Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-01-25

Nordea: Nomineringsudvalgets forslag til Nordeas ordinære generalforsamling 2017

Nomineringsudvalget for Nordea Bank AB (publ) er nedsat i henhold til
beslutning på den ordinære generalforsamling i 2016 og består af
Torbjörn Magnusson, formand for nomineringsudvalget, udpeget af Sampo
Abp, Mogens Hugo, udpeget af Nordea-fonden, Katarina Thorslund,
udpeget af Alecta, Anders Oscarsson, udpeget af AMF og AMF Fonder, og
Björn Wahlroos, bestyrelsesformand. Nomineringsudvalget offentliggør
i dag sine forslag til Nordeas ordinære generalforsamling 16. marts
2017. Forslagene bliver også gengivet i indkaldelsen til den ordinære
generalforsamling.

Valg af bestyrelsesmedlemmer og bestyrelsesformand
Nomineringsudvalget foreslår genvalg af samtlige bestyrelsesmedlemmer
undtagen Marie Ehrling og Tom Knutzen, som ikke ønsker genvalg, og
genvalg af Björn Wahlroos som bestyrelsesformand. Nomineringsudvalget
foreslår nyvalg af Pernille Erenbjerg, Maria Varsellona og Lars
Wollung, hvilket betyder, at bestyrelsen foreslås udvidet med et
medlem.

Således foreslås genvalg af Björn Wahlroos, Robin Lawther, Lars G
Nordström, Sarah Russell, Silvija Seres, Kari Stadigh og Birger Steen
som bestyrelsesmedlemmer indtil afslutningen af næste ordinære
generalforsamling og valg af Pernille Erenbjerg, Maria Varsellona og
Lars Wollung som nye bestyrelsesmedlemmer for samme periode. Det
foreslås desuden, at Björn Wahlroos genvælges til bestyrelsesformand
indtil afslutningen af næste ordinære generalforsamling.

Pernille Erenbjerg, Maria Varsellona og Lars Wollung foreslås som nye
medlemmer af bestyrelsen

Pernille Erenbjerg er født i 1967 og er dansk statsborger. Hun er
uddannet cand.merc.aud. fra Copenhagen Business School og er
statsautoriseret revisor. Pernille Erenbjerg er administrerende
direktør i TDC A/S. Hun har været i TDC A/S siden 2003 og haft
forskellige lederstillinger. I 2011 blev hun udnævnt til
koncernfinansdirektør og medlem af koncernledelsen og i 2015 til
administrerende direktør. I 2002-2003 var hun partner i Deloitte
Touche Tohmatsu, og i 1987-2002 arbejdede hun som statsautoriseret
revisor i Arthur Andersen.

Pernille Erenbjerg er medlem af bestyrelsen og formand for
revisionsudvalget i Genmab A/S samt medlem af bestyrelsen og formand
for revisionsudvalget i DFDS A/S.

Pernille Erenbjerg ejer ingen aktier i Nordea.

Maria Varsellona er født i 1970 og er italiensk statsborger. Hun har
en juridisk eksamen (Juris Doctor) fra universitetet i Palermo,
Italien (Università degli Studi di Palermo). Maria Varsellona har
siden 2014 været chefjurist i Nokia Abp og medlem af koncernledelsen
siden 2016. Inden hun blev medlem af koncernledelsen var hun medlem
af Executive Team i Nokia. I 2013-2014 var hun chefjurist og medlem
af koncernledelsen i Nokia Siemens & Networks, i 2011-2013 chefjurist
og medlem af Global Leadership Team i Tetra Pak i Tetra
Laval-koncernen i Schweiz og i 2009-2010 chefjurist og medlem af
Global Leadership Team i Sidel i Tetra Laval-koncernen i Schweiz. I
2006-2009 og 2001-2004 arbejdede hun som seniorselskabsjurist i GE
Oil & Gas i Italien, i 2005-2006 som seniorselskabsjurist i The Hertz
Corporation i England og i 1998-2001 som jurist hos Pini, Bingham &
Partners i England og i 1994-1998 som jurist hos The Greco Law firm i
Italien. Hun har endvidere forelæst i international aftaleret på
universitetet i Firenze, Italien (Università degli Studi di Firenze),
hvor hun var adjungeret professor i 2008-2009.

Maria Varsellona er bestyrelsesmedlem i Alcatel-Lucent og
Alcatel-Lucent Shanghai Bell.

Maria Varsellona ejer ingen aktier i Nordea.

