Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-10-26

Nordax Group AB (publ): Nordax Group delårsrapport januari-september 2016

JANUARI-SEPTEMBER 2016

Siffror jämfört med januari-september 2015

· Låneportföljens tillväxt var 14 procent i oförändrade valutor

· Räntenettomarginalen ökade till 9,2% (8,7%)

· Totala rörelseintäkter ökade till 882 MSEK (660). Justerade totala
rörelseintäkter ökade till 812 MSEK (689)

· Justerat K/I-tal (rullande 12-månader) förbättrades till 27,7%
(29,0%)

· Rörelseresultatet förbättrades till 433 MSEK (170). Justerat
rörelseresultat ökade med 27% till 360 MSEK (283)

· Nettoresultatet ökade till 336 MSEK (132)

· Resultat per aktie var 3,03 SEK (1,19). Justerat resultat per aktie
var 2,53 SEK (1,99)

TREDJE KVARTALET 2016

Siffror jämfört med tredje kvartalet 2015

· Låneportföljens tillväxt var 14% i oförändrade valutor

· Räntenettomarginalen minskade något till 9,1% (9,2%)

· Totala rörelseintäkter ökade till 312 MSEK (226). Justerade totala
rörelseintäkter förbättrades till 279 MSEK (243)

· Justerat K/I-tal (rullande 12-månader) förbättrades till 27,7%
(29,0%)

· Rörelseresultatet förbättrades till 168 MSEK (83). Justerat
rörelseresultat ökade med 34 procent till 138 MSEK (100)

· Nettoresultatet ökade till 131 MSEK (64)

· Resultat per aktie var 1,18 SEK (0,58). Justerat resultat per aktie
uppgick till 0,97 SEK (0,73)

VD-ord

"Vårt nettoresultat ökade till 336 MSEK (132) och vår avkastning på
det växande egna kapitalet var 24 procent"

Tredje kvartalet var Nordax hittills mest lönsamma med bibehållna
trender i form av god tillväxt, stabila marginaler, ökande
effektivitet, förbättrad kapitalisering och bibehållna låga
kreditförluster. Nyutlåningen och tillväxten fortsatte på samtliga
marknader i Nordeuropa. Särskilt positivt var att de förbättringar vi
gjort av låneerbjudandet och processerna i Finland gav resultat i
form av ökad nyutlåning och tillväxtstakt. Vår kapitalposition
förstärktes av den goda lönsamheten och genom bytet av metod för hur
vi kapitaltäcker för operationella risker.

För perioden januari-september ökade vårt justerade rörelseresultat
med 27 procent till 360 mkr och vår låneportfölj växte med 14 procent
i oförändrade valutor. Vårt nettoresultat ökade till 336 MSEK (132)
och vår avkastning på det växande egna kapitalet var 24 procent. Tack
vare minskade finansieringskostnader har vi under året kunnat sänka
utlåningsräntorna vid två tillfällen mot våra kunder i Sverige och
vid ett tillfälle i Norge.

I våra två största marknader, Norge och Sverige, som tillsammans står
för cirka 75 procent av utlåningen var utvecklingen fortsatt positiv.
I Norge växte vår utlåning i lokal valuta med 17 procent och i
Sverige med 10 procent.

Tyskland är vår senaste och minsta men relativt sett snabbaste växande
marknad. Under kvartalet har vi med stöd av fler observationer
omvärderat reserveringsnivån för förfallna krediter i Tyskland vilket
minskade kreditförlustnivån. Vi är fortsatt konservativa med en högre
reserveringsnivå jämfört med våra övriga marknader där vi har mer
historisk data.

Efterfrågan på privatlån är fortsatt hög och vi har ett bra erbjudande
till våra kunder. Vi vill förbättra kundupplevelsen ytterligare och
förenkla för våra kunder genom ökade möjligheter till digital
självservice och förbättrade processer. Den landsindelade
organisationen som vi inrättade under andra kvartalet för våra
kundmötande enheter i Stockholm var ett viktigt steg i denna
riktning. Personalen har varit snabba i att anpassa sig och den nya
organisationen har fallit väl ut. På sikt ser vi att våra
ansträngningar i att förbättra våra digitala lösningar och
administrativa processer ska öka kundnöjdheten, ge mer stimulerande
arbetsuppgifter till våra anställda och över tid ge stabila
kostnader. Vår ambition är att fortsätta förbättra det justerade
K/I-talet och ta fördel av vår skalbara operativa modell.

"Vår ambition är att fortsätta förbättra det justerade K/I-talet"

En hållbar affärsmodell är centralt för oss och under kvartalet har
vårt hållbarhetsprojekt fortskridit. Vår ambition är att under fjärde
kvartalet slutföra utformandet av en hållbarhetsstrategi och att
presentera arbetet i årsredovisningen för 2016.

Sedan 2010 har vår utlåningportföljs organiska tillväxt varit drygt 15
procent årligen och vinsten har ökat i än snabbare takt. Vår
fokuserade affärsmodell med ett produktområde, diversifiering i
geografier och finansiering och verksamhet centraliserad till ett
kontor har varit lyckosam. Vår långa erfarenhet av branschen gör att
vi är riskaverta och fokuserar på en stark kundgrupp och gedigna
kreditprövningar för att säkerställa en låg kreditrisk.

Vår verksamhet utvecklas löpande av alla duktiga medarbetare i bolaget
och jag är övertygad om att vi har en ljus framtid i vår strävan i
att vara en ledande nischbank i Nordeuropa.

Morten Falch

VD

För mer information kan du kontakta

Morten Falch, VD, 08 690 15 07, morten.falch@nordax.se

Camilla Wirth, CFO, 08 690 15 07, camilla.wirth@nordax.se

Andreas Frid, ansvarig för investerarrelationer, 0705 29 08 00,
andreas.frid@nordax.se

Johanna Clason, treasurer och relationer med obligationsinvesterare,
08 690 15 07, johanna.clason@nordax.se

Telefonkonferens

Media, analytiker och investerare är välkomna att ta del i en
telefonkonferens den 26 oktober kl. 08.30. VD Morten Falch och CFO
Camilla Wirth kommer att presentera resultatet. Efter presentationen
följer en frågestund.

Telefonnummer:

Sverige: 08 566 426 64

Storbritannien: +44 203 008 98 13

USA: +1 855 753 22 36

Länk till ljudsändning:

https://wonderland.videosync.fi/2016-10-26-nordax-q3-report

Du kan även följa presentationen på

https://www.nordaxgroup.com/sv/investerare/finansiella-rapporter/present...

Mer information: www.nordaxgroup.com

Mer information om Nordax kunderbjudanden finns på respektive lands
webbplats:

www.nordax.se, www.nordax.no, www.nordax.fi, och www.nordax.de.

Denna information är sådan information som Nordax Group AB är skyldigt
att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen
om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående
kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 oktober 2016 kl.
07.30 CET.

-----------------------------------------------------------
http://feed.ne.cision.com/client/waymaker1/WOLReleaseFile.aspx?id=371939...
http://mb.cision.com/Main/12531/2108837/580218.pdf

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.