Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-04-29

Nordea: Resultat for 1. kvartal 2020

Nordea Bank Abp - Delårsrapport (1. kv. og 3. kv.)

Konsernsjef Frank Vang-Jensens kommentar til resultatet:

- I første kvartal 2020 ble vi vitne til det globale utbruddet av
covid-19, som berører oss alle. Pandemien har utviklet seg til en
samfunnskrise og økonomisk krise som vil få alvorlige økonomiske
følger og kan føre til strukturelle endringer i samfunnet på lang
sikt. Det er positivt at de nordiske regjeringene og myndighetene
raskt tok pandemien på alvor gjennom å vedta en rekke tiltak for å
begrense konsekvensene for samfunnet. Selv om vi ser tegn på at noen
land så smått begynner å åpne opp, er det fortsatt stor usikkerhet
rundt hvor langvarige og hvor omfattende de økonomiske konsekvensene
av covid-19 blir, og det er for tidlig å forutsi hvilken form
opphentingen kommer til å ta.

Fokuset for tiltakene vi iverksetter, er at vi skal gjøre alt vi kan
for å støtte kundene våre, sørge for at medarbeiderne våre er trygge,
og sikre driftskontinuitet. Vi tilbyr for eksempel avdragsfrie
perioder, og vi har mottatt mer enn 60 000 søknader fra kundene våre.
Bare i mars fikk vi forespørsler om kreditt tilsvarende mer enn 13
milliarder euro fra bedriftskundene våre. Mer enn 70 % av
medarbeiderne våre jobber hjemmefra nå, som gjør at vi kan ha full
drift gjennom denne krisen og opprettholde et høyt aktivitetsnivå,
til tross for midlertidig stengte bankkontorer i noen av
hjemmemarkedene våre. Jeg er stolt over det gode arbeidet og den
ekstraordinære innsatsen medarbeiderne våre har lagt ned for å støtte
kundene våre og samfunnene i denne vanskelige tiden.

Til tross for utfordrende markedsforhold følger vi planene om å nå de
økonomiske målene våre, og jeg er fornøyd med resultatet dette
kvartalet. Vi leverer et solid resultat med en økning i netto
renteinntekter på 5 % og en økning i netto gebyr- og
provisjonsinntekter på 4 % sammenlignet med første kvartal 2019.

Totalt sett gikk inntektene ned med 5 % fordi netto resultat på poster
til virkelig verdi ble negativt påvirket av uroen på finansmarkedene
den siste tiden. Vi leverer i samsvar med kostnadsplanene våre.
Kostnadene ble redusert med 8 %, noe som ga en uendret verdi for
kostnader i forhold til inntekter på 57 %.

I løpet av de siste årene har vi redusert risikoen i balanseregnskapet
vårt betydelig, og vi har fortsatt fokus på kredittkvaliteten til den
eksisterende låneporteføljen vår og nye forretningsmuligheter.
Porteføljen vår er godt diversifisert med lav eksponering mot
bransjer som forventes å bli direkte berørt av covid-19. Netto
nedskrivninger for tap på utlån utgjorde 154m euro dette kvartalet.
Av dette var 120m euro en ekstra avsetning etter en vurdering fra
ledelsen om å ta høyde for en sannsynlig snarlig økning i tap på
utlån.

Nordea har nå en samlet avsetning på 327m euro som følge av
vurderinger fra ledelsen, som bidrar til en samlet avsetning på
2,4mrd euro.

Likviditetsdekningsgraden vår økte til 182 %, og den rene
kjernekapitaldekningen er fortsatt høy på 16 %, det vil si 5,8 % over
gjeldende lovkrav.

Vi står fast på at vi skal levere på de økonomiske målene våre for
2022. Det er for tidlig å trekke konklusjoner om de økonomiske
konsekvensene av covid-19, men vi er klare til å iverksette tiltak
over tid for å begrense dem. De umiddelbare prioriteringene våre er
tydelige: Vi skal fortsette å støtte kundene våre, vi skal sørge for
at medarbeiderne våre er trygge, og vi skal sikre driftskontinuiteten
i disse ekstraordinære tidene.

Resultat for 1. kvartal 2020 mot 1. kvartal 2019

Netto renteinntekter EUR 1 109m, 5 %
Samlede driftsinntekter EUR 2 001m, -5 %
Samlede driftskostnader EUR -1 248m, -14 % (-8 %)[1]
Netto tap på utlån EUR -154m, 267 %
Driftsresultat EUR 599m, -4 % (-16 %)[1]
Ren kjernekapitaldekning[2,3,4] 16,0 % mot 14,6 %
Kostnader i forhold til inntekter 62 % mot 69 % (62 % mot 64 %)[1]
Kostnader i forhold til inntekter[5] 57 % mot 57 %
Netto tap i forhold til utlån, avskrevet kostnad 26 basispunkter mot 7
basispunkter

Avkastning på egenkapitalen 5,9 % mot 5,5 %
Avkastning på egenkapitalen[5] 7,1 % mot 8,1 %
Resultat for 1. kvartal 2020 mot 4. kvartal 2019

Netto renteinntekter EUR 1 109m, 0 %
Samlede driftsinntekter EUR 2 001m, -13 % (-7 %)[1]
Samlede driftskostnader EUR -1 248m, 6 %
Netto tap på utlån EUR -154m, 51 %
Driftsresultat EUR 599m, -41 % (-32 %)[1]
Ren kjernekapitaldekning[2,3,4] 16,0 % mot 16,3 %
Kostnader i forhold til inntekter 62 % mot 51 % (62 % mot 55 %)[1]
Kostnader i forhold til inntekter[5] 57 % mot 57 %
Netto tap i forhold til utlån, avskrevet kostnad 26 basispunkter mot
17 basispunkter

Avkastning på egenkapitalen 5,9 % mot 9,9%
Avkastning på egenkapitalen[5] 7,1 % mot 7,6%
Valutakurser brukt for poster i resultatregnskapet i 1. kvartal 2020:
DKK 7,4714, NOK 10,4678 og SEK 10,6603.

