Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-04-06

Nordax Group AB (publ): Välkommen till Nordax årsstämma 2016

Aktieägarna i Nordax Group AB (publ) kallas genom bifogat dokument
till årsstämma onsdagen den 11 maj klockan 17.30 i Bryggarsalen,
Norrtullsgatan 12 N, Stockholm.

Aktieägare är välkomna från 16.30. Efter stämman serveras lättare
förtäring och dryck.

Anmälan m.m.

Aktieägare som önskar delta vid årsstämman ska dels vara införd i den
av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast onsdagen den 4 maj
2016, dels anmäla sitt deltagande vid årsstämman till bolaget senast
onsdagen den 4 maj 2016.

Anmälan om deltagande vid årsstämman ska göras antingen på Nordax
webbplats www.nordaxgroup.com, skriftligen per post till Nordax Group
AB (publ), Årsstämma 2016, c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23
Stockholm eller per telefon till 08-402 92 09.

Vid anmälan ska följande uppgifter uppges: namn,
person-/organisationsnummer, adress, telefonnummer (dagtid),
registrerat aktieinnehav, uppgift om eventuella biträden (högst två)
och i förekommande fall uppgift om ställföreträdare eller ombud.

Inträdeskort, som ska visas upp vid entrén i stämmolokalen, kommer att
skickas ut med början torsdagen den 5 maj 2016. Som en service till
icke svensktalande aktieägare kommer stämman att simultantolkas till
engelska.

Läs hela kallelsen i bifogat dokument. Kallelsen i sin helhet finns
också på www.nordaxgroup.com där det också går bra att anmäla sig.

För ytterligare information, kontakta gärna:

Andreas Frid, ansvarig investerarrelationer, Nordax

Tel: +46 705 29 08 00

E-post: ir@nordax.se

Om Nordax

Nordax är en ledande nischbank i Norden och erbjuder in- och utlåning
till mer än 100 000 kunder i Sverige, Norge, Finland, Danmark och
Tyskland. Nordax har ungefär 200 anställda och de är alla samlade
under ett tak på kontoret i Stockholm. Nordax grundades av sex
entreprenörer med gedigen erfarenhet av riskhantering. Vår
kreditprövningsprocess är vår kärnkompetens, den är grundlig, sund
och datadriven. Våra kunder är finansiellt stabila personer. Den
typiska kunden är 49 år och har en inkomst som är högre än det
nationella genomsnittet. Den 31 december 2015 uppgick utlåningen till
10,8 miljarder kronor och inlåningen från allmänheten till 6,0
miljarder kronor. Nordax står under tillsyn av Finansinspektionen
sedan 2004 och Nordax sparkonton omfattas av den statliga
insättningsgarantin. För mer information, se www.nordaxgroup.com. För
mer information om Nordax kunderbjudanden, gå gärna in på respektive
lands webbplats: www.nordax.se, www.nordax.no, www.nordax.fi och
www.nordax.de.

Nordax Group AB AB (publ) offentliggör denna information i enlighet
med lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med
finansiella instrument och/eller Nasdaq Stockholms regelverk för
emittenter. Informationen lämnades för offentliggörande den 6 april
2016 kl. 15.00.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/nordax-group-ab--publ-/r/valkommen-till-nordax...
http://mb.cision.com/Main/12531/9949810/497379.pdf

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.