Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-12-23

NONG: Finanstilsynet har fattet vedtak om krisetiltaksplan og fastsetting av minstekrav til summen av ansvarlig kapital og ...

SpareBank 1 Nord-Norge har mottatt vedtak om bankens MREL-krav fra
Finanstilsynet. MREL-kravet er satt til 32,5 % av justert risikovektet
beregningsgrunnlag. Kravet er basert på konsernets balanse pr. 31. desember
2018, og hensyntatt tilgjengelig ansvarlig kapital i konsernet medfører dette et
foreløpig beregnet økt nominelt behov for konvertibel gjeld på NOK 8 108
millioner. Konsernets MREL-krav er i varselet gjort gjeldende fra 31. mars 2020,
mens kravet til etterstillelse skal oppfylles innen 31. desember 2022, og kan
fases inn ved at SpareBank 1 Nord-Norge fram til denne datoen kan medregne gjeld
som er utstedt før 1. januar 2020 forutsatt at denne tilfredsstiller generelle
krav til konvertibel gjeld. Det gjøres oppmerksom på at det beregnede nominelle
økte behovet for konvertibel gjeld på NOK 8 108 millioner ikke hensyntar
endringer i regulatoriske kapitalkrav utover økt motsyklisk kapitalbuffer fra
31. desember 2019, samt balanseutvikling mv.

SpareBank 1 Nord-Norge vil innen 31. mars 2020 oversende Finanstilsynet en plan
for innfasing av kravet om etterstillelse av MREL-kvalifiserende gjeld. Planen
vil inkludere en rimelig opptrapping for å tilfredsstille kravet innen 31.
desember 2022.

Kontaktpersoner:

Finanssjef Ronny Løvberg Sørensen, tlf 971 05 220

CFO Bengt Olsen, tlf 975 89 560

CRO Liv Bortne Ulriksen, tlf 957 31 130

Denne informasjonen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven § 5-12.

Source Url: https://newsweb.oslobors.no/message/492457

Författare OSE News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.