Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-10-25

Nordea Bank Abp: Återköp av egna aktier den 25.10.2021

Nordea Bank Abp
Börsmeddelande - Förändringar i återköpta aktier
25.10.2021 kl. 22.30 EET

Nordea Bank Abp (LEI-kod: 529900ODI3047E2LIV03) har den 25.10.2021 slutfört återköp av egna aktier (ISIN-kod: FI4000297767) enligt följande:

Handelsplats Antal Viktad snittkurs/aktie, euro*, ** Kostnad, euro*, **
(MIC-kod) aktier
XSTO 664 11,17 7 420 718,39
100
XHEL 280 11,17 3 130 373,91
143
CEUX 331 11,18 3 704 483,17
493
AQEU 88 328 11,18 987 167,85
TQEX 225 11,19 2 518,60
XCSE 64 314 11,18 719 016,51
Summa 1 428 11,17 15 964 278,43
603

* Växelkurser som använts: SEK till EUR 9,9984 och DKK till EUR 7,4390
** Avrundat till två decimaler

Den 20oktober 2021 tillkännagav Nordea ett program för återköp av egna aktier till ett värde av högst 2,0md euro med stöd av det bemyndigande som gavs av Nordeas ordinarie bolagsstämma den 24 mars 2021. Återköpet av egna aktier genom offentlig handel utförs i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 596/2014 av den 16april 2014 (marknadsmissbruksförordningen) och Kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/1052.

Efter de redovisade transaktionerna innehar Nordea 2 938 008 egna aktier för kapitaloptimeringsändamål och 7112244 egna aktier för ersättningsändamål.

Uppgifter om respektive transaktion finns som en bilaga till detta meddelande.

För Nordea Bank Abp:s räkning,

Morgan Stanley Europe SE

För ytterligare information:

Matti Ahokas, chef för investerarrelationer, +358 9 5300 8011
Group Communication, +35810 416 8023 eller press@nordea.com

Författare Cision