Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-07-20

Nordea: Delårsrapport för andra kvartalet 2016

Vd Casper von Koskulls kommentar till resultatet:

"Trots pressad tillväxt och turbulenta finansmarknader står sig
intäkterna bra. Kringförsäljningen är oförändrad jämfört med för ett
år sedan. Marginalpressen i räntenettot planar ut och vi förutspår nu
en vändpunkt med en förbättringstrend från och med andra halvåret
2016. Kostnaderna utvecklas enligt plan och kreditkvaliteten förblir
solid.

En viktig milstolpe nåddes i början av juni när vi lanserade den
första produkten på vår kärnbankplattform, mindre än sex månader
efter installeringen av modellbanken. Även om många utmaningar
återstår kan vi börja rapportera framsteg i vårt förenklingsprogram
och i våra regelefterlevnadsrutiner, och vi fortsätter att stärka
vårt arbete med bekämpning av penningtvätt. Denna omvandling av
banken syftar till att göra oss till den bank våra kunder vill att vi
ska vara."

Andra kvartalet 2016 jämfört med första kvartalet 2016 (andra
kvartalet 2016 jämfört med andra kvartalet 2015)[1]:

· Räntenetto 1 172 mn euro, 0 % (-8 %, -5 % i lokala valutor)
· Intäkter[1] 5 % (-5 %, -3 % i lokala valutor)
· Kostnader 2 % (2 %, 3 % i lokala valutor)
· Resultat före kreditförluster[1] 1 350 mn euro, 21 % (1 %, 3 % i
lokala valutor)

· Kreditförluster 127 mn euro, 14 % (23 %, 31 % i lokala valutor)
· Rörelseresultat[1] 7 % (-13 %, -12 % i lokala valutor)
· Kärnprimärkapitalrelation 16,8 % upp från 16,7 % (upp 80 punkter
från 16,0 %)

· K/I-tal[1] 50 %, ner från 51 %, (upp 3 %-enheter från 47 %)
· Kreditförlustrelation 15 punkter, upp från 13 punkter (upp 3
punkter från 12 punkter)

· Avkastning på eget kapital[1] 11,4 %, upp från 10,3 % (ner 1,7
%-enheter från 13,1 %)

· Resultat per aktie efter utspädning 0,25 euro, jämfört med 0,19
euro (0,25 euro jämfört med 0,24 euro)

Valutakurser som använts för kv2 2016 avseende poster i
resultaträkningen: DKK 7,4500, NOK 9,4241 och SEK 9,3019.

1) Exkl. engångsposter (kv2 2016: kapitalvinst från försäljningen av
Nordeas del av Visa Europe till Visa Inc om 151 mn euro netto efter
skatt)

För ytterligare information:

Casper von Koskull, vd och Torsten Hagen Jørgensen, Group
koncernchef, 010 157 1020 COO, +45 5547 2200
Rodney Alfvén, chef för Investor Emma Rheborg, chef för Group
Relations, 072 235 05 External Communications, 073 380
15 22 63

Senaste kvartalsresultat
(http://www.nordea.com/sv/investor-relations/rapporter-och-presentationer...)

Informationen i detta pressmeddelande/denna rapport är sådan som
Nordea ska offentliggöra enligt lagen (1991:980) om handel med
finansiella instrument, lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden
och/eller EU:s förordning nr 596/2014 om marknadsmissbruk.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/nordea/r/delarsrapport-for-andra-kvartalet-201...
http://mb.cision.com/Main/434/2048719/542055.pdf
http://mb.cision.com/Public/434/2048719/a1274883e92eb4ed.pdf
http://mb.cision.com/Public/434/2048719/b8a3e3a883000628.pdf

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.