Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-10-24

Nordea: Engangsposter med betydelig negativ innvirkning på resultatet for tredje kvartal, og nye utsikter annonsert

Nordea Bank Abp - Innsideinformasjon

Nedskrivning av kapitaliserte IT-systemer, omstruktureringsavsetning
og avsetning til tap på utlån

I forbindelse med godkjenning av delårsrapporten for tredje kvartal
2019 har styret i dag godkjent flere engangsposter som har en
betydelig negativ innvirkning på konsernets resultat for tredje
kvartal. Driftsunderskuddet for tredje kvartal på EUR 421m omfatter
engangsposter på til sammen EUR 1,3mrd, som består av en nedskrivning
av immaterielle IT-eiendeler på EUR 735m, en
omstruktureringsavsetning på EUR 204m, ytterligere avsetning for tap
på utlån på EUR 282m og en kostnad knyttet til salget av
Luminor-aksjer på EUR 75m.

Nordea har utformet en ny forretningsplan med nye økonomiske mål,
oppdaterte forretningsplaner for hvert forretningsområde og
ytterligere konsolidering til en global IT-plattform, noe som utløste
en full nedskrivningstest av Nordeas kapitaliserte IT-systemer og en
evaluering av fremtidige omstruktureringsbehov. Resultatet av
nedskrivningstesten er en nedskrivning av IT-systemer på EUR 735m.
Videre forventes det at den nye forretningsplanen vil føre til videre
nedbemanning med påfølgende sluttpakker, som har utløst bokføring av
en omstruktureringsavsetning på EUR 204m i tredje kvartal 2019.

Som oppgitt i delårsrapporten for andre kvartal 2019 vurderer Nordea
det slik at den rapporterte avsetningen til tap på utlån i
tilstrekkelig grad gjenspeiler den faktiske kredittrisikoen i
låneporteføljen, og at prognosen for fremtidige kredittrisikoer er
stabil. Etter samtaler med Den europeiske sentralbanken har Nordea,
som et tegn på mer dempede prognoser i enkelte bransjer i tredje
kvartal, besluttet å øke tapsavsetningen med totalt EUR 229m. I
tillegg har Nordea evaluert sine kollektive avsetningsmodeller, og
oppdateringen av modeller i tredje kvartal 2019 genererer en økning i
samlede avsetninger på EUR 53m.

Kostnaden knyttet til salget av Luminor-aksjer på EUR 75m gjelder
fullføringen av transaksjonen, som kommunisert i en pressemelding 30.
september 2019

Rapporten for tredje kvartal 2019 vil bli publisert 24. oktober 2019
ca. kl. 06.30 CET.

Utsikter

Hovedprioriteringer for å lykkes og oppnå de økonomiske målene
Nordeas nye plan vil i betydelig grad forbedre prestasjonene gjennom
styrket kundefokus og forbedret driftseffektivitet samt
kostnadsreduksjon og tiltak som øker inntektene.

Nordeas nye økonomiske mål for 2022 er

· en avkastning på egenkapitalen på over 10 %
· et forhold mellom kostnader og inntekter på 50 %

Kostnader
Nytt: For 2020 forventer Nordea at de samlede kostnadene vil være
under EUR 4,7mrd med videre planlagte netto kostnadsreduksjoner etter
2020.

Kostnadene for 2019 forventes å være lavere sammenlignet med 2018, med
uforandrede valutakurser, eksklusive poster som påvirker
sammenlignbarhet i 2018 og 2019[2] og endringer i
resolusjonsavgifter. De samlede kontantkostnadene forventes å være
lavere i samme periode, med uforandrede valutakurser.

Tidligere: Vi forventer at kostnadene for 2021, med uforandrede
valutakurser, vil være omtrent 3 % lavere enn i 2018, eksklusive
poster som påvirker sammenlignbarhet i 2018[1]. Når det gjelder
kontantkostnadene forventes det i samme periode en reduksjon på
opptil 10 %, med uforandrede valutakurser.

Kostnadene for 2019 forventes å være lavere sammenlignet med 2018, med
uforandrede valutakurser, eksklusive poster som påvirker
sammenlignbarhet i 2018 og 2019[2], og de samlede kontantkostnadene
forventes å være lavere i samme periode, med uforandrede
valutakurser.

[1]Nedskrivning av goodwill på EUR 141m i fjerde kvartal 2018.
[2]Justert for nedskrivning av goodwill på EUR 141m i 2018,
transaksjonskostnader på EUR 90m i 2019, avsetning på EUR 95m i 1.
kvartal 2019, IT-nedskriving på EUR 735m og en
omstruktureringskostnad på EUR 204m.

Kapitalpolicy
Nytt: Kapitalbuffer på 150-200 basispunkter over det lovpålagte kravet
til kjernekapitaldekning, gjelder fra 1. januar 2020.

Tidligere: Kapitalbuffer på 40-120 basispunkter over det lovpålagte
kravet til kjernekapitaldekning.

Utbyttepolicy

Nytt: Et utdelingsforhold på 60-70 % fra 2020. Nordea vil kontinuerlig
evaluere muligheten for å bruke tilbakekjøp av aksjer som et verktøy
til fordeling av overskuddkapital. For 2019 er Nordeas mål et utbytte
på EUR 0,4 per aksje.

Tidligere: Nordea har som mål å oppnå en årlig økning av utbytte per
aksje, samtidig som vi opprettholder en sterk kapitalposisjon i tråd
med kapitalpolicyen.

Kredittkvalitet
Nytt: Nordeas forventninger for de neste kvartalene er at nettotap vil
være lave og ligge rundt gjennomsnittsnivået for 2018. De
makroøkonomiske prognosene er imidlertid noe mer usikre.

Tidligere: Nordeas forventninger for de neste kvartalene er at
nettotap vil holde seg lave og ligge rundt gjennomsnittsnivået for
2018.

For mer informasjon:
Rodney Alfvén, leder av Investor Relations, +46 72 235 05 15

Informasjonen i denne børsmeldingen er i overensstemmelse med EUs
forordning om markedsmisbruk og ble offentliggjort av kontaktpersonen
over kl. 07.20 EET (06.20 CET) den 24. oktober 2019.

Vi bygger sterke og nære relasjoner gjennom vårt engasjement for
kundene og samfunnet. Vi hjelper kundene våre med å nå mål og
virkeliggjøre drømmer gjennom å tilby relevante finansielle
løsninger. Vi er den ledende banken i Norden. Nordea-aksjen er notert
på Nasdaq Helsinki, Nasdaq Copenhagen og Nasdaq Stockholm. Les mer om
oss på nordea.com.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/no/nordea/r/engangsposter-med-betydelig-negativ-...
https://mb.cision.com/Main/434/2940036/1128735.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.