Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-02-06

NORDEA: RÄNTENETTOT LITE BÄTTRE ÄN VÄNTAT - SAMMANFATTNING

STOCKHOLM (Direkt) Nordeas rörelseresultat för fjärde kvartalet blev 689
miljoner euro. Det var högre än snittestimatet på 656 miljoner euro, utifrån
Infront Datas sammanställning av 20 analytikers prognoser.

Bland intäktsslagen ar räntenettot bättre än väntat. Utdelningen var däremot
aningen lägre än förväntningarna.

Här följer en punktvis sammanfattning av rapporten:

Nordeas totala intäkter för kvartalet var 2.103 miljoner euro, att jämföra med
snittestimatet som var på 2.120 miljoner euro. Kärnintäktsraderna räntenetto
och provisionsnetto summerade till 1.126 respektive 720 miljoner euro, medan
snittestimaten var 1.075 respektive 741 miljoner euro.

Utdelningen föreslås bli 0:69 euro per aktie för 2018 (0:68), att jämföra med
snittestimatet på 0:70 euro.

Spår lägre kostnadsbas 2021.För år 2021 räknar Nordea fortfarande med att
kostnadsbasen, med oförändrade valutakurser, blir cirka 3 procent lägre än
2018, exklusive jämförelsestörande poster. Kassamässiga kostnader väntas
under samma period minska med 5-10 procent, med oförändrade valutakurser.

Kostnaderna för 2019 väntas enligt banken minska jämfört med 2018, med
oförändrade valutakurser, exklusive jämförelsestörande poster under 2018 och
2019. Kassamässiga kostnader väntas minska under samma period, med
oförändrade valutakurser.

Räntemarginaler under press.Nordeas räntenetto steg 6 procent i lokala
valutor under fjärde kvartalet jämfört med närmast föregående kvartal till
1.126 miljoner euro, jämfört med 1.072 miljoner euro i det tredje kvartalet.
Banken hänvisar den sekventiella ökningen till ökad utlåning medan
"marginalerna var under fortsatt press, särskilt för utlåningen till
privatkunder", enligt bokslutet.

"Räntenettot sjönk med 7 procent jämfört med 2017, främst till följd av
marginalpress och dekonsolideringen av den baltiska verksamheten. Under de
senaste kvartalen har nivån stabiliserats, och mot årets slut ökade volymerna
och snittmarginalerna stabiliserades", skriver Casper von Koskull i
bokslutets vd-ord.

Sänker kapitalbuffert.Nordea justerar ned sin kapitalbuffert från 50-150
punkter till 40-120 punkter.

"Detta är främst en teknisk justering, vilket innebär att kapitalbufferten
förblir i stort sett oförändrad i nominella eurobelopp", skriver banken i
bokslutsrapporten där det framgår av beslutet tog vid styrelsemötet den 5
februari.

Bakgrunden är överenskommelsen om övergångsregler med ECB efter Nordeas flytt
till bankunionen och ambitionen att behålla samma nominella kapitalbuffert.

Kapitalbufferten uppgår för närvarande till cirka 2,5 miljarder euro,
motsvarande 160 punkter.

---------------------------------------
David Djuphammar +46 8 5191 7913

Nyhetsbyrån Direkt