Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-01-26

Nordea: Bokslutskommuniké 2016

Vd Casper von Koskulls kommentar till resultatet:

"2016 blev troligen det mest händelserika året i Nordeas historia.
Utöver de makroekonomiska och regelverksrelaterade utmaningarna för
sektorn fick Nordea hantera betydande medial uppmärksamhet, och
inledde genomförandet av en omvälvande förändringsagenda. Två viktiga
milstolpar blev skapandet av den nya legala strukturen och
lanseringen av ett fasträntekonto på den nya kärnbankplattformen.
Trots ett utmanande intäktsläge förbättrade vi under året vår
räntenettomarginal. Inflödet till vår kapitalförvaltning var
rekordhögt, och vi befäste vår ledande ställning i Norden inom
rådgivning till företag. Kostnadsutvecklingen och kreditkvaliteten
följde våra prognoser. Kärnprimärkapitalrelationen förbättrades med
190 punkter under 2016 till 18,4 procent, och avkastningen på eget
kapital var 11,5 procent. Nordeas styrelse föreslår en utdelning per
aktie på 0,65 euro.

Vi räknar med att även 2017 blir händelserikt, och är redo att möta
utmaningarna. Vår strategiska inriktning är tydlig. Vår starka
balansräkning och robusta affärsmodell gör att vi kan fortsätta
investera i vår plattform och därigenom förändra banken i grunden. Vi
fortsätter att fokusera på att skapa en fullt ut digital plattform,
förbättra kundnöjdheten och förändra organisationen. På det sättet
ska vi bli bäst på regelefterlevnad, med en stark etik- och
värderingskultur, och uppfylla våra åtaganden till samhället och
skapa värde för våra kunder och aktieägare."

Helåret 2016 jämfört med helåret 2015[1,2] (fjärde kvartalet 2016
jämfört med fjärde kvartalet 2015[1,2])

· Räntenetto 4 727 mn euro, -5 %; -3 % i lokala valutor (0 %, 0 % i
lokala valutor)

· Intäkter[1] 9 754 mn euro, -2 %; -1 % i lokala valutor (+5 %, +5 %
i lokala valutor)

· Kostnader[2] 4 886 mn euro, +4 %; + 5 % i lokala valutor (+9 %,
+10 % i lokala valutor)

· Rörelseresultat före kreditförluster 5 127 mn euro, -1 %; 0 % i
lokala valutor (+18 %, +17 % i lokala valutor)

· Kreditförluster 502 mn euro, +5 %; +9 % i lokala valutor (-9 %, -6
% i lokala valutor)

· Rörelseresultat[1,2] 4 366 mn euro, -9 %; -8 % i lokala valutor
(+2 %, +2 % i lokala valutor)

· Kärnprimärkapitalrelation 18,4 %, upp från 16,5 %, (upp 190
punkter från 16,5 %)

· K/I-tal[1,2] 50 %, upp från 47 % (upp 2 %-enheter från 49 %)
· Kreditförlustrelation[2] 15 punkter, upp från 14 punkter (ner 1
punkt från 17 punkter)

· Avkastning på eget kapital[1,2] 11,5 %, ned från 12,3 % (upp 140
punkter från 11,5 %)

· Resultat per aktie efter utspädning 0,93 euro, jämfört med 0,91
euro (0,27 euro jämfört med 0,21 euro)

Valutakurser som använts för kv4 2016 avseende poster i
resultaträkningen: DKK 7,4453, NOK 9,2943 och SEK 9,4675.

[1] Exklusive engångsposter (kv4 2015: kapitalvinst från försäljningen
av Nordeas kortinlösenverksamhet till Nets på 176 mn euro före skatt,
kv2 2016: kapitalvinst från försäljningen av Nordeas del av Visa
Europe till Visa Inc på 151 mn euro efter skatt, kv4 2016:
tillkommande kapitalvinst hänförlig till Visa på 22 mn euro före
skatt).

[2] Exklusive engångsposter (kv4 2015: omstruktureringskostnader på
263 mn euro före skatt, kv4 2016: vinst i personalkostnader till
följd av förändring av pensionsavtal i Norge på 86 mn euro före
skatt).

För ytterligare information:
Casper von Koskull, vd och koncernchef, 010 157 10 20
Torsten Hagen Jørgensen, ställföreträdande vd och Group COO, +45 5547
2200

Rodney Alfvén, chef för Investor Relations, 072 235 0515
Helga Baagøe, tf kommunikationschef, 072 141 1807
Senaste kvartalsresultat
(http://www.nordea.com/sv/investor-relations/rapporter-och-presentationer...)

Detta pressmeddelande innehåller information som Nordea Bank AB (publ)
är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning
och den svenska lagen om värdepappersmarknaden. Informationen
lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för
offentliggörande den 26 januari 2017 kl. 07.00 CET.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/nordea/r/bokslutskommunike-2016,c2174044
http://mb.cision.com/Main/434/2174044/619322.pdf
http://mb.cision.com/Public/434/2174044/91060c85465023cc.pdf
http://mb.cision.com/Public/434/2174044/aa5e5785e840db10.pdf

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.