Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-03-14

Nordea Bank AB (publ.): Nordea Bank AB (publ) laskee liikkeeseen 53 uutta turbowarranttisarjaa 15.03.2016 (sarja 2016:5 FI)

Nordea Bank AB (publ) laskee warranttiohjelmansa puitteissa
liikkeeseen 53 uutta turbowarranttisarjaa 15.03.2016.
Turbowarranttien kohde-etuutena on Fortum Oyj:n (FUM1V), Neste Oil
Oyj:n (NESTE), Nokia Oyj:n (NOKIA), Nokian Renkaat Oyj:n (NRE1V),
Outotec Oyj:n (OTE1V), Sampo Oyj:n (SAMAS), Stora Enso Oyj:n (STERV),
UPM-Kymmene Oyj:n (UPM1V) osake tai DAX-indeksi. Turbowarrantit ovat
osto- tai myyntiturbowarrantteja. Turbowarranttien lunastustapa on
käteissuoritus. Turbowarrantin erääntyessä haltijalle tilitetään
mahdollinen positiivinen nettoarvo käteisenä.

Warranttikohtaiset ehdot

Kaikki turbowarrantit lasketaan liikkeeseen osana Nordea Bank AB
(publ):n ja Nordea Pankki Suomi Oyj:n warranttiohjelmaa, joka
muodostuu 12.6.2015 julkaistusta ohjelmaesitteestä ja mahdollisista
täydentävistä ohjelmaesitteistä. Warranttiohjelmaa koskevat
ohjelmaesitteet ja kaikkiin liikkeeseenlaskettaviin
turbowarrantteihin sovellettavat lopulliset ehdot ovat saatavilla
Nordea Pankki Suomi Oyj:n kotisivuilta:
http://markets.nordea.fi/Markets/Warrantit/1590552.html. Tässä
esitettävät tiedot ovat ainoastaan tiivistelmä lopullisissa ehdoissa
ja ohjelmaesitteessä esitetyistä tiedoista.

