Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2014-04-28

Nolato: Stark marginalutveckling

I dagens delårsrapport för första kvartalet redovisar Nolato ett
rörelseresultat (EBITA) på 94 mkr (122), och en rörelsemarginal om
10,1 procent (9,7). Den starka marginalen förklaras av framflyttade
marknadspositioner och fortsatta förbättringar inom effektivitets-
och produktivitetsområdet. Koncernens omsättning uppgick till 932 mkr
(1.254) och kassaflödet efter investeringar till 17 mkr (16).

- Även om omsättningen under kvartalet var klart lägre än fjolårets,
till följd av den förväntade nedgången inom Nolato Telecom, presterar
koncernen en mycket stark marginal. Den starka marginalen är
resultatet av koncernens fokus på "Lean Manufacturing"
(effektiviseringsarbete) och vår flexibla produktionsstruktur inom
Nolato Telecom, där vi snabbt kan anpassa kostnaderna, säger Nolatos
koncernchef Hans Porat.

Nolatos affärsmodell bygger på ett nära, långvarigt och innovativt
samarbete som skapar mervärde för såväl kunder som aktieägare. De
senaste årens strategiska arbete har bland annat resulterat i en
balanserad koncernstruktur och framflyttade marknadspositioner.

- En god lönsamhet har varit och är högsta prioritet. Med en hög
tekniknivå och en god finansiell ställning har vi förutsättningar att
investera för framtiden och fortsätta att utvecklas tillsammans med
våra kunder, säger Hans Porat.

Vid slutet av första kvartalet uppgick soliditeten till 54 procent
(44) och den finansiella nettotillgången till 133 mkr (-100).

---------
För ytterligare information kontakta:
Hans Porat, VD och koncernchef, 0705 517550
Per-Ola Holmström, finansdirektör, 0705 763340

Nolato är en svensk koncern med verksamhet i Europa, Asien och
Nordamerika. 2013 omsatte vi 4,5 miljarder kronor. Vi utvecklar och
tillverkar produkter i polymera material som plast, silikon och TPE
till ledande kunder inom medicinteknik, läkemedel, telekom, fordon,
hygien och andra utvalda industriella sektorer. Nolatoaktien noteras
på NASDAQ OMX Stockholm, där Nolato är ett Mid Cap-företag i sektorn
Industrials.

Informationen är sådan som Nolato AB ska offentliggöra enligt lagen om
värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella
instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 28 april
2014 kl 14.30.

www.nolato.se

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/nolato/r/stark-marginalutveckling,c9575627
http://mb.cision.com/Main/966/9575627/237964.pdf
http://mb.cision.com/Public/966/9575627/b084e7924813688c.pdf

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.