Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-11-17

Nordea Bank AB (publ.): Nordea Bank AB (publ) laskee liikkeeseen 70 uutta warranttisarjaa 18.11.2016 (sarja 2016:C10 FI ja 2016:P10 FI)

Nordea Bank AB (publ) laskee warranttiohjelmansa puitteissa
liikkeeseen 70 uutta warranttisarjaa 18.11.2016. Warranttien
kohde-etuutena on Fortum Oyj:n (FUM1V), Kone Oyj:n (KNEBV), Metso
Oyj:n (MEO1V), Neste Oyj:n (NESTE), Nokia Oyj:n (NOKIA), Nokian
Renkaat Oyj:n (NRE1V), Sampo Oyj:n (SAMAS), Stora Enso Oyj:n (STERV),
UPM-Kymmene Oyj:n (UPM1V) osake tai DAX-indeksi. Warrantit ovat osto-
tai myyntiwarrantteja. Warranttien lunastustapa on käteissuoritus.
Warrantin erääntyessä haltijalle tilitetään mahdollinen positiivinen
nettoarvo käteisenä.

Warranttikohtaiset ehdot

Kaikki warrantit lasketaan liikkeeseen osana Nordea Bank AB (publ):n
ja Nordea Pankki Suomi Oyj:n warranttiohjelmaa, joka muodostuu
15.6.2016 julkaistusta ohjelmaesitteestä ja mahdollisista
täydentävistä ohjelmaesitteistä. Warranttiohjelmaa koskevat
ohjelmaesitteet ja kaikkiin liikkeeseenlaskettaviin warrantteihin
sovellettavat lopulliset ehdot ovat saatavilla Nordea Pankki Suomi
Oyj:n kotisivuilta: www.nordea.fi/warrantit. Tässä esitettävät tiedot
ovat ainoastaan tiivistelmä lopullisissa ehdoissa ja
ohjelmaesitteessä esitetyistä tiedoista.

