Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-10-24

Nordea: Engangsposter med betydelig negativ effekt på resultatet for 3. kvartal og nye forventninger udmeldt

Nordea Bank Abp - Intern viden

Nedskrivning af aktiverede IT-systemer, hensættelse til
omstruktureringer og nedskrivninger på udlån

Bestyrelsen har i dag i forbindelse med godkendelsen af
delårsrapporten for 3. kvartal 2019 godkendt flere engangsposter med
en betydelig negativ effekt på koncernens resultat for 3. kvartal.
Det ordinære resultat for 3. kvartal på EUR -421 mio. indeholder
engangsposter på EUR 1,3 mia. Disse består af en nedskrivning af
immaterielle IT-aktiver på EUR 735 mio., en hensættelse til
omstruktureringer på EUR 204 mio., en yderligere nedskrivning på
udlån på EUR 282 mio. og en udgift på EUR 75 mio. i forbindelse med
salget af aktier i Luminor.

Nordea har udarbejdet en ny forretningsplan, der omfatter nye
finansielle mål, opdaterede forretningsplaner for hvert
forretningsområde og den fortsatte konsolidering på en fælles
IT-platform, hvilket har medført en fuld test for værdiforringelse af
Nordeas aktiverede IT-systemer og en vurdering af fremtidige behov
for omstruktureringer. Som resultat af testen for værdiforringelse er
der indregnet en nedskrivning af IT-systemer på EUR 735 mio. Desuden
forventes det, at den nye forretningsplan vil medføre en fortsat
medarbejderreduktion med tilhørende fratrædelsesordninger. Dette
udløser indregning af en hensættelse til omstruktureringer på EUR 204
mio. i 3. kvartal 2019.

Som meddelt i halvårsrapporten 2019 vurderer Nordea, at de
rapporterede nedskrivninger på udlån i tilstrækkelig grad afspejler
den faktiske kreditrisiko i udlånsporteføljen, og forventningerne til
de fremtidige kreditrisici er stabile. Efter den fortsatte dialog med
ECB, som afspejler mere afdæmpede forventninger til visse sektorer i
3. kvartal, har Nordea besluttet at øge sine nedskrivninger på udlån
med i alt EUR 229 mio. Desuden har Nordea gennemgået sine modeller
for gruppevise nedskrivninger, og modelopdateringen i 3. kvartal 2019
medfører en forøgelse af de gruppevise nedskrivninger på EUR 53 mio.

Udgiften på EUR 75 mio. i forbindelse med salget af aktier i Luminor
vedrører transaktionens gennemførelse som meddelt i pressemeddelelsen
af 30. september 2019.

Delårsrapporten for 3. kvartal 2019 offentliggøres 24. oktober 2019
omkring kl. 06.30 dansk tid.

Forventninger

Nøgleprioriteter for succes og opfyldelse af de finansielle mål

Nordeas nye plan vil forbedre driftsudviklingen betydeligt gennem
stærkere kundefokus og forbedret driftseffektivitet samt
omkostningsbesparelser og initiativer, der øger indtægterne.

Nordeas nye finansielle mål for 2022 er

· en egenkapitalforrentning på over 10 pct.
· en omkostningsprocent på 50.

Omkostninger

Ny: I 2020 forventer Nordea et omkostningsniveau på under EUR 4,7 mia.
med yderligere planlagte nettobesparelser efter 2020.

Omkostningerne i 2019 i faste valutakurser forventes at blive lavere
end i 2018 eksklusive poster, der påvirker sammenligneligheden i 2018
og 2019[2], og ændringer i resolutionsafgifter. De samlede kontante
omkostninger i faste valutakurser forventes at falde i samme periode.

Tidligere: I 2021 forventer vi, at omkostningerne i faste valutakurser
vil være ca. 3 pct. under niveauet i 2018 eksklusive poster, der
påvirker sammenligneligheden i 2018[1], og de samlede kontante
omkostninger forventes i samme periode at falde med op til 10 pct. i
faste valutakurser.

Omkostningerne i 2019 i faste valutakurser forventes at blive lavere
end i 2018 eksklusive poster, der påvirker sammenligneligheden i 2018
og 2019[2], og de samlede kontante omkostninger i faste valutakurser
forventes at falde i samme periode.

[1] Nedskrivning af goodwill på EUR 141 mio. i 4. kvartal 2018.
[2] Korrigeret for nedskrivning af goodwill på EUR 141 mio. i 2018,
transaktionsomkostninger på EUR 90 mio. i 2019, en hensættelse på EUR
95 mio. i 1. kvartal 2019, IT-nedskrivning på EUR 735 mio. og en
hensættelse til omstruktureringer på EUR 204 mio.

Kapitalpolitik

Ny: En kapitalbuffer på 150-200 bp over lovkravet til den egentlige
kernekapital gældende fra 1. januar 2020.

Tidligere: En kapitalbuffer på 40-120 bp over lovkravet til den
egentlige kernekapital.

Udbyttepolitik

Ny: En payout ratio fra 2020 på 60-70 pct. Nordea vurderer løbende
muligheden for at bruge aktietilbagekøb som et værktøj til at udlodde
overskydende kapital. For 2019 er Nordeas mål et udbytte på EUR 0,40
pr. aktie.

Tidligere: Nordeas mål er at opnå en årlig stigning i udbyttet pr.
aktie og samtidig fastholde en stærk kapitalposition i
overensstemmelse med kapitalpolitikken.

Kreditkvalitet

Ny: Nordea forventer, at nettonedskrivninger på udlån i de kommende
kvartaler vil være på et lavt niveau og omkring gennemsnittet for
2018. De makroøkonomiske udsigter er dog noget mere usikre.

Tidligere: Nordea forventer, at nettonedskrivninger på udlån i de
kommende kvartaler vil holde sig på et lavt niveau omkring
gennemsnittet for 2018.

Yderligere information:
Rodney Alfvén, leder af Investor Relations, +46 72 235 05 15

Informationen indeholdt i denne børsmeddelelse er information, som
Nordea Bank Abp har pligt til at offentliggøre i henhold til EU's
forordning om markedsmisbrug. Informationen blev offentliggjort af
ovenstående kontaktperson 24. oktober 2019 kl. 06.20 dansk tid.

Vi skaber stærke og tætte relationer gennem vores engagement i vores
kunder og samfundet. Når mennesker vil realisere deres drømme og nå
deres mål, er vi der med relevante finansielle løsninger. Vi er den
førende bank i Norden. Nordea-aktien er noteret på Nasdaq Helsinki,
Nasdaq Copenhagen og Nasdaq Stockholm. Læs mere om os på nordea.com.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/dk/nordea/r/engangsposter-med-betydelig-negativ-...
https://mb.cision.com/Main/434/2940042/1128740.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.