Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-04-11

Nordea Bank AB (publ.): Nordea Bank AB (publ) laskee liikkeeseen 21 uutta turbowarranttisarjaa 12.04.2016 (sarja 2016:7 FI)

Nordea Bank AB (publ) laskee warranttiohjelmansa puitteissa
liikkeeseen 21 uutta turbowarranttisarjaa 12.04.2016.
Turbowarranttien kohde-etuutena on Fortum Oyj:n (FUM1V), Metso Oyj:n
(MEO1V), Neste Oil Oyj:n (NESTE), UPM-Kymmene Oyj:n (UPM1V) osake tai
DAX-indeksi. Turbowarrantit ovat osto- tai myyntiturbowarrantteja.
Turbowarranttien lunastustapa on käteissuoritus. Turbowarrantin
erääntyessä haltijalle tilitetään mahdollinen positiivinen nettoarvo
käteisenä.

Warranttikohtaiset ehdot

Kaikki turbowarrantit lasketaan liikkeeseen osana Nordea Bank AB
(publ):n ja Nordea Pankki Suomi Oyj:n warranttiohjelmaa, joka
muodostuu 12.6.2015 julkaistusta ohjelmaesitteestä ja mahdollisista
täydentävistä ohjelmaesitteistä. Warranttiohjelmaa koskevat
ohjelmaesitteet ja kaikkiin liikkeeseenlaskettaviin
turbowarrantteihin sovellettavat lopulliset ehdot ovat saatavilla
Nordea Pankki Suomi Oyj:n kotisivuilta:
http://markets.nordea.fi/Markets/Warrantit/1590552.html. Tässä
esitettävät tiedot ovat ainoastaan tiivistelmä lopullisissa ehdoissa
ja ohjelmaesitteessä esitetyistä tiedoista.