+--------------------+-----------------------------------------------------+
|Liikkeeseenlaskija |Nordea Bank AB (publ) |
+--------------------+-----------------------------------------------------+
|Sijoitusinstrumentti|Warrantti (osto ja myynti) |
+--------------------+-----------------------------------------------------+
|Warranttien kohde |Fortum Oyj:n (FUM1V), Kone Oyj:n (KNEBV), Metso Oyj:n|
|-etuus | (MEO1V), Neste Oyj:n (NESTE), Nokia Oyj:n (NOKIA), |
| |Nokian Renkaat Oyj:n (NRE1V), Sampo Oyj:n (SAMAS), |
| |Stora Enso Oyj:n (STERV), UPM-Kymmene Oyj:n (UPM1V)|
| |osake tai DAX-indeksi. |
+--------------------+-----------------------------------------------------+
|Käteissuorituksen |Ostowarrantti: (Loppukurssi - Lunastushinta) x |
|määrä |Kerroin Jos Loppukurssi on alhaisempi tai sama kuin|
| |Lunastushinta, käteissuoritusta ei makseta. |
| |Myyntiwarrantti:(Lunastushinta - Loppukurssi) x |
| |Kerroin Jos Loppukurssi on korkeampi tai sama kuin |
| |Lunastushinta, käteissuoritusta ei makseta. |
+--------------------+-----------------------------------------------------+
|Loppukurssi |Jos kohde-etuutena on osake: virallinen |
| |päätöskurssi erääntymispäivänäJos kohde-etuutena on|
| |indeksi: EUREX:in julkaisema virallinen päätöskurssi |
| | erääntymispäivänä |
+--------------------+-----------------------------------------------------+
|Erääntymispäivä |Erääntymispäivä alla olevassa taulukossa 2 |
+--------------------+-----------------------------------------------------+
|Vertailulähde |Jos kohde-etuutena on osake:Nasdaq Helsinki OyJos|
| | kohde-etuutena on indeksi:EUREX |
+--------------------+-----------------------------------------------------+
|Toteutustapa |Pankki toteuttaa automaattisesti käteissuorituksen |
+--------------------+-----------------------------------------------------+
|Valuutta |EUR |
+--------------------+-----------------------------------------------------+
|Kauppakäyntierä |1 warrantti |
+--------------------+-----------------------------------------------------+
|Warranttien |1 500 000 - 10 000 000 |
|kokonaismäärä | |
+--------------------+-----------------------------------------------------+
|Markkinapaikka |Nasdaq Helsinki Oy |
+--------------------+-----------------------------------------------------+
|Markkinatakaaja |Nordea Pankki Suomi Oyj toimii |
| |markkinatakaajana.Markkinatakaaja sitoutuu antamaan|
| |warrantille osto- ja myyntinoteerauksen sinä aikana, |
| | jolloin warrantti on julkisen tai monenkeskisen |
| |kaupankäynnin kohteena. Markkinatakaus on voimassa |
| |julkisen ja monenkeskisen kaupankäyntipaikan |
| |jatkuvassa kaupankäynnissä.Osto- ja |
| |myyntinoteerauksen ero on korkeintaan:10 |
| |eurosenttiä, jos myyntinoteeraus on pienempi kuin |
| |2,00 euroa20 eurosenttiä, jos myyntinoteeraus on |
| |suurempi tai yhtä suuri kuin 2,00 euroaNoteeraukset |
| |ovat vähintään 1000 warrantille. Warranteille, joiden|
| |markkina-arvo on alle yksi (1) senttiä tai vastaava|
| |arvo muussa valuutassa, ei anneta ostotarjousta. |
| |Markkinatakaajalla on oikeus määritellä |
| |noteerauksiinsa vaikuttavien parametrien arvot. |
| |Markkinatakaajalla ei ole velvollisuutta ylläpitää |
| |markkinatakausta, jos kaupankäynti kohde-etuudella |
| |on keskeytynyt. Markkinatakaaja varaa oikeuden |
| |hetkellisiin katkoksiin markkinatakauksessa |
| |suojatessaan omaa positiota tai katsoessaan, että |
| |noteerausten antamiseen kohdistuu merkittäviä |
| |vaikeuksia teknisten häiriöiden vuoksi. Edellä |
| |mainittujen katkosten yhteydessä markkinatakaaja |
| |tiedottaa asiasta markkinaosapuolia markkinapaikan |
| |järjestelmän kautta. |
+--------------------+-----------------------------------------------------+
|Lisätiedot warrantin|Lisätietoja kohde-etuuden arvonkehityksestä on |
|kohteesta ja kohde |saatavissa Nasdaq OMX Helsingin kotisivuilta: |
|-etuudesta |http://www.nasdaqomxnordic.com/nordic/Nordic.aspx |
| |sekä sivuilta www.fortum.com, www.kone.com, |
| |www.metso.com, www.neste.com, www.nokia.com, |
| |www.nokianrenkaat.fi, www.sampo.fi, |
| |www.storaenso.com, www.upm-kymmene.com , ja |
| |www.deutsche-boerse.com. Sijoittajan tulee tehdessään|
| |warrantteja koskevia päätöksiä itse tutustua kohde |
| |-etuutta koskeviin tietoihin. |
+--------------------+-----------------------------------------------------+

Liikkeeseenlaskettavat warrantit

TAULUKOT 1

Warrantin Warrantin Kohde-etuus Kohde-etuuden ISIN-koodi
kaupankäynti ISIN-koodi
-tunnus

