Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2014-05-13

Nordea Bank AB (publ.): Nordea Bank AB (publ) laskee liikkeeseen 26 uutta warranttisarjaa 14.5.2014 (sarja 2014:7 FI)

Nordea Bank AB (publ) laskee warranttiohjelmansa puitteissa
liikkeeseen 26 uutta warranttisarjaa 14.5.2014. Warranttien
kohde-etuuksina on Fortum Oyj;n (FUM1V), Nokian Renkaat Oyj:n
(NRE1V), ja Nokia Oyj:n (NOK1V) osake tai DAX-indeksi. Warrantit ovat
osto- tai myyntiwarrantteja. Warranttien lunastustapa on
rahasuoritus. Warrantin erääntyessä haltijalle tilitetään mahdollinen
positiivinen nettoarvo rahana.

Warranttikohtaiset ehdot

Kaikki warrantit lasketaan liikkeeseen osana Nordea Bank AB (publ):n
ja Nordea Pankki Suomi Oyj:n warranttiohjelmaa, joka muodostuu
12.6.2013 julkaistusta ohjelmaesitteestä, 6.8.2013 julkaistusta
täydentävästä ohjelmaesitteestä, 7.10.2013 julkaistusta täydentävästä
ohjelmaesitteestä nro 2, 5.11.2013 julkaistusta täydentävästä
ohjelmaesitteestä nro 3, 25.2.2014 julkaistusta täydentävästä
ohjelmaesitteestä nro 4 ja 14.4.2014 julkaistusta täydentävästä
ohjelmaesitteestä nro 5. Warranttiohjelmaa koskevat perusesitteet ja
kaikkiin liikkeeseenlaskettaviin warrantteihin sovellettavat
lopulliset ehdot ovat saatavilla Nordea Pankki Suomi Oyj:n
kotisivuilta: www.nordea.fi/warrantit. Tässä esitettävät tiedot ovat
ainoastaan tiivistelmä lopullisissa ehdoissa ja perusesitteessä
esitetyistä tiedoista.

