Bli medlem
Bli medlem
lakareutangranser

Du är här

2021-11-02

Nordea Bank Abp: Återköp av egna aktier den 02.11.2021

Nordea Bank Abp
Börsmeddelande - Förändringar i återköpta aktier
02.11.2021 kl. 22.30 EET

Nordea Bank Abp (LEI-kod: 529900ODI3047E2LIV03) har den 02.11.2021 slutfört återköp av egna aktier (ISIN-kod: FI4000297767) enligt följande:

Handelsplats Antal Viktad snittkurs/aktie, euro*, ** Kostnad, euro*, **
(MIC-kod) aktier
XSTO 680 10,69 7 269 129,25
099
XHEL 269 10,70 2 884 437,09
498
CEUX 362 10,69 3 874 253,37
290
AQEU 55 297 10,70 591 609,09
TQEX 1 834 10,70 19 623,93
XCSE 67 988 10,70 727 596,79
Summa 1 437 10,69 15 366 649,52
006

* Växelkurser som använts: SEK till EUR 9,9124 och DKK till EUR 7,4400
** Avrundat till två decimaler

Den 20oktober 2021 tillkännagav Nordea ett program för återköp av egna aktier till ett värde av högst 2,0md euro med stöd av det bemyndigande som gavs av Nordeas ordinarie bolagsstämma den 24 mars 2021. Återköpet av egna aktier genom offentlig handel utförs i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 596/2014 av den 16april 2014 (marknadsmissbruksförordningen) och Kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/1052.

Efter de redovisade transaktionerna innehar Nordea 44 082 827 egna aktier för kapitaloptimeringsändamål och 7112244 egna aktier för ersättningsändamål.

Uppgifter om respektive transaktion finns som en bilaga till detta meddelande.

För Nordea Bank Abp:s räkning,

Morgan Stanley Europe SE

För ytterligare information:

Matti Ahokas, chef för investerarrelationer, +358 9 5300 8011
Group Communication, +35810 416 8023 eller press@nordea.com

Författare Cision