Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-05-07

Nordea Bank Oyj: Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 pykälän mukainen liputusilmoitus

Nordea Bank Oyj
Pörssitiedote − Suurimmat osakkeenomistajat
7. toukokuuta 2021 klo 18.00 Suomen aikaa

Nordea Bank Oyj on vastaanottanut 7. toukokuuta 2021 arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 pykälän mukaisen ilmoituksen, jonka mukaan BlackRock, Inc.:n välillinen omistusosuus Nordea Bank Oyj:n osakkeista ja äänistä on alittanut 5 prosentin rajan 6. toukokuuta 2021.

Nordea Bank Oyj:n osakkeiden ja äänten määrä on yhteensä 4 049 951 919.

BlackRock, Inc.:n ja sen rahastojen osuus ilmoituksen mukaan:

% osakkeista % osakkeista ja äänistä Yhteenlaskettu
ja äänistä rahoitusvälineiden %-osuus (A + B)
(A:n kautta
yhteismäärä) (B:n yhteismäärä)
Osuus liputusrajan 4,97% 0,07% 5,04%
saavuttamisen
tai rikkoutumisen
jälkeen
Edellisessä 5,02% 0,05% 5,08%
liputusilmoituksessa
ilmoitettu osuus
(jos liputettu)

Tiedot omistus- ja ääniosuudesta liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen:

A: Osakkeet ja äänet

 
Osakesarja/ Osakkeiden ja Osakkeiden ja äänten %-osuus
osakelaji äänten
ISIN-koodi lukumäärä
(jos
mahdollista)
Suora(AML 9:5) Välillinen(AML Suora(AML Välillinen(AML 9:6 ja 9:7)
9:6 ja 9:7) 9:5)
FI4000297767 201 500 4,97 %
327
A YHTEENSÄ 201 500 327 4,97 %

B: AML:n 9 luvun 6 a pykälässä tarkoitetut rahoitusvälineet

Rahoitusväli- Eräpäivä Toteutus Toimitustapa Osakkeiden Osakkeiden ja
neen luonne - (osaketoimitus ja äänten %-osuus
aika / äänten
nettoarvon lukumäärä
tilitys)
American − − Osaketoimitus 1 333 410 0,03%
Depository
Receipt
(US65558R1095)
Lainaksi − − Osaketoimitus 910 625 0,02%
annetut
arvopaperit
CFD- − − Nettoarvon 642 157 0,01%
johdannaiset tilitys
B YHTEENSÄ 2 886 192 0,07%

Määräysvaltayhteisöt, joiden kautta osakkeita, äänioikeuksia ja rahoitusvälineitä hallitaan:

Nimi %-osuus %-osuus Molemmat
osakkeista ja osakkeista ja  yhteensä
äänistä äänistä
rahoitusvälineiden
kautta
BlackRock Japan Co., Ltd. Alle 5 %
BlackRock Investment Alle 5 %
Management, LLC
BlackRock Investment Alle 5 %
Management (UK)
Limited
BlackRock Investment Alle 5 %
Management (Australia)
Limited
BlackRock International Alle 5 %
Limited
BlackRock Institutional Alle 5 %
Trust Company,
National Association
BlackRock Fund Advisors Alle 5 %
BlackRock Financial Alle 5 %
Management, Inc.
BlackRock Asset Alle 5 %
Management North Asia
Limited
BlackRock Asset Alle 5 %
Management Deutschland AG
BlackRock Asset Alle 5 %
Management Canada Limited
BlackRock Advisors, LLC Alle 5 %
BlackRock Advisors (UK) Alle 5 %
Limited
BlackRock (Singapore) Alle 5 %
Limited
Aperio Group, LLC Alle 5 %

Lisätietoja:

Matti Ahokas, sijoittajasuhteet, 09 5300 8011
Konserniviestintä, 010 416 8023 tai press@nordea.com
 
  
Tässä pörssitiedotteessa annetut tiedot on annettu julkistettavaksi yllä mainittujen yhteyshenkilöiden välityksellä 7. toukokuuta 2021 kello 18.00 Suomen aikaa.

Nordea on johtava pohjoismainen yleispankki. Olemme auttaneet asiakkaitamme toteuttamaan unelmiaan jo 200 vuoden ajan. Haluamme olla vahva ja henkilökohtainen kumppani raha-asioissa ja tarjota merkityksellisiä palveluita sekä asiakkaillemme että yhteiskunnille, joissa toimimme. Nordean osake noteerataan Nasdaqin pörsseissä Helsingissä, Kööpenhaminassa ja Tukholmassa. Lue lisää osoitteessa nordea.com.

Författare Cision