Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-04-12

Nordax Bank AB: Nordax årsredovisning och hållbarhetsrapport har publicerats

Nordax årsredovisning inklusive hållbarhetsrapport och risk- och
kapitaltäckningsrapport finns nu tillgängliga på Nordax hemsida.

2018 var ett händelserikt år för Nordax. Under året avnoterades
moderbolaget Nordax Group AB från Nasdaq Stockholm efter ett
offentligt uppköp av Nordic Capital Fond VIII och Sampo.

Under året breddades Nordax strategi till att omfatta fler
utlåningsprodukter till privatpersoner. Under året lanserade Nordax
ett bolån i Sverige vilken är anpassad till en modern arbetsmarknad
med många olika typer av anställningsformer där storbankernas
standiserade kreditbedömningar lämnar många personer med god
kreditvärdighet utanför bostnadsmarknaden. Lanseringen väckte ett
stort och positivt intresse.

Under året tecknades också avtal om att förvärva Svensk
Hypotekspension AB som är specialister på kapitalfrigöringskrediter.
Förvärvet slutfördes i januari 2019 .

Tillväxten fortsatte under året och Nordax totala utlåning växte med
11 procent och utlåningen ökade på samtliga marknader samtidigt som
kapitalpositionen förstärktes. Nordax inlåning från sparkonton växte
under året med hela 50% som ett led i den diversifierade
finansieringsstrategin och Nordax vann under året Privata Affärers
pris Årets Sparränta.

Hållbarhetsrapporten är inkluderad i årsredovisningen och där kan man
läsa mer om framsteg och framtida ambitioner inom de fyra
fokusområdena ansvarsfull kreditgivning, medarbetarnas välmående, god
affärsetik och effektiv resursanvändning. Under året var
kundnöjdheten stabil där Nordax åter rankades som topp 3 inom
branschen, antalet ambassadörer bland kunderna ökade kraftigt i
Sverige och Norge och medarbetarengagemanget var det hittills högsta
sedan nuvarande undersökningsform startade 2016. Vår verksamhet har
en begränsad direkt påverkan på miljön men vi strävar ständigt efter
att minska den. Under året minskade pappersförbrukningen för
trycksaker och utskick med 28%. Att bedriva verksamheten ansvarsfullt
med långsiktigt och hållbart värdeskapande är centralt för Nordax.

Rapporterna finns att läsa på
https://www.nordaxgroup.com/sv/investerare/rapporterochpresentationer/

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Andreas Frid, Marknads- och Kommunikationschef, tfn: 0705 29 08 00
eller andreas.frid@nordax.se (ir@nordax.se)

Om Nordax

Nordax Bank är en ledande specialistbank i Nordeuropa som ägs av
Nordic Capital Fund VIII och Sampo. Vi har idag cirka 185.000
privatkunder i Sverige, Norge, Finland och Tyskland. Vi är en
specialistbank som genom ansvarsfull kreditgivning hjälper människor
att göra genomtänkta val för ett liv de har råd med. Vi är ett
flexibelt komplement till storbankerna. Istället för kvantitet har vi
specialiserat oss på ett fåtal produkter som vi kan bäst - privatlån,
bolån, hypotekspension och sparkonton. Sedan 2019 är Svensk
Hypotekspension, som är specialister på kapitalfrigöringskrediter,
ett helägt dotterbolag till Nordax. Nordax har drygt 200 anställda
där i stort sett alla medarbetare arbetar från ett centralt kontor i
Stockholm. Kreditbedömningsprocessen är en av Nordax
spetskompetenser, den är grundlig, sund och datadriven. Nordax kunder
är finansiellt stabila kunder. Per 31 december 2018 uppgick
utlåningen till allmänheten till 15,1 miljarder kronor och inlåningen
till 11,3 miljarder kronor.Läs mer om Nordax på
www.nordaxgroup.com/se

Denna information är sådan information som Nordax Bank AB är skyldigt
att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden.
Informationen lämnades för offentliggörande den 11 april kl.14:30.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/nordax-bank-ab/r/nordax-arsredovisning-och-ha...
https://mb.cision.com/Main/7708/2787621/1024880.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.