+--------------------+---------------------------------------------------------+
|Liikkeeseenlaskija |Nordea Bank AB (publ) |
+--------------------+---------------------------------------------------------+
|Sijoitusinstrumentti|Turbowarrantti (osto ja myynti) |
+--------------------+---------------------------------------------------------+
|Warranttien kohde |Fortum Oyj:n (FUM1V), Neste Oil Oyj:n (NESTE), Nokia |
|-etuus |Oyj:n (NOKIA), Nokian Renkaat Oyj:n (NRE1V), Outotec |
| |Oyj:n (OTE1V), Sampo Oyj:n (SAMAS), Stora Enso Oyj:n |
| |(STERV), UPM-Kymmene Oyj:n (UPM1V) osake tai DAX |
| |-indeksi. |
+--------------------+---------------------------------------------------------+
|Käteissuorituksen |Ostowarrantti: (Loppukurssi - Lunastushinta) x Kerroin |
|määrä |Jos Loppukurssi on korkeampi kuin Lunastushinta, |
| |käteissuoritus maksetaan. Jos Loppukurssi on alhaisempi |
| |tai sama kuin Lunastushinta, käteissuoritusta ei |
| |makseta. Myyntiwarrantti:(Lunastushinta - Loppukurssi) x|
| |Kerroin Jos Loppukurssi on alhaisempi kuin Lunastushinta,|
| | käteissuoritus maksetaan. Jos Loppukurssi on korkeampi |
| |tai sama kuin Lunastushinta, käteissuoritusta ei |
| |makseta. |
+--------------------+---------------------------------------------------------+
|Loppukurssi |Erääntymispäivänä: Jos kohde-etuutena on osake: |
| |virallinen päätöskurssiJos kohde-etuutena on indeksi: |
| |EUREX:in julkaisema virallinen |
| |päätöskurssiEnnenaikaisena Erääntymispäivänä mikäli |
| |Lunastushinta ei ole sama kuin Rajataso: ks. tarkemmat |
| |tiedot lopullisista ehdoista. |
+--------------------+---------------------------------------------------------+
|Erääntymispäivä |Aikaisin seuraavista:Erääntymispäivä alla olevassa |
| |taulukossa 2 tai Ennenaikainen Erääntymispäivä. |
+--------------------+---------------------------------------------------------+
|Ennenaikainen |Ostoturbowarrantit: kaupankäyntipäivä, jolloin |
|Erääntymispäivä |Vertailuhinta on saavuttanut Rajatason tai alittanut |
| |sen;Myyntiturbowarrantit: kaupankäyntipäivä, jolloin |
| |Vertailuhinta on saavuttanut Rajatason tai ylittänyt sen.|
+--------------------+---------------------------------------------------------+
|Vertailuhinta |Viimeisimmät noteeraukset Vertailulähteen jatkuvassa |
| |kaupankäynnissä alkaen Liikkeeseenlaskupäivästä ja |
| |päättyen Erääntymispäivään (se mukaan lukien). Pankki |
| |varaa itselleen oikeuden määritellä, onko hintataso |
| |kohtuullinen ja voiko sillä perusteella määrätä |
| |Rajatason. |
+--------------------+---------------------------------------------------------+
|Vertailulähde |Jos kohde-etuutena on osake:Nasdaq OMX Helsinki OyJos|
| | kohde-etuutena on indeksi:EUREX |
+--------------------+---------------------------------------------------------+
|Toteutustapa |Pankki toteuttaa automaattisesti käteissuorituksen |
+--------------------+---------------------------------------------------------+
|Valuutta |EUR |
+--------------------+---------------------------------------------------------+
|Kauppakäyntierä |1 turbowarrantti |
+--------------------+---------------------------------------------------------+
|Warranttien |100 000 - 500 000 |
|kokonaismäärä | |
+--------------------+---------------------------------------------------------+
|Markkinapaikka |Nasdaq OMX Helsinki Oy |
+--------------------+---------------------------------------------------------+
|Markkinatakaaja |Nordea Pankki Suomi Oyj toimii |
| |markkinatakaajana.Markkinatakaaja sitoutuu antamaan |
| |turbowarrantille osto- ja myyntinoteerauksen sinä aikana,|
| | jolloin turbowarrantti on julkisen tai monenkeskisen |
| |kaupankäynnin kohteena. Markkinatakaus on voimassa |
| |julkisen tai monenkeskisen kaupankäyntipaikan |
| |jatkuvassa kaupankäynnissä.Osto- ja myyntinoteerauksen |
| |ero on korkeintaan:10 eurosenttiä, jos myyntinoteeraus |
| |on pienempi kuin 2,00 euroa20 eurosenttiä, jos |
| |myyntinoteeraus on suurempi tai yhtä suuri kuin 2,00 |
| |euroaNoteeraukset ovat vähintään 1000 turbowarrantille.|
| |Turbowarranteille, joiden markkina-arvo on alle yksi |
| |(1) senttiä tai vastaava arvo muussa valuutassa, ei |
| |anneta ostotarjousta. Markkinatakaajalla on oikeus |
| |määritellä noteerauksiinsa vaikuttavien parametrien |
| |arvot. Markkinatakaajalla ei ole velvollisuutta |
| |ylläpitää markkinatakausta, jos kaupankäynti kohde |
| |-etuudella on keskeytynyt.Markkinatakaaja varaa |
| |oikeuden hetkellisiin katkoksiin markkinatakauksessa |
| |suojatessaan omaa positiota tai katsoessaan, että |
| |noteerausten antamiseen kohdistuu merkittäviä vaikeuksia |
| |teknisten häiriöiden vuoksi. Edellä mainittujen |
| |katkosten yhteydessä markkinatakaaja tiedottaa asiasta |
| |markkinaosapuolia markkinapaikan järjestelmän kautta. |
+--------------------+---------------------------------------------------------+
|Lisätiedot |Lisätietoja kohde-etuuden arvonkehityksestä on |
|turbowarrantin |saatavissa Nasdaq OMX Helsingin kotisivuilta: |
|kohteesta |http://www.nasdaqomxnordic.com/nordic/Nordic.aspx sekä |
| |sivuilta www.fortum.com, |
| | (http://connect.ne.cision.com)www.nesteoil.com, |
| |www.nokia.com, www.nokianrenkaat.fi, www.outotec.com, |
| |www.sampo.fi, www.storaenso.com, www.upm-kymmene.com, ja |
| |www.deutsche-boerse.com. Sijoittajan tulee tehdessään |
| |warrantteja koskevia päätöksiä itse tutustua kohde |
| |-etuutta koskeviin tietoihin. |
+--------------------+---------------------------------------------------------+