+---------------------+------------------------------------------------------+
|Liikkeeseenlaskija |Nordea Bank AB (publ) |
+---------------------+------------------------------------------------------+
|Sijoitusinstrumentti |Warrantti (osto ja myynti) |
+---------------------+------------------------------------------------------+
|Warrantin kohde-etuus|Fortum Oyj;n (FUM1V), Nokian Renkaat Oyj:n (NRE1V), ja|
| | Nokia Oyj:n (NOK1V) osake tai DAX-indeksi |
+---------------------+------------------------------------------------------+
|Käteissuorituksen |Ostowarrantti: (Loppukurssi - Lunastushinta) x |
|määrä |Kerroin Jos Loppukurssi on alhaisempi tai sama kuin |
| |Lunastushinta, käteissuoritusta ei makseta. |
| |Myyntiwarrantti:(Lunastushinta - Loppukurssi) x |
| |Kerroin Jos Loppukurssi on korkeampi tai sama kuin |
| |Lunastushinta, käteissuoritusta ei makseta. |
+---------------------+------------------------------------------------------+
|Loppukurssin |Virallinen päätöskurssi erääntymispäivänä |
|määräytyminen | |
+---------------------+------------------------------------------------------+
|Markkinapaikka |Nasdaq OMX Helsinki Oy |
+---------------------+------------------------------------------------------+
|Vertailulähde |Jos kohde-etuutena on osake:Nasdaq OMX Helsinki |
| |OyJos kohde-etuutena on indeksi:EUREX |
+---------------------+------------------------------------------------------+
|Toteutustapa |Pankki toteuttaa automaattisesti käteissuorituksen |
+---------------------+------------------------------------------------------+
|Valuutta |EUR |
+---------------------+------------------------------------------------------+
|Warranttien |3 000 000-10 000 000 |
|kokonaismäärä | |
+---------------------+------------------------------------------------------+
|Kauppakäyntierä |1 warrantti |
+---------------------+------------------------------------------------------+
|Markkinatakaaja |Nordea Pankki Suomi Oyj toimii |
| |markkinatakaajana.Markkinatakaaja sitoutuu antamaan |
| |warrantille osto- ja myyntinoteerauksen sinä aikana, |
| |jolloin warrantti on julkisen tai monenkeskisen |
| |kaupankäynnin kohteena. Markkinatakaus on voimassa |
| |julkisen ja monenkeskisen kaupankäyntipaikan |
| |jatkuvassa kaupankäynnissä.Osto- ja |
| |myyntinoteerauksen ero on korkeintaan:10 |
| |eurosenttiä, jos myyntinoteeraus on pienempi kuin 2,00|
| |euroa20 eurosenttiä, jos myyntinoteeraus on suurempi|
| |tai yhtä suuri kuin 2,00 euroaNoteeraukset ovat |
| |vähintään 1000 warrantille. Warranteille, joiden |
| |markkina-arvo on alle yksi (1) senttiä tai vastaava |
| |arvo muussa valuutassa, ei anneta ostotarjousta. |
| |Markkinatakaajalla on oikeus määritellä |
| |noteerauksiinsa vaikuttavien parametrien arvot. |
| |Markkinatakaajalla ei ole velvollisuutta ylläpitää |
| |markkinatakausta, jos kaupankäynti kohde-etuudella |
| |on keskeytynyt.Markkinatakaaja varaa oikeuden |
| |hetkellisiin katkoksiin markkinatakauksessa |
| |suojatessaan omaa positiota tai katsoessaan, että |
| |noteerausten antamiseen kohdistuu merkittäviä |
| |vaikeuksia teknisten häiriöiden vuoksi. Edellä |
| |mainittujen katkosten yhteydessä markkinatakaaja |
| |tiedottaa asiasta markkinaosapuolia markkinapaikan |
| |järjestelmän kautta. |
+---------------------+------------------------------------------------------+
|Lisätiedot warrantin |Lisätietoja yhtiöstä ja kohde-etuuden arvon |
|kohteesta ja |kehityksestä on saatavissa Helsingin Pörssin |
|kohdeyhtiöstä |kotisivuilta: |
| |http://www.nasdaqomxnordic.com/nordic/Nordic.aspx sekä|
| |sivuilta www.fortum.com, www.nokianrenkaat.fi, , |
| |www.nokia.com, www.deutsche-boerse.com . Tietoa |
| |kohde-etuuden volatiliteetista on saatavana |
| |liikkeeseenlaskijalta, +358 9 369 49134.Sijoittajan |
| |tulee tehdessään warrantteja koskevia päätöksiä itse|
| |tutustua osakkeen liikkeeseenlaskenutta yhtiötä |
| |koskeviin tietoihin. |
+---------------------+------------------------------------------------------+

Liikkeeseenlaskettavat warrantit

TAULUKOT

Warrantin Warrantin Kohde Kohde-etuuden ISIN-koodi
kaupankäynti ISIN-koodi -etuus
-tunnus

