Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-03-16

Nordax Group AB (publ): Nordax årsredovisning och hållbarhetsrapport har publicerats

Nordax årsredovisning inklusive hållbarhetsrapport och risk- och
kapitaltäckningsrapport finns nu tillgängliga på Nordax hemsida.

Under 2017 utsågs Jacob Lundblad till ny VD för Nordax, en strategisk
översyn gjordes som bland annat innebär en breddning av
produktutbudet och två nya storägare, Nordic Capital och Sampo, kom
in i bolaget.

2017 växte utlåningen samt det justerade resultatet och
kapitalpositionen stärktes. Tillväxt i låneportföljen, ökad
kostnadseffektivitet och stabila marginaler bidrog till en
förbättring av det justerade resultatet. Nettoresultatet minskade
dock på grund av negativa valutaeffekter.

Hållbarhetsrapporten är inkluderad i årsredovisningen och där kan man
läsa mer om framsteg och framtida ambitioner inom de fyra
fokusområdena ansvarsfull kreditgivning, medarbetarnas välmående, god
affärsetik och effektiv resursanvändning. Under året ökade
kundnöjdheten och medarbetarengagemanget, en ny
kommunikationsplattform utarbetades och en uppförandekod upprättades.
Nordax uppmärksammades som en jämställd aktör, vi började
klimatkompensera för vår marknadsföring och fortsatta
digitaliseringsinitiativ minskade pappersanvändandet i vår
verksamhet. Att bedriva verksamheten ansvarsfullt med långsiktigt och
hållbart värdeskapande är centralt för Nordax.

Rapporterna finns att läsa på
https://www.nordaxgroup.com/sv/investerare/rapporterochpresentationer/

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Andreas Frid, ansvarig för media och investerarrelationer, tfn: 0705
29 08 00 eller ir@nordax.se

Om Nordax

Nordax har en vision att bli den ledande nischbanken i Nordeuropa.
Idag erbjuder vi tjänster till drygt 150.000 kunder i Sverige, Norge,
Finland och Tyskland. Vi finns som ett komplement till storbankerna
och koncentrar oss på ett fåtal produkter. Vi är specialister på att
hjälpa människor att ta genomtänkta beslut för ett liv de har råd
med. Nordax har ungefär 200 anställda och de är alla samlade på ett
centralt kontor i Stockholm. Vår kreditprövningsprocess är vår
kärnkompetens, den är grundlig, sund och datadriven. Våra kunder är
finansiellt stabila personer. Den typiska kunden är 49 år och har en
inkomst som är högre än det nationella genomsnittet. Den 31 december
2017 uppgick utlåningen till 13,5 miljarder kronor och inlåningen
från allmänheten till 7,5 miljarder kronor. För mer information, se
www.nordaxgroup.com. För mer information om Nordax kunderbjudanden,
gå gärna in på respektive lands webbplats: www.nordax.se,
www.nordax.no, www.nordax.fi och www.nordax.de.

Denna information är sådan information som Nordax Group AB är skyldigt
att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden.
Informationen lämnades för offentliggörande den 22 Mars 2017 kl.
14.30 CET.

-----------------------------------------------------------
http://feed.ne.cision.com/client/waymaker1/WOLReleaseFile.aspx?id=476683...
http://mb.cision.com/Main/12531/2473493/806716.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.