Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-11-02

Nordea Bank Oyj: Omien osakkeiden takaisinosto 02.11.2021

Nordea Bank Oyj
Pörssitiedote - Muutokset omien osakkeiden omistuksessa
02.11.2021 klo 22.30 Suomen aikaa

Nordea Bank Oyj (LEI: 529900ODI3047E2LIV03) on 02.11.2021 hankkinut omia osakkeitaan (ISIN: FI4000297767) omistukseensa seuraavasti:

Markkinapaikka Osakkeiden Painotettu keskihinta Kulut yhteensä, euroa * **
(MIC-koodi) lukumäärä osakkeelta, euroa* **
XSTO 680 099 10,69 7 269 129,25
XHEL 269 498 10,70 2 884 437,09
CEUX 362 290 10,69 3 874 253,37
AQEU 55 297 10,70 591 609,09
TQEX 1 834 10,70 19 623,93
XCSE 67 988 10,70 727 596,79
Yhteensä 1 437 006 10,69 15 366 649,52

* Käytetyt valuuttakurssit: SEK/EUR 9,9124 ja DKK/EUR 7,4400
** Kahden desimaalin tarkkuuteen pyöristettynä

Nordea ilmoitti 20. lokakuuta 2021 käynnistävänsä enintään 2,0miljardin euron suuruisen omien osakkeiden takaisinosto-ohjelman Nordean varsinaisen yhtiökokouksen 24.maaliskuuta 2021 antaman valtuutuksen perusteella. Omia osakkeita hankitaan julkisessa kaupankäynnissä Euroopan parlamentin ja neuvoston 16.huhtikuuta 2014 antaman markkinoiden väärinkäyttöasetuksen (EU) N:o 596/2014 sekä Euroopan komission delegoidun asetuksen (EU) 2016/1052 mukaisesti.

Nordean omistuksessa on nyt ilmoitettujen hankintojen jälkeen 44 082 827 omaa osaketta pääomarakenteen optimointitarkoituksessa ja 7112244 omaa osaketta palkkiotarkoituksessa.

Lisätiedot kustakin hankinnasta ovat tämän tiedotteen liitteenä.

Nordea Bank Oyj:n puolesta

Morgan Stanley Europe SE

Lisätietoja:

Matti Ahokas, sijoittajasuhteet, 09 5300 8011
Konserniviestintä, 010416 8023 tai press@nordea.com

Författare Cision