DAX4S8600NDS FI4000094065 DAX DE0008469008
DAX4S8900NDS FI4000094073 DAX DE0008469008
DAX4S9100NDS FI4000094081 DAX DE0008469008
DAX4S9300NDS FI4000094099 DAX DE0008469008
DAX4S9500NDS FI4000094107 DAX DE0008469008
DAX4S9700NDS FI4000094115 DAX DE0008469008
DAX4G9400NDS FI4000094123 DAX DE0008469008
DAX4G9600NDS FI4000094131 DAX DE0008469008
DAX4G9800NDS FI4000094149 DAX DE0008469008
DAX4G10000NDS FI4000094156 DAX DE0008469008
DAX4G11000NDS FI4000094164 DAX DE0008469008
FUM4S 165NDS FI4000094172 Fortum Oyj FI0009007132
FUM4I 175NDS FI4000094180 Fortum Oyj FI0009007132
FUM4L 18NDS FI4000094198 Fortum Oyj FI0009007132
NOK4S 48NDS FI4000094206 Nokia Oyj FI0009000681
NOK4S 5NDS FI4000094214 Nokia Oyj FI0009000681
NOK4S 51NDS FI4000094222 Nokia Oyj FI0009000681
NOK4S 54NDS FI4000094230 Nokia Oyj FI0009000681
NOK4G 51NDS FI4000094248 Nokia Oyj FI0009000681
NOK4G 52NDS FI4000094255 Nokia Oyj FI0009000681
NOK4G 54NDS FI4000094263 Nokia Oyj FI0009000681
NOK4G 56NDS FI4000094271 Nokia Oyj FI0009000681
NOK4G 58NDS FI4000094289 Nokia Oyj FI0009000681
NOK4G 6NDS FI4000094297 Nokia Oyj FI0009000681
NRE4I 31NDS FI4000094305 Nokian FI0009005318
Renkaat
Oyj
NRE4L 32NDS FI4000094313 Nokian FI0009005318
Renkaat
Oyj

Warrantin Lunas C/ Ker Warranttien Liikkeeseen Erääntymis
kaupankäynti -tus -roin kokonais-määrä -laskupäivä -päivä
P

-tunnus hint
*
a

DAX4S8600NDS 8 600 P 1/150 3 000 000 14.5.2014 18.7.2014
DAX4S8900NDS 8 900 P 1/150 3 000 000 14.5.2014 18.7.2014
DAX4S9100NDS 9 100 P 1/150 3 000 000 14.5.2014 18.7.2014
DAX4S9300NDS 9 300 P 1/150 3 000 000 14.5.2014 18.7.2014
DAX4S9500NDS 9 500 P 1/150 3 000 000 14.5.2014 18.7.2014
DAX4S9700NDS 9 700 P 1/150 3 000 000 14.5.2014 18.7.2014
DAX4G9400NDS 9 400 C 1/150 3 000 000 14.5.2014 18.7.2014
DAX4G9600NDS 9 600 C 1/150 3 000 000 14.5.2014 18.7.2014
DAX4G9800NDS 9 800 C 1/150 3 000 000 14.5.2014 18.7.2014
DAX4G10000NDS 10000 C 1/150 3 000 000 14.5.2014 18.7.2014
DAX4G11000NDS 11000 C 1/150 3 000 000 14.5.2014 18.7.2014
FUM4S 165NDS 16,50 P 1/5 3 000 000 14.5.2014 18.7.2014
FUM4I 175NDS 17,50 C 1/5 3 000 000 14.5.2014 19.9.2014
FUM4L 18NDS 18,00 C 1/5 3 000 000 14.5.2014 19.12.2014
NOK4S 48NDS 4,80 P 1/2 10000000 14.5.2014 18.7.2014
NOK4S 5NDS 5,00 P 1/2 10000000 14.5.2014 18.7.2014
NOK4S 51NDS 5,10 P 1/2 10000000 14.5.2014 18.7.2014
NOK4S 54NDS 5,40 P 1/2 10000000 14.5.2014 18.7.2014
NOK4G 51NDS 5,10 C 1/2 10000000 14.5.2014 18.7.2014
NOK4G 52NDS 5,20 C 1/2 10000000 14.5.2014 18.7.2014
NOK4G 54NDS 5,40 C 1/2 10000000 14.5.2014 18.7.2014
NOK4G 56NDS 5,60 C 1/2 10000000 14.5.2014 18.7.2014
NOK4G 58NDS 5,80 C 1/2 10000000 14.5.2014 18.7.2014
NOK4G 6NDS 6,00 C 1/2 10000000 14.5.2014 18.7.2014
NRE4I 31NDS 31,00 C 1/5 3 000 000 14.5.2014 19.9.2014
NRE4L 32NDS 32,00 C 1/5 3 000 000 14.5.2014 19.12.2014

*C/P: C = Call (osto), P = Put (m...

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.