+--------------------+---------------------------------------------------------+
|Liikkeeseenlaskija |Nordea Bank AB (publ) |
+--------------------+---------------------------------------------------------+
|Sijoitusinstrumentti|Turbowarrantti (osto ja myynti) |
+--------------------+---------------------------------------------------------+
|Warranttien kohde |Fortum Oyj:n (FUM1V), Metso Oyj:n (MEO1V), Neste Oil |
|-etuus |Oyj:n (NESTE), UPM-Kymmene Oyj:n (UPM1V) osake tai DAX |
| |-indeksi. |
+--------------------+---------------------------------------------------------+
|Käteissuorituksen |Ostowarrantti: (Loppukurssi - Lunastushinta) x Kerroin |
|määrä |Jos Loppukurssi on korkeampi kuin Lunastushinta, |
| |käteissuoritus maksetaan. Jos Loppukurssi on alhaisempi |
| |tai sama kuin Lunastushinta, käteissuoritusta ei |
| |makseta. Myyntiwarrantti:(Lunastushinta - Loppukurssi) x|
| |Kerroin Jos Loppukurssi on alhaisempi kuin Lunastushinta,|
| | käteissuoritus maksetaan. Jos Loppukurssi on korkeampi |
| |tai sama kuin Lunastushinta, käteissuoritusta ei |
| |makseta. |
+--------------------+---------------------------------------------------------+
|Loppukurssi |Erääntymispäivänä: Jos kohde-etuutena on osake: |
| |virallinen päätöskurssiJos kohde-etuutena on indeksi: |
| |EUREX:in julkaisema virallinen |
| |päätöskurssiEnnenaikaisena Erääntymispäivänä mikäli |
| |Lunastushinta ei ole sama kuin Rajataso: ks. tarkemmat |
| |tiedot lopullisista ehdoista. |
+--------------------+---------------------------------------------------------+
|Erääntymispäivä |Aikaisin seuraavista:Erääntymispäivä alla olevassa |
| |taulukossa 2 tai Ennenaikainen Erääntymispäivä. |
+--------------------+---------------------------------------------------------+
|Ennenaikainen |Ostoturbowarrantit: kaupankäyntipäivä, jolloin |
|Erääntymispäivä |Vertailuhinta on saavuttanut Rajatason tai alittanut |
| |sen;Myyntiturbowarrantit: kaupankäyntipäivä, jolloin |
| |Vertailuhinta on saavuttanut Rajatason tai ylittänyt sen.|
+--------------------+---------------------------------------------------------+
|Vertailuhinta |Viimeisimmät noteeraukset Vertailulähteen jatkuvassa |
| |kaupankäynnissä alkaen Liikkeeseenlaskupäivästä ja |
| |päättyen Erääntymispäivään (se mukaan lukien). Pankki |
| |varaa itselleen oikeuden määritellä, onko hintataso |
| |kohtuullinen ja voiko sillä perusteella määrätä |
| |Rajatason. |
+--------------------+---------------------------------------------------------+
|Vertailulähde |Jos kohde-etuutena on osake:Nasdaq OMX Helsinki OyJos|
| | kohde-etuutena on indeksi:EUREX |
+--------------------+---------------------------------------------------------+
|Toteutustapa |Pankki toteuttaa automaattisesti käteissuorituksen |
+--------------------+---------------------------------------------------------+
|Valuutta |EUR |
+--------------------+---------------------------------------------------------+
|Kauppakäyntierä |1 turbowarrantti |
+--------------------+---------------------------------------------------------+
|Warranttien |100 000 - 200 000 |
|kokonaismäärä | |
+--------------------+---------------------------------------------------------+
|Markkinapaikka |Nasdaq OMX Helsinki Oy |
+--------------------+---------------------------------------------------------+
|Markkinatakaaja |Nordea Pankki Suomi Oyj toimii |
| |markkinatakaajana.Markkinatakaaja sitoutuu antamaan |
| |turbowarrantille osto- ja myyntinoteerauksen sinä aikana,|
| | jolloin turbowarrantti on julkisen tai monenkeskisen |
| |kaupankäynnin kohteena. Markkinatakaus on voimassa |
| |julkisen tai monenkeskisen kaupankäyntipaikan |
| |jatkuvassa kaupankäynnissä.Osto- ja myyntinoteerauksen |
| |ero on korkeintaan:10 eurosenttiä, jos myyntinoteeraus |
| |on pienempi kuin 2,00 euroa20 eurosenttiä, jos |
| |myyntinoteeraus on suurempi tai yhtä suuri kuin 2,00 |
| |euroaNoteeraukset ovat vähintään 1000 turbowarrantille.|
| |Turbowarranteille, joiden markkina-arvo on alle yksi |
| |(1) senttiä tai vastaava arvo muussa valuutassa, ei |
| |anneta ostotarjousta. Markkinatakaajalla on oikeus |
| |määritellä noteerauksiinsa vaikuttavien parametrien |
| |arvot. Markkinatakaajalla ei ole velvollisuutta |
| |ylläpitää markkinatakausta, jos kaupankäynti kohde |
| |-etuudella on keskeytynyt.Markkinatakaaja varaa |
| |oikeuden hetkellisiin katkoksiin markkinatakauksessa |
| |suojatessaan omaa positiota tai katsoessaan, että |
| |noteerausten antamiseen kohdistuu merkittäviä vaikeuksia |
| |teknisten häiriöiden vuoksi. Edellä mainittujen |
| |katkosten yhteydessä markkinatakaaja tiedottaa asiasta |
| |markkinaosapuolia markkinapaikan järjestelmän kautta. |
+--------------------+---------------------------------------------------------+
|Lisätiedot |Lisätietoja kohde-etuuden arvonkehityksestä on |
|turbowarrantin |saatavissa Nasdaq OMX Helsingin kotisivuilta: |
|kohteesta |http://www.nasdaqomxnordic.com/nordic/Nordic.aspx sekä |
| |sivuilta www.fortum.com, www.metso.com, |
| |www.nesteoil.com, (http://connect.ne.cision.com) www.upm |
| |-kymmene.com ja www.deutsche-boerse.com. Sijoittajan |
| |tulee tehdessään warrantteja koskevia päätöksiä itse |
| |tutustua kohde-etuutta koskeviin tietoihin. |
+--------------------+---------------------------------------------------------+

Liikkeeseenlaskettavat turbowarrantit

TAULUKKO 1

Turbowarrantin Turbowarrantin Kohde-etuus Kohde-etuuden
kaupankäynti ISIN-koodi ISIN-koodi
-tunnus

