Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-10-26

Nordea Bank Abp: Återköp av egna aktier den 26.10.2021

Nordea Bank Abp
Börsmeddelande - Förändringar i återköpta aktier
26.10.2021 kl. 22.30 EET

Nordea Bank Abp (LEI-kod: 529900ODI3047E2LIV03) har den 26.10.2021 slutfört återköp av egna aktier (ISIN-kod: FI4000297767) enligt följande:

Handelsplats Antal Viktad snittkurs/aktie, euro*, ** Kostnad, euro*, **
(MIC-kod) aktier
XSTO 702 10,73 7 536 127,45
385
XHEL 287 10,71 3 084 091,10
832
CEUX 352 10,73 3 777 344,05
078
AQEU 109 10,73 1 176 243,37
656
TQEX 802 10,76 8 629,52
XCSE 69 382 10,72 743 611,87
Summa 1 522 10,73 16 326 047,36
135

* Växelkurser som använts: SEK till EUR 9,9782 och DKK till EUR 7,4393
** Avrundat till två decimaler

Den 20oktober 2021 tillkännagav Nordea ett program för återköp av egna aktier till ett värde av högst 2,0md euro med stöd av det bemyndigande som gavs av Nordeas ordinarie bolagsstämma den 24 mars 2021. Återköpet av egna aktier genom offentlig handel utförs i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 596/2014 av den 16april 2014 (marknadsmissbruksförordningen) och Kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/1052.

Efter de redovisade transaktionerna innehar Nordea 36 860 143 egna aktier för kapitaloptimeringsändamål och 7112244 egna aktier för ersättningsändamål.

Uppgifter om respektive transaktion finns som en bilaga till detta meddelande.

För Nordea Bank Abp:s räkning,

Morgan Stanley Europe SE

För ytterligare information:

Matti Ahokas, chef för investerarrelationer, +358 9 5300 8011
Group Communication, +35810 416 8023 eller press@nordea.com

Författare Cision