Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-01-25

Nordea: Bokslutskommuniké 2017

Vd Casper von Koskulls kommentar till resultatet:

"Under 2017 var volymerna och marginalerna relativt stabila, och
affärsutvecklingen var överlag solid. Mot slutet av 2017 påverkades
vi negativt av en mycket låg aktivitetsnivå på kapitalmarknaderna.
Neddragningen av bankens risknivå, med minskad exponering mot
Ryssland och inom Shipping, Offshore & Oil Services drog också ner
intäktsnivåerna.

Efter år av intensiva investeringar har vi inlett nästa etapp på vår
transformationsresa. Vi har byggt upp vår kapacitet inom
regelefterlevnad och riskhantering. Våra digitala investeringar
resulterar i tätare lanseringar av förbättrade produkter och tjänster
till våra kunder. Bytet av kärnbankplattform pågår enligt budget och
ska leda till lägre operativa risker och förbättrad kundnöjdhet.
Kostnaderna är på väg ner som en del av förbättrade strukturer för
kostnadseffektivitet i alla delar av organisationen.

Kapitaltillväxten förblev stark under 2017 och vi ökade
kärnprimärkapitalrelationen med 110 punkter till rekordhöga 19,5
procent. Styrelsen föreslår en utdelning på 0,68 euro per aktie, att
jämföra med 0,65 euro per aktie 2016. Detta är i linje med Nordeas
utdelnings- och kapitalpolicy.

Vi är inte nöjda med vinstutvecklingen under senare delen av 2017.
Inför 2018 är vi förvissade om att vinsten kommer att öka, och räknar
med något högre intäkter, lägre kostnader och en stabil
kreditkvalitet. Nordea står idag mycket mer robust och
motståndskraftigt, och därför är jag trygg med att vi är rustade att
hantera både riskerna och utmaningarna och att ta vara på framtida
möjligheter på våra hemmamarknader."

Helåret 2017 jämfört med helåret 2016 [1,2] (Fjärde kvartalet 2017
jämfört med fjärde kvartalet 2016[1,2])

· Räntenetto 4 666 mn euro, -1 %; -1 % i lokala valutor (-8 %, -6 %
i lokala valutor)

· Rörelseintäkter[1] 9 469 mn euro, -3 %; -3 % i lokala valutor (-14
%, -13 % i lokala valutor)

· Kostnader[2] 5 102 mn euro, +4 %; +5 % i lokala valutor (+3 %, +4
% i lokala valutor)

· Resultat före kreditförluster[1,2] 4 367 mn euro, -10 %; -10 % i
lokala valutor (-32 %, -30 % i lokala valutor)

· Kreditförluster 369 mn euro, -26 %; -26 % i lokala valutor (-45 %,
-43 % i lokala valutor)

· Rörelseresultat[1,2] 3 998 mn euro, -8 %; -8 % i lokala valutor
(-30 %, -29 % i lokala valutor)

· Kärnprimärkapitalrelation 19,5 %, upp från 18,4 % (upp från 18,4
%)

· K/I-tal[1,2] 54 %, upp från 50 % (upp 10 %-enheter från 51 %)
· Kreditförlustrelation[3] på 12 punkter, ner från 15 punkter (ner 7
punkter från 16 punkter)

· Avkastning på eget kapital[1,2] 9,5 %, ner från 11,5 % (ner 5,2
%-enheter från 12,9 %)

· Resultat per aktie efter utspädning[1,2] 0,75 euro jämfört med
0,88 euro (0,15 euro jämfört med 0,25 euro)

Valutakurser som använts för kv4 2017 avseende poster i
resultaträkningen: DKK 7,4387, NOK 9,3317 och SEK 9,6378.

[1] Exklusive jämförelsestörande poster kv2 2016: kapitalvinst
hänförlig till Visa Inc.:s förvärv av Visa Europe som uppgick till
151 mn euro efter skatt, och kv4 2016: ytterligare kapitalvinst
hänförlig till Visa om 22 mn euro före skatt.

[2] Exklusive jämförelsestörande poster under kv4 2016: en vinst på 86
mn euro före skatt till följd av ändringar i ett pensionsavtal i
Norge.

[3] Inklusive utlåning till allmänheten redovisat under Tillgångar som
innehas för försäljning under kv3 2017.

För ytterligare information:
Casper von Koskull, vd och koncernchef, +46 10 157 1020
Rodney Alfvén, chef för Investor Relations, +46 72 235 05 15
Torsten Hagen Jørgensen, ställföreträdande vd och Group COO, +45 5547
2200

Afroditi Kellberg, presschef Sverige, + 46 73 350 55 99
Senaste kvartalsresultat
(http://www.nordea.com/sv/investor-relations/rapporter-och-presentationer...)

Detta pressmeddelande innehåller information som Nordea Bank AB (publ)
är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning
och den svenska lagen om värdepappersmarknaden. Informationen
lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för
offentliggörande, kl 07.00 CET den 25 januari 2018.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/nordea/r/bokslutskommunike-2017,c2437792
http://mb.cision.com/Main/434/2437792/781880.pdf
http://mb.cision.com/Public/434/2437792/8e71cf985f9346c6.pdf
http://mb.cision.com/Public/434/2437792/b1855dbc43fa00a3.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.