TDAX6R9900NDS1 FI4000194071 DAX DE0008469008
TDAX6R9800NDS1 FI4000194089 DAX DE0008469008
TDAX6R9700NDS FI4000194097 DAX DE0008469008
TDAX6F9500NDS1 FI4000194105 DAX DE0008469008
TDAX6F9400NDS FI4000194113 DAX DE0008469008
TDAX6F9200NDS FI4000194121 DAX DE0008469008
TDAX6F8900NDS FI4000194139 DAX DE0008469008
TFUM6R 14NDS FI4000194147 Fortum Oyj FI0009007132
TFUM6R 13NDS FI4000194154 Fortum Oyj FI0009007132
TFUM6R 12NDS FI4000194162 Fortum Oyj FI0009007132
TFUM6F 11NDS FI4000194170 Fortum Oyj FI0009007132
TFUM6F 10NDS FI4000194188 Fortum Oyj FI0009007132
TFUM6F 9NDS FI4000194196 Fortum Oyj FI0009007132
TMEO6F 17NDS FI4000194204 Metso Oyj FI0009007835
TNES6R 30NDS1 FI4000194212 Neste Oil Oyj FI0009013296
TUPM6R 18NDS FI4000194220 UPM-Kymmene Oyj FI0009005987
TUPM6R 17NDS FI4000194238 UPM-Kymmene Oyj FI0009005987
TUPM6R 16NDS FI4000194246 UPM-Kymmene Oyj FI0009005987
TUPM6F 14NDS FI4000194253 UPM-Kymmene Oyj FI0009005987
TUPM6F 13NDS FI4000194261 UPM-Kymmene Oyj FI0009005987
TUPM6F 12NDS FI4000194279 UPM-Kymmene Oyj FI0009005987

TAULUKKO 2

Turbo Lunas Raja C/P Kerroin Liikkeeseen Erääntymis
warrantin -tus taso * laskupäivä -päivä
kaupankäynti hinta
-tunnus

TDAX6R9900NDS1 9900 9900 P 1/150 2016-04-12 2016-06-17
TDAX6R9800NDS1 9800 9800 P 1/150 2016-04-12 2016-06-17
TDAX6R9700NDS 9700 9700 P 1/150 2016-04-12 2016-06-17
TDAX6F9500NDS1 9500 9500 C 1/150 2016-04-12 2016-06-17
TDAX6F9400NDS 9400 9400 C 1/150 2016-04-12 2016-06-17
TDAX6F9200NDS 9200 9200 C 1/150 2016-04-12 2016-06-17
TDAX6F8900NDS 8900 8900 C 1/150 2016-04-12 2016-06-17
TFUM6R 14NDS 14,00 14,00 P 1/2 2016-04-12 2016-06-17
TFUM6R 13NDS 13,00 13,00 P 1/2 2016-04-12 2016-06-17
TFUM6R 12NDS 12,00 12,00 P 1/2 2016-04-12 2016-06-17
TFUM6F 11NDS 11,00 11,00 C 1/2 2016-04-12 2016-06-17
TFUM6F 10NDS 10,00 10,00 C 1/2 2016-04-12 2016-06-17
TFUM6F 9NDS 9,00 9,00 C 1/2 2016-04-12 2016-06-17
TMEO6F 17NDS 17,00 17,00 C 1/5 2016-04-12 2016-06-17
TNES6R 30NDS1 30,00 30,00 P 1/2 2016-04-12 2016-06-17
TUPM6R 18NDS 18,00 18,00 P 1 2016-04-12 2016-06-17
TUPM6R 17NDS 17,00 17,00 P 1 2016-04-12 2016-06-17
TUPM6R 16NDS 16,00 16,00 P 1 2016-04-12 2016-06-17
TUPM6F 14NDS 14,00 14,00 C 1 2016-04-12 2016-06-17
TUPM6F 13NDS 13,00 13,00 C 1 2016-04-12 2016-06-17
TUPM6F 12NDS 12,00 12,00 C 1 2016-04-12 2016-06-17

*C/P: C = Call (osto), P = Put (myynti)

Tukholmassa 11.04.2016

NORDEA BANK AB (publ)

Per Wickman

Lisätietoja: Per Wickman puh.nro. +46 8 407 95 08.

http://markets.nordea.fi/Markets/Warrantit/1590552.html

-----------------------------------------------------------
http://feed.ne.cision.com/client/waymaker1/WOLReleaseFile.aspx?id=347564...

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.