Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-05-18

Nordea Bank AB (publ.): Nordea Bank AB (publ) laskee liikkeeseen 121 uutta warranttisarjaa 19.05.2016 (sarja 2016:6 FI)

Nordea Bank AB (publ) laskee warranttiohjelmansa puitteissa
liikkeeseen 121 uutta warranttisarjaa 19.05.2016. Warranttien
kohde-etuutena on Fortum Oyj:n (FUM1V), Kone Oyj:n (KNEBV), Metso
Oyj:n (MEO1V), Neste Oyj:n (NESTE), Nokia Oyj:n (NOKIA), Nokian
Renkaat Oyj:n (NRE1V), Sampo Oyj:n (SAMAS), Stora Enso Oyj:n (STERV),
UPM-Kymmene Oyj:n (UPM1V) ja Wärtsilä Oyj:n (WRT1V) osake tai
DAX-indeksi. Warrantit ovat osto- tai myyntiwarrantteja. Warranttien
lunastustapa on käteissuoritus. Warrantin erääntyessä haltijalle
tilitetään mahdollinen positiivinen nettoarvo käteisenä.

Warranttikohtaiset ehdot

Kaikki warrantit lasketaan liikkeeseen osana Nordea Bank AB (publ):n
ja Nordea Pankki Suomi Oyj:n warranttiohjelmaa, joka muodostuu
12.6.2015 julkaistusta ohjelmaesitteestä ja mahdollisista
täydentävistä ohjelmaesitteistä. Warranttiohjelmaa koskevat
ohjelmaesitteet ja kaikkiin liikkeeseenlaskettaviin warrantteihin
sovellettavat lopulliset ehdot ovat saatavilla Nordea Pankki Suomi
Oyj:n kotisivuilta: www.nordea.fi/warrantit. Tässä esitettävät tiedot
ovat ainoastaan tiivistelmä lopullisissa ehdoissa ja
ohjelmaesitteessä esitetyistä tiedoista.

