Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2015-05-27

Nordea: Nordea fastställer finansiella mål för 2016-2018

På kapitalmarknadsdagen i London idag kommer Nordea att uppdatera
marknaden om arbetet med att skapa framtidens relationsbank, och om
de finansiella målen för 2016-2018.

Koncernchef Christian Clausen kommenterar:
- Vi har under de senaste åren framgångsrikt levererat på vår plan för
2015. Vi har byggt kapital och återetablerat en hållbar avkastning
för att klara de nya regelkraven. Vi har därmed en mycket god
utgångspunkt när vi nu skapar vår affärsmodell för framtiden -
framtidens relationsbank.

- Kostnads- och kapitaleffektivitet förblir en integrerad del av
affärsmodellen, och gör det möjligt för oss att frigöra resurser för
framtida investeringar och generera en attraktiv och stabil
avkastning i dagens miljö med låg tillväxt. Vi fortsätter vår
satsning på förenklingsinitiativ, som handlar om att skapa en mer
skalbar, robust och flexibel plattform för Nordea. Det är på så sätt
vi kan ta vår relationsbank in i framtiden, och integrera en helt
digital upplevelse i relationen med våra 11 miljoner kunder. Vi
fortsätter också att investera i våra risk- och compliance-funktioner
för att stärka vår ställning som en trygg och tillförlitlig partner
och bygga än starkare kompetenser inom våra tillväxtområden, säger
Christian Clausen, vd och koncernchef.

De mål som presenteras nedan har fastställts av styrelsen.
Finansiella mål för 2016-2018:
- Mindre än 1 procent genomsnittlig kostnadsökning per år (CAGR)[1]
- Utdelningskvot på minst 75 procent
- Avkastning på eget kapital (RoE) över genomsnittet för nordiska
konkurrenter[2]

- Riskexponeringsbelopp (REA) i stort sett oförändrat
- En kapitalpolicy enligt vilken kärnprimärkapitalrelationen ska
innefatta en kapitalbuffert på 50-150 punkter över regelkravet

Sammantaget beräknas detta innebära en årlig total tillväxt (CAGR) i
utdelningen på över 10 procent.

De finansiella målen för 2016 till 2018 grundar sig på idag kända
regelkrav.

[1] Exkl. valuta och prestationsbaserade löner. (Under antagande om en
kostnadsbas på ca 4,7 miljarder euro under 2015, varav cirka 100 MEUR
avser en oförutsedd ökning av prestationsbaserade löner och
ytterligare kostnader för att uppfylla regelkrav 2015).

[2] Viktat för att spegla Nordeas geografiska mix
På kapitalmarknadsdagen idag presenterar Nordea den strategiska
inriktningen, finansiella initiativ och mål, riskhantering och de tre
affärsområdena. Evenemanget hålls idag onsdagen den 27 maj 2015, kl
9.00-12.00 (GMT), på The Berkeley, Wilton Place, Knightsbridge,
London. Programmet sänds live via internet, och presentationerna
publiceras på www.nordea.com/ir.

För ytterligare information:
Rodney Alfvén, chef för Investor Relations, 072 235 0515
Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Nordea ska
offentliggöra enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella
instrument och/eller lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/nordea/r/nordea-faststaller-finansiella-mal-fo...
http://mb.cision.com/Main/434/9780859/384488.pdf

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.