakta: Fredrik Arp, ordförande vid
stämman, 0708-207000

Nolato är en svensk koncern med verksamhet i Europa, Asien och
Nordamerika. 2013 omsatte vi 4,5 miljarder kronor. Vi utvecklar och
tillverkar produkter i polymera material som plast, silikon och TPE
till ledande kunder inom medicinteknik, läkemedel, telekom, fordon,
hygien och andra utvalda industriella sektorer. Nolatoaktien noteras
på NASDAQ OMX Stockholm, där Nolato är ett Mid Cap-företag i sektorn
Industrials.

Informationen är sådan som Nolato AB ska offentliggöra enligt lagen om
värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella
instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 28 april
2014 kl 19.00.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/nolato/r/nolatos-arsstamma-2014,c9575978
http://mb.cision.com/Main/966/9575978/238185.pdf

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.