Lars Wollung er født i 1961 og er svensk statsborger. Han er
civiløkonom fra Handelshögskolan i Stockholm og civilingeniør fra KTH
i Stockholm. Lars Wollung arbejder som professionelt
bestyrelsesmedlem. I 2009-2015 var han administrerende direktør i
Intrum Justitia AB (publ) og i 2001-2008 administrerende direktør i
Acando AB (publ). I 1996-2001 arbejdede han som konsulent i eget
firma, og i 1987-1995 som konsulent i McKinsey & Company. I 1986 var
han ansat i Ericsson.

Lars Wollung er formand for bestyrelserne i IFS AB (publ), The North
Alliance Group AS og mySafety Group AB. Han er medlem af
bestyrelserne i TF Bank AB, Bambora Top Holding AB, Tieto Abp og
Dlaboratory Sweden AB.

Lars Wollung ejer 15.000 aktier i Nordea.

De foreslåede medlemmer gennemgår i øjeblikket deres poster for at
sikre, at de opfylder reglerne om begrænsning af antallet af
bestyrelsesposter på generalforsamlingen, og de vil tage de skridt,
der måtte være nødvendige i forhold hertil.

Uafhængig i henhold til den svenske kodeks for selskabsledelse
Af de foreslåede bestyrelsesmedlemmer anses samtlige for at være
uafhængige i forhold til selskabet og selskabets ledelse. Af de
foreslåede bestyrelsesmedlemmer anses samtlige, bortset fra Björn
Wahlroos og Kari Stadigh, for at være uafhængige i forhold til
selskabets større aktionærer. Mindst to af de foreslåede
bestyrelsesmedlemmer, som er uafhængige i forhold til selskabet og
selskabets ledelse, er således også uafhængige i forhold til
selskabets større aktionærer.

Nomineringsudvalget begrunder sin bedømmelse af uafhængigheden som
følger: Björn Wahlroos er bestyrelsesformand og Kari Stadigh er
administrerende direktør og koncernchef i Sampo Abp, som ejer mere
end 10 pct. af samtlige aktier og stemmer i Nordea Bank AB (publ).

Valg af revisor
I overensstemmelse med revisionsudvalgets anbefaling foreslår
nomineringsudvalget genvalg af Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som
revisor for perioden indtil afslutningen af den næste ordinære
generalforsamling.

Vederlag til bestyrelsen og honorar til revisor
Nomineringsudvalget foreslår, at den ordinære generalforsamling
fastsætter et vederlag til bestyrelsesmedlemmerne på EUR 294.600 til
formanden, EUR 141.300 til næstformanden og EUR 91.950 til hvert af
de øvrige medlemmer. Derudover betales et vederlag for udvalgsarbejde
i compliance-udvalget, revisionsudvalget og risikoudvalget på EUR
48.650 til formanden for udvalget og EUR 29.600 til de øvrige
medlemmer og for udvalgsarbejde i aflønningsudvalget på EUR 36.050
til formanden for udvalget og EUR 25.750 til de øvrige medlemmer. Der
betales ikke vederlag til bestyrelsesmedlemmer, som er ansat i Nordea
koncernen.

Nomineringsudvalget konstaterer, at bestyrelsesarbejdet i Nordea er
blevet mere komplekst og tidskrævende - hvad angår både
forberedelsestid og mødetid - og kræver et mere omfattende
forberedelsesarbejde i bestyrelsesudvalgene og især for formændene
for udvalgene. Det berettiger en forhøjelse af bestyrelsens vederlag.
Den foreslåede forhøjelse af bestyrelsens vederlag er 3,5 pct. for
samtlige bestyrelsesmedlemmer undtagen bestyrelsesformanden, hvis
vederlag foreslås forhøjet med 2,5 pct. Den foreslåede forhøjelse af
vederlaget for udvalgsarbejde er 35 pct. til udvalgsformændene og 15
pct. til de øvrige medlemmer. Dette gælder dog ikke vederlaget for
arbejde i aflønningsudvalget, som foreslås uændret. Den samlede
foreslåede forhøjelse af vederlaget er 7,4 pct. Niveauet for det
foreslåede vederlag anses for at være i overensstemmelse med gældende
markedsvilkår i betragtning af Nordeas virksomhed og markedsværdi.

Revisors honorar foreslås fastsat efter godkendt regning.

Nedsættelse af nomineringsudvalg
Det foreslås, at der nedsættes et nyt nomineringsudvalg, der får til
opgave at fremsætte forslag til den ordinære generalforsamling 2018
om dirigent på generalforsamlingen, valg af bestyrelsesmedlemmer,
bestyrelsesformand og revisor samt om vederlag til bestyrelsen og
honorar til revisor.

Yderligere information:
Torbjörn Magnusson, +46 8 792 81 12

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/dk/nordea/r/nomineringsudvalgets-forslag-til-nord...
http://mb.cision.com/Main/434/2173895/619207.pdf

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.