Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2014-04-28

Nolato: Nya finansiella mål och reviderad utdelningspolicy

Nolatos styrelse har fastställt nya finansiella mål för koncernen samt
reviderat utdelningspolicyn. De nya målen innebär att koncernen styrs
med avseende på en god intjäning, förmåga att generera kassaflöde
samt en sund finansiell risknivå. Förändringen ska bland annat ses
mot bakgrund av dagens koncernstruktur och framflyttade
marknadspositioner.

De nya finansiella målen, som ska ses över en konjunkturcykel, är
följande:

· Att uppnå en rörelsemarginal (EBITA) överstigande 10 procent (en
ökning jämfört med det tidigare målet på minst 8 procent).

· Att uppnå en kassagenering överstigande 75 procent av
EBIT-resultatet, mätt som kvoten av kassaflödet efter investeringar
och EBIT-resultatet. Kassaflödet efter investeringar är belastat med
finansiella kostnader och skatt samt investeringar, men ej av förvärv
eller avyttringar. Kassagenereringen är ett nytt mål som bland annat
anger möjligheterna att egenfinansiera förvärv och/eller utdelning
till aktieägarna med internt genererade medel.

· Att uppnå en soliditet överstigande 35 procent (oförändrat).
Vidare har styrelsen för avsikt att varje år föreslå en utdelning som
överstiger 50 procent av resultatet efter skatt, med beaktande av
Nolatos långsiktiga utvecklingsmöjligheter, finansiella ställning och
investeringsbehov (en ökning jämfört med den tidigare policyn om
lägst 35 procent).

- Vi har de senaste åren fokuserat på att skapa en balanserad
koncernstruktur med tre affärsområden tillsammans med att
kontinuerligt förstärka vår lönsamhet. De nya finansiella målen
speglar bättre denna strategiska inriktning samtidigt som det ger en
finansiell handlingsfrihet vad avser nya förvärv och/eller god
utdelningspotential till aktieägarna, säger Nolatos ordförande
Fredrik Arp.

---------
För ytterligare information kontakta:
Styrelsens ordförande Fredrik Arp, 0708 20 70 00

Nolato är en svensk koncern med verksamhet i Europa, Asien och
Nordamerika. 2013 omsatte vi 4,5 miljarder kronor. Vi utvecklar och
tillverkar produkter i polymera material som plast, silikon och TPE
till ledande kunder inom medicinteknik, läkemedel, telekom, fordon,
hygien och andra utvalda industriella sektorer. Nolatoaktien noteras
på NASDAQ OMX Stockholm, där Nolato är ett Mid Cap-företag i sektorn
Industrials.

Informationen är sådan som Nolato AB ska offentliggöra enligt lagen om
värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella
instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 28 april
2014 kl 14.33.

www.nolato.se

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/nolato/r/nya-finansiella-mal-och-reviderad-utd...
http://mb.cision.com/Main/966/9575671/238000.pdf

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.