DAX6X10600NDS FI4000231576 DAX DE0008469008
DAX7C10900NDS FI4000231584 DAX DE0008469008
DAX7O10600NDS FI4000231592 DAX DE0008469008
DAX7O10400NDS FI4000231600 DAX DE0008469008
FUM6L 14NDS FI4000231618 Fortum Oyj FI0009007132
FUM6X 13NDS FI4000231626 Fortum Oyj FI0009007132
FUM7C 14NDS FI4000231634 Fortum Oyj FI0009007132
FUM7O 12NDS FI4000231642 Fortum Oyj FI0009007132
KNE7C 44NDS FI4000231659 Kone Oyj FI0009013403
KNE7C 42NDS FI4000231667 Kone Oyj FI0009013403
KNE7O 40NDS FI4000231675 Kone Oyj FI0009013403
KNE7O 38NDS FI4000231683 Kone Oyj FI0009013403
MEO7C 26NDS FI4000231691 Metso Oyj FI0009007835
NES6L 38NDS FI4000231709 Neste Oyj FI0009013296
NES7C 38NDS FI4000231717 Neste Oyj FI0009013296
NES7O 34NDS FI4000231725 Neste Oyj FI0009013296
NOK6L 44NDS FI4000231733 Nokia Oyj FI0009000681
NOK6L 43NDS FI4000231741 Nokia Oyj FI0009000681
NOK6L 42NDS FI4000231758 Nokia Oyj FI0009000681
NOK6L 41NDS FI4000231766 Nokia Oyj FI0009000681
NOK6L 4NDS FI4000231774 Nokia Oyj FI0009000681
NOK6X 38NDS FI4000231782 Nokia Oyj FI0009000681
NOK6X 37NDS FI4000231790 Nokia Oyj FI0009000681
NOK6X 36NDS FI4000231808 Nokia Oyj FI0009000681
NOK6X 35NDS FI4000231816 Nokia Oyj FI0009000681
NOK7C 44NDS FI4000231824 Nokia Oyj FI0009000681
NOK7C 43NDS FI4000231832 Nokia Oyj FI0009000681
NOK7C 42NDS FI4000231840 Nokia Oyj FI0009000681
NOK7C 41NDS FI4000231857 Nokia Oyj FI0009000681
NOK7C 4NDS FI4000231865 Nokia Oyj FI0009000681
NOK7O 38NDS FI4000231873 Nokia Oyj FI0009000681
NOK7O 36NDS FI4000231881 Nokia Oyj FI0009000681
NOK7F 46NDS FI4000231899 Nokia Oyj FI0009000681
NOK7F 44NDS FI4000231907 Nokia Oyj FI0009000681
NOK7F 42NDS FI4000231915 Nokia Oyj FI0009000681
NOK7F 4NDS FI4000231923 Nokia Oyj FI0009000681
NOK7R 38NDS FI4000231931 Nokia Oyj FI0009000681
NOK7I 45NDS FI4000231949 Nokia Oyj FI0009000681
NOK7I 4NDS FI4000231956 Nokia Oyj FI0009000681
NOK7U 38NDS FI4000231964 Nokia Oyj FI0009000681
NOK7U 35NDS FI4000231972 Nokia Oyj FI0009000681
NOK7L 45NDS FI4000231980 Nokia Oyj FI0009000681
NOK7L 4NDS FI4000231998 Nokia Oyj FI0009000681
NOK7X 38NDS FI4000232004 Nokia Oyj FI0009000681
NOK7X 35NDS FI4000232012 Nokia Oyj FI0009000681
NOK8F 5NDS FI4000232020 Nokia Oyj FI0009000681
NOK8F 45NDS FI4000232038 Nokia Oyj FI0009000681
NOK8F 4NDS FI4000232046 Nokia Oyj FI0009000681
NOK8R 35NDS FI4000232053 Nokia Oyj FI0009000681
NOK8L 5NDS FI4000232061 Nokia Oyj FI0009000681
NOK8L 45NDS FI4000232079 Nokia Oyj FI0009000681
NOK8L 4NDS FI4000232087 Nokia Oyj FI0009000681
NOK8X 35NDS FI4000232095 Nokia Oyj FI0009000681
NOK8X 3NDS FI4000232103 Nokia Oyj FI0009000681
NRE6L 35NDS FI4000232111 Nokian Renkaat Oyj FI0009005318
NRE6X 275NDS FI4000232129 Nokian Renkaat Oyj FI0009005318
SAM6L 44NDS FI4000232137 Sampo Oyj FI0009003305
SAM6X 42NDS FI4000232145 Sampo Oyj FI0009003305
SAM7O 40NDS FI4000232152 Sampo Oyj FI0009003305
STE6L 9NDS FI4000232160 Stora Enso Oyj FI0009005961
STE6X 85NDS FI4000232178 Stora Enso Oyj FI0009005961...

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.