Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-02-28

Noll för Tobin Properties

wysiwyg_image

Bostadsutvecklaren Tobin Properties rörelseresultat var 0,0 miljoner kronor i det fjärde kvartalet 2017 (9,7). Det gångna kvartalets intäkter summerade till 31,2 miljoner kronor (38,2).

Det framgår av bokslutet för 2017. Ingen utdelning till stamaktieägarna föreslås.

Det gångna helårets rörelseresultat var 53,7 miljoner kronor (48,2), mot en prognos i ett nyemissionsprospekt i december 2017 på runt 50 miljoner kronor.

"Rörelseresultatet påverkades negativt av vårt beslut att inte tillträda projektet Fjärdingen i Uppsala och positivt av en reavinst tack vare försäljningen av fastigheterna Gladan 5, 6 och 7", framhåller Erik Karlin i vd-ordet.

Bolaget sålde 13 bostäder på bindande avtal (14) i det fjärde kvartalet. Under det gångna kvartalet startade Tobin produktion av 148 bostäder (76). Antalet bostäder i pågående produktion uppgick vid årsskiftet till 493 stycken (406). Försäljningsgraden i pågående produktion var 65 procent (94).

Sett till värde tecknades bindande avtal om försäljning av lägenheter till en nivå på 48 miljoner kronor under kvartalet (108). Efter periodens utgång anges att bindande försäljningsavtal till ett värde om 10 miljoner kronor har tecknats.