Liikkeeseenlaskettavat turbowarrantit

TAULUKKO 1

Turbowarrantin Turbowarrantin Kohde-etuus Kohde-etuuden
kaupankäynti ISIN-koodi ISIN-koodi
-tunnus

TDAX6R10400NDS FI4000196852 DAX DE0008469008
TDAX6R10200NDS FI4000196860 DAX DE0008469008
TDAX6R10000NDS FI4000196878 DAX DE0008469008
TDAX6R9900NDS FI4000196886 DAX DE0008469008
TDAX6R9800NDS FI4000196894 DAX DE0008469008
TDAX6F9600NDS FI4000196902 DAX DE0008469008
TDAX6F9500NDS FI4000196910 DAX DE0008469008
TDAX6F9300NDS FI4000196928 DAX DE0008469008
TDAX6F9100NDS FI4000196936 DAX DE0008469008
TFUM6P 17NDS FI4000196944 Fortum Oyj FI0009007132
TFUM6P 16NDS FI4000196951 Fortum Oyj FI0009007132
TFUM6P 15NDS FI4000196969 Fortum Oyj FI0009007132
TFUM6D 13NDS FI4000196977 Fortum Oyj FI0009007132
TFUM6D 12NDS FI4000196985 Fortum Oyj FI0009007132
TNES6O 34NDS FI4000196993 Neste Oil Oyj FI0009013296
TNES6O 32NDS1 FI4000197009 Neste Oil Oyj FI0009013296
TNES6O 30NDS2 FI4000197017 Neste Oil Oyj FI0009013296
TNES6C 28NDS FI4000197025 Neste Oil Oyj FI0009013296
TNES6C 26NDS3 FI4000197033 Neste Oil Oyj FI0009013296
TNOK6R 59NDS FI4000197041 Nokia Oyj FI0009000681
TNOK6R 58NDS FI4000197058 Nokia Oyj FI0009000681
TNOK6R 57NDS FI4000197066 Nokia Oyj FI0009000681
TNOK6R 56NDS FI4000197074 Nokia Oyj FI0009000681
TNOK6R 55NDS FI4000197082 Nokia Oyj FI0009000681
TNOK6F 53NDS FI4000197090 Nokia Oyj FI0009000681
TNOK6F 52NDS FI4000197108 Nokia Oyj FI0009000681
TNOK6F 5NDS FI4000197116 Nokia Oyj FI0009000681
TNOK6F 48NDS FI4000197124 Nokia Oyj FI0009000681
TNRE6P 34NDS FI4000197132 Nokian Renkaat Oyj FI0009005318
TNRE6P 32NDS FI4000197140 Nokian Renkaat Oyj FI0009005318
TNRE6P 30NDS FI4000197157 Nokian Renkaat Oyj FI0009005318
TNRE6D 28NDS FI4000197165 Nokian Renkaat Oyj FI0009005318
TNRE6D 26NDS FI4000197173 Nokian Renkaat Oyj FI0009005318
TOTE6R 4NDS FI4000197181 Outotec Oyj FI0009014575
TOTE6R 38NDS FI4000197199 Outotec Oyj FI0009014575
TOTE6R 36NDS FI4000197207 Outotec Oyj FI0009014575
TOTE6F 32NDS FI4000197215 Outotec Oyj FI0009014575
TOTE6F 3NDS FI4000197223 Outotec Oyj FI0009014575
TSAM6P 48NDS FI4000197231 Sampo Oyj FI0009003305
TSAM6P 46NDS FI4000197249 Sampo Oyj FI0009003305
TSAM6P 44NDS FI4000197256 Sampo Oyj FI0009003305
TSAM6D 40NDS FI4000197264 Sampo Oyj FI0009003305
TSAM6D 38NDS FI4000197272 Sampo Oyj FI0009003305
TSTE6P 9NDS FI4000197280 Stora Enso Oyj FI0009005961
TSTE6P 85NDS FI4000197298 Stora Enso Oyj FI0009005961
TSTE6P 8NDS FI4000197306 Stora Enso Oyj FI0009005961
TST...

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.