+--------------------+-----------------------------------------------------+
|Liikkeeseenlaskija |Nordea Bank AB (publ) |
+--------------------+-----------------------------------------------------+
|Sijoitusinstrumentti|Warrantti (osto ja myynti) |
+--------------------+-----------------------------------------------------+
|Warranttien kohde |Fortum Oyj:n (FUM1V), Kone Oyj:n (KNEBV), Metso Oyj:n|
|-etuus | (MEO1V), Neste Oyj:n (NESTE), Nokia Oyj:n (NOKIA), |
| |Nokian Renkaat Oyj:n (NRE1V), Sampo Oyj:n (SAMAS), |
| |Stora Enso Oyj:n (STERV), UPM-Kymmene Oyj:n (UPM1V)|
| |ja Wärtsilä Oyj:n (WRT1V) osake tai DAX-indeksi. |
+--------------------+-----------------------------------------------------+
|Käteissuorituksen |Ostowarrantti: (Loppukurssi - Lunastushinta) x |
|määrä |Kerroin Jos Loppukurssi on alhaisempi tai sama kuin|
| |Lunastushinta, käteissuoritusta ei makseta. |
| |Myyntiwarrantti:(Lunastushinta - Loppukurssi) x |
| |Kerroin Jos Loppukurssi on korkeampi tai sama kuin |
| |Lunastushinta, käteissuoritusta ei makseta. |
+--------------------+-----------------------------------------------------+
|Loppukurssi |Jos kohde-etuutena on osake: virallinen |
| |päätöskurssi erääntymispäivänäJos kohde-etuutena on|
| |indeksi: EUREX:in julkaisema virallinen päätöskurssi |
| | erääntymispäivänä |
+--------------------+-----------------------------------------------------+
|Erääntymispäivä |Erääntymispäivä alla olevassa taulukossa 2 |
+--------------------+-----------------------------------------------------+
|Vertailulähde |Jos kohde-etuutena on osake:Nasdaq OMX Helsinki |
| |OyJos kohde-etuutena on indeksi:EUREX |
+--------------------+-----------------------------------------------------+
|Toteutustapa |Pankki toteuttaa automaattisesti käteissuorituksen |
+--------------------+-----------------------------------------------------+
|Valuutta |EUR |
+--------------------+-----------------------------------------------------+
|Kauppakäyntierä |1 warrantti |
+--------------------+-----------------------------------------------------+
|Warranttien |1 500 000 - 10 000 000 |
|kokonaismäärä | |
+--------------------+-----------------------------------------------------+
|Markkinapaikka |Nasdaq Helsinki Oy |
+--------------------+-----------------------------------------------------+
|Markkinatakaaja |Nordea Pankki Suomi Oyj toimii |
| |markkinatakaajana.Markkinatakaaja sitoutuu antamaan|
| |warrantille osto- ja myyntinoteerauksen sinä aikana, |
| | jolloin warrantti on julkisen tai monenkeskisen |
| |kaupankäynnin kohteena. Markkinatakaus on voimassa |
| |julkisen ja monenkeskisen kaupankäyntipaikan |
| |jatkuvassa kaupankäynnissä.Osto- ja |
| |myyntinoteerauksen ero on korkeintaan:10 |
| |eurosenttiä, jos myyntinoteeraus on pienempi kuin |
| |2,00 euroa20 eurosenttiä, jos myyntinoteeraus on |
| |suurempi tai yhtä suuri kuin 2,00 euroaNoteeraukset |
| |ovat vähintään 1000 warrantille. Warranteille, joiden|
| |markkina-arvo on alle yksi (1) senttiä tai vastaava|
| |arvo muussa valuutassa, ei anneta ostotarjousta. |
| |Markkinatakaajalla on oikeus määritellä |
| |noteerauksiinsa vaikuttavien parametrien arvot. |
| |Markkinatakaajalla ei ole velvollisuutta ylläpitää |
| |markkinatakausta, jos kaupankäynti kohde-etuudella |
| |on keskeytynyt.Markkinatakaaja varaa oikeuden |
| |hetkellisiin katkoksiin markkinatakauksessa |
| |suojatessaan omaa positiota tai katsoessaan, että |
| |noteerausten antamiseen kohdistuu merkittäviä |
| |vaikeuksia teknisten häiriöiden vuoksi. Edellä |
| |mainittujen katkosten yhteydessä markkinatakaaja |
| |tiedottaa asiasta markkinaosapuolia markkinapaikan |
| |järjestelmän kautta. |
+--------------------+-----------------------------------------------------+
|Lisätiedot warrantin|Lisätietoja kohde-etuuden arvonkehityksestä on |
|kohteesta ja kohde |saatavissa Nasdaq OMX Helsingin kotisivuilta: |
|-etuudesta |http://www.nasdaqomxnordic.com/nordic/Nordic.aspx |
| |sekä sivuilta www.fortum.com, www.kone.com, |
| |www.metso.com, www.neste.com, www.nokia.com, |
| |www.nokianrenkaat.fi, www.sampo.fi, |
| |www.storaenso.com, www.upm-kymmene.com , |
| |www.wartsila.com ja www.deutsche-boerse.com. |
| |Sijoittajan tulee tehdessään warrantteja koskevia |
| |päätöksiä itse tutustua kohde-etuutta koskeviin |
| |tietoihin. |
+--------------------+-----------------------------------------------------+

Liikkeeseenlaskettavat warrantit

TAULUKOT 1

Warrantin Warrantin Kohde-etuus Kohde-etuuden ISIN-koodi
kaupankäynti ISIN-koodi
-tunnus

