Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2013-03-06

Nordea: Kommer att leva upp till de finansiella målen - VD

(SIX) Nordea kommer att leva upp till sina finansiella mål,
säger vd Christian Clausen vid kapitalmarknadsdagen i London.

"Vi har levererat på alla våra mål. Ni kan räkna med att vi
kommer att leverera på våra mål igen", säger han.

Nordea-koncernens avkastning visar att bankens affärsmodell
fungerar, anser Nordea-chefen vidare.

Under fjolåret var Nordeas avkastning på eget kapital 11,6
procent. Kärnprimärkapitalrelationen var 13,1 procent vid
årsskiftet.

En avkastning på 12 procent på en kapitalbas på 13 procent är
att föredra framför den avkastning på 20 procent på en mindre
kapitalbas på 6 procent som Nordea hade förr, säger han vidare.

Vid kapitalmarknadsdagen presenterar Nordea detaljer kring
vilka faktorer som ska höja bankens avkastning till 15 procent.
Det handlar om ökad intäktsgenerering som ska ge omkring en
procentenhet högre avkastning, ökad kostnadseffektivitet som
också ska ge omkring en procentenhet, lägre kreditförluster som
även det ska ge runt en procentenhet högre avkastning samt en
förväntad normalisering av ränteläget som ska medföra en
avkastningsökning på omkring två procentenheter.

I samband med bokslutsrapporten för en dryg månad sedan
meddelade Nordea att banken hade beslutat att upprätta en
finansiell plan för att öka avkastningen på eget kapital och en
ny kapitalpolicy för de nya bankreglerna. Nordea räknar med att
ha ett kärnprimärkapital över 13 procent under 2013 och
framgent.

"Vi har ställt upp ett ambitiöst finansiellt mål för de
kommande åren. Vi ska uppnå en avkastning på eget kapital på 15
procent i ett normalt ränteläge och med ett kärnprimärkapital
över 13 procent", skrev vd Christian Clausen i rapporten.

Johan Lind, tel +46 8 586 164 48
johan.lind@six-group.se
SIX News

Författare direkt.