1 Ekskl. poster som påvirker sammenlignbarhet (se side 6 i rapporten
for 1. kvartal 2020 (på engelsk) for mer informasjon).

2 Slutten av perioden.
3 Endringer i gjeldende kapitalkravregime (se kapitlet Other
information i rapporten for 1. kvartal 2020 (på engelsk) for mer
informasjon).

4 Inklusive resultatet for perioden justert for opptjent utbytte.
5 Ekskl. poster som påvirker sammenlignbarhet (se side 6 i rapporten
for 1. kvartal 2020 (på engelsk) for mer informasjon) og med
avskrevne resolusjonsavgifter.

[][][][][][][][][][][][]
+---------------------------------+-------+-------+----+-------+----+
|Resultatregnskap |
+---------------------------------+-------+-------+----+-------+----+
| | | | | | |
+---------------------------------+-------+-------+----+-------+----+
| | 1. kv| 1. kv|Endr| 4. kv|Endr|
+---------------------------------+-------+-------+----+-------+----+
| | 2020| 2019| %| 2019| %|
+---------------------------------+-------+-------+----+-------+----+
|EURm | | | | | |
+---------------------------------+-------+-------+----+-------+----+
|Netto renteinntekter | 1 109| 1 056| 5| 1 108| 0|
+---------------------------------+-------+-------+----+-------+----+
|Netto gebyr- og | 765| 737| 4| 775| -1|
|provisjonsinntekter | | | | | |
+---------------------------------+-------+-------+----+-------+----+
|Netto resultat på poster til | 109| 264| -59| 266| -59|
|virkelig verdi | | | | | |
+---------------------------------+-------+-------+----+-------+----+
|Resultatet fra tilknyttede | | | | | |
|selskaper og joint | | | | | |
+---------------------------------+-------+-------+----+-------+----+
|ventures vurdert etter | -2| 14| | -1| |
|egenkapitalmetoden | | | | | |
+---------------------------------+-------+-------+----+-------+----+
|Andre driftsinntekter | 20| 44| -55| 146| -86|
+---------------------------------+-------+-------+----+-------+----+
|Sum driftsinntekter | 2 001| 2 115| -5| 2 294| -13|
+---------------------------------+-------+-------+----+-------+----+
| | | | | | |
+---------------------------------+-------+-------+----+-------+----+
|Personalkostnader | -699| -718| -3| -648| 8|
+---------------------------------+-------+-------+----+-------+----+
|Andre utgifter | -419| -594| -29| -375| 12|
+---------------------------------+-------+-------+----+-------+----+
|Avskriving, amortisering og | | | | | |
|nedskriving | | | | | |
+---------------------------------+-------+-------+----+-------+----+
|på varige driftsmidler og | -130| -140| -7| -156| -17|
|immaterielle eiendeler | | | | | |
+---------------------------------+-------+-------+----+-------+----+
|Sum driftskostnader | -1 248| -1 452| -14| -1 179| 6|
+---------------------------------+-------+-------+----+-------+----+
| | | | | | |
+---------------------------------+-------+-------+----+-------+----+
|Resultat før tap på utlån | 753| 663| 14| 1 115| -32|
+---------------------------------+-------+-------+----+-------+----+
| | | | | | |
+---------------------------------+-------+-------+----+-------+----+
|Netto tap på utlån | -154| -42| | -102| 51|
+---------------------------------+-------+-------+----+-------+----+
|Driftsresultat | 599| 621| -4| 1 013| -41|
+---------------------------------+-------+-------+----+-------+----+
| | | | | | |
+---------------------------------+-------+-------+----+-------+----+
|Skattekostnad | -139| -178| -22| -263| -47|
+---------------------------------+-------+-------+----+-------+----+
|Resultat for perioden | 460| 443| 4| 750| -39|
+---------------------------------+-------+-------+----+-------+----+
| | | | | | |
+---------------------------------+-------+-------+----+-------+----+
|Forretningsvolum, nøkkelposter[1] |
+---------------------------------+-------+-------+----+-------+----+
| | | | | | |
+---------------------------------+-------+-------+----+-------+----+
| |31. mar|31. mar|Endr|31. des|Endr|
+---------------------------------+-------+-------+----+-------+----+
| | 2020| 2019| %| 2019| %|
+---------------------------------+-------+-------+----+-------+----+
|EURmrd | | | | | |
+---------------------------------+-------+-------+----+-------+----+
|Utlån til kunder | 324,0| 325,6| 0| 322,7| 0|
+---------------------------------+-------+-------+----+-------+----+
|Utlån til kunder, ekskl. | 295,1| 300,6| -2| 303,9| -3|
|gjenkjøpsavtaler | | | | | |
+---------------------------------+-------+-------+----+-------+----+
|Innskudd og lån...

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.