Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-10-27

Nordea Bank Abp: Återköp av egna aktier den 27.10.2021

Nordea Bank Abp
Börsmeddelande - Förändringar i återköpta aktier
27.10.2021 kl. 22.30 EET

Nordea Bank Abp (LEI-kod: 529900ODI3047E2LIV03) har den 27.10.2021 slutfört återköp av egna aktier (ISIN-kod: FI4000297767) enligt följande:

Handelsplats Antal Viktad snittkurs/aktie, euro*, ** Kostnad, euro*, **
(MIC-kod) aktier
XSTO 679 10,76 7 315 437,62
917
XHEL 254 10,75 2 731 583,78
115
CEUX 349 10,76 3 758 114,71
381
AQEU 69 141 10,75 743 376,46
TQEX 1 494 10,74 16 038,40
XCSE 48 903 10,75 525 507,25
Summa 1 402 10,76 15 090 058,21
951

* Växelkurser som använts: SEK till EUR 9,9734 och DKK till EUR 7,4395
** Avrundat till två decimaler

Den 20oktober 2021 tillkännagav Nordea ett program för återköp av egna aktier till ett värde av högst 2,0md euro med stöd av det bemyndigande som gavs av Nordeas ordinarie bolagsstämma den 24 mars 2021. Återköpet av egna aktier genom offentlig handel utförs i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 596/2014 av den 16april 2014 (marknadsmissbruksförordningen) och Kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/1052.

Efter de redovisade transaktionerna innehar Nordea 38 263 094 egna aktier för kapitaloptimeringsändamål och 7112244 egna aktier för ersättningsändamål.

Uppgifter om respektive transaktion finns som en bilaga till detta meddelande.

För Nordea Bank Abp:s räkning,

Morgan Stanley Europe SE

För ytterligare information:

Matti Ahokas, chef för investerarrelationer, +358 9 5300 8011
Group Communication, +35810 416 8023 eller press@nordea.com

Författare Cision