DAX6H10900NDS FI4000203583 DAX DE0008469008
DAX6H10600NDS FI4000203591 DAX DE0008469008
DAX6H10400NDS FI4000203609 DAX DE0008469008
DAX6H10300NDS FI4000203617 DAX DE0008469008
DAX6H10200NDS FI4000203625 DAX DE0008469008
DAX6H10100NDS FI4000203633 DAX DE0008469008
DAX6H10000NDS FI4000203641 DAX DE0008469008
DAX6H9900NDS FI4000203658 DAX DE0008469008
DAX6T9800NDS FI4000203666 DAX DE0008469008
DAX6T9700NDS FI4000203674 DAX DE0008469008
DAX6T9600NDS FI4000203682 DAX DE0008469008
DAX6T9400NDS FI4000203690 DAX DE0008469008
DAX6T9200NDS FI4000203708 DAX DE0008469008
DAX6T8900NDS FI4000203716 DAX DE0008469008
FUM6H 15NDS FI4000203724 Fortum Oyj FI0009007132
FUM6H 14NDS FI4000203732 Fortum Oyj FI0009007132
FUM6H 13NDS FI4000203740 Fortum Oyj FI0009007132
FUM6T 12NDS FI4000203757 Fortum Oyj FI0009007132
FUM6T 11NDS FI4000203765 Fortum Oyj FI0009007132
KNE6H 44NDS FI4000203773 Kone Oyj FI0009013403
KNE6H 42NDS FI4000203781 Kone Oyj FI0009013403
KNE6H 40NDS FI4000203799 Kone Oyj FI0009013403
KNE6T 38NDS FI4000203807 Kone Oyj FI0009013403
KNE6T 36NDS FI4000203815 Kone Oyj FI0009013403
MEO6H 26NDS FI4000203831 Metso Oyj FI0009007835
MEO6H 24NDS FI4000203849 Metso Oyj FI0009007835
MEO6H 22NDS FI4000203856 Metso Oyj FI0009007835
MEO6T 20NDS FI4000203864 Metso Oyj FI0009007835
MEO6T 18NDS FI4000203872 Metso Oyj FI0009007835
NES6H 34NDS FI4000203880 Neste Oyj FI0009013296
NES6H 32NDS FI4000203898 Neste Oyj FI0009013296
NES6H 30NDS FI4000203906 Neste Oyj FI0009013296
NES6T 28NDS FI4000203914 Neste Oyj FI0009013296
NES6T 26NDS FI4000203922 Neste Oyj FI0009013296
NOK6F 48NDS FI4000203930 Nokia Oyj FI0009000681
NOK6F 47NDS FI4000203948 Nokia Oyj FI0009000681
NOK6F 46NDS FI4000203955 Nokia Oyj FI0009000681
NOK6R 43NDS FI4000203963 Nokia Oyj FI0009000681
NOK6R 42NDS FI4000203971 Nokia Oyj FI0009000681
NOK6R 41NDS FI4000203989 Nokia Oyj FI0009000681
NOK6R 4NDS FI4000203997 Nokia Oyj FI0009000681
NOK6G 48NDS FI4000204003 Nokia Oyj FI0009000681
NOK6G 47NDS FI4000204011 Nokia Oyj FI0009000681
NOK6G 46NDS FI4000204029 Nokia Oyj FI0009000681
NOK6S 44NDS1 FI4000204037 Nokia Oyj FI0009000681
NOK6S 43NDS FI4000204045 Nokia Oyj FI0009000681
NOK6S 42NDS FI4000204052 Nokia Oyj FI0009000681
NOK6S 41NDS FI4000204060 Nokia Oyj FI0009000681
NOK6S 4NDS FI4000204078 Nokia Oyj FI0009000681
NOK6H 52NDS1 FI4000204086 Nokia Oyj FI0009000681
NOK6H 51NDS FI4000204094 Nokia Oyj FI0009000681
NOK6H 5NDS FI4000204102 Nokia Oyj FI0009000681
NOK6H 49NDS FI4000204110 Nokia Oyj FI0009000681
NOK6H 48NDS FI4000204128 Nokia Oyj FI0009000681
NOK6H 47NDS FI4000204136 Nokia Oyj FI0009000681
NOK6H 46NDS FI4000204144 Nokia Oyj FI0009000681
NOK6T 45NDS FI4000204151 Nokia Oyj FI0009000681
NOK6T 44NDS FI4000204169 Nokia Oyj FI0009000681
NOK6T 43NDS FI4000204177 Nokia Oyj FI0009000681
NOK6T 42NDS1 FI40...

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.