Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-07-19

Nordea: Resultat för andra kvartalet 2018

Vd Casper von Koskulls kommentar till resultatet:
"Detta kvartal har vi börjat se att vårt arbete för att öka
kundnöjdheten ger resultat, och vi ser tecken på högre
affärsaktivitet på både företags- och privatsidan. Vi levererar på
kostnader, regelefterlevnad, kapital och kreditkvalitet, vilket utgör
grunden för att förbli våra kunders stabila, trygga och
tillförlitliga bankpartner, idag och imorgon.

På senare år har Nordea förenklat och fokuserat sin verksamhet på
bankens nordiska kärnmarknader och kunder. Det planerade förvärvet av
Gjensidige Bank är ytterligare ett steg på den vägen. Det är en
lönsam och växande digital bank, och genom vårt strategiska
partnerskap med Gjensidige skapar vi möjligheter att stärka vår
position på en av våra kärnmarknader i Norden och ta del av en lönsam
tillväxt.

En annan viktig milstolpe på vår transformationsresa var när
Europeiska centralbanken beviljade banklicens till Nordea Bank Abp,
Nordeakoncernens tilltänkta moderbolag efter den planerade flytten av
vår legala hemvist. Licensen behövs för att Nordea ska kunna verka
inom bankunionen, och för att uppnå stabilitet, förutsägbarhet och
lika villkor.

Under kvartalet har vi sett tecken på en högre affärsaktivitet på
några av våra kärnmarknader. Utlåningsvolymerna har stabiliserats och
har vänt upp i vissa sektorer, och det går bra för vår
kapitalmarknads- och rådgivningsverksamhet, medan sparrelaterade
avgifter och provisioner samt utlåningsmarginalerna på privatsidan
förblir under press. Även om vi förväntar oss en viss måttlig
tillväxt under återstoden av året är det, givet avmattningen under
första halvåret 2018, osannolikt att de återkommande intäkterna 2018
når samma nivå som under 2017*. Dock räknar vi ändå med ett högre
nettoresultat 2018 jämfört med 2017. Vi är på god väg att klara vårt
kostnadsmål på 4,9 md euro för 2018. Kreditförlusterna väntas under
kommande kvartal bli lägre än det långsiktiga genomsnittet."

*Intäkterna för 2017 reviderade för försäljningen av den baltiska
verksamheten och den danska liv- och pensionsförsäkringsrörelsen.

Andra kvartalet 2018 jämfört med andra kvartalet 2017 (andra kvartalet
2018 jämfört med första kvartalet 2018)

· Räntenetto 1 073 mn euro, -9 %; -7 % i lokala valutor (+2 %, +2 %
i lokala valutor)

· Rörelseintäkter 2 541 mn euro, +6 %; +8 % i lokala valutor (+10 %,
+10 % i lokala valutor)

· Kostnader 1 154 mn euro, -11 %; -8 % i lokala valutor (-4 %, -3 %
i lokala valutor)

· Resultat före kreditförluster 1 387 mn euro, +24 %; +27 % i lokala
valutor (+25 %, +25 % i lokala valutor)

· Kreditförluster 59 mn euro, -44 %; -41 % i lokala valutor (+48 %,
+53 % i lokala valutor)

· Rörelseresultat 1 328 mn euro, +31 %; +34 % i lokala valutor (+24
%, +24 % i lokala valutor)

· Kärnprimärkapitalrelation 19,9 %, upp från 19,2 % (upp från 19,8
%)

· K/I-tal 45 %, ner från 54 % (ner 7 %-enheter från 52 %)
· Kreditförlustrelation 10 punkter, ner från 13 punkter (upp 3
punkter från 7 punkter)

· Avkastning på eget kapital 13,9 %, upp från 9,5 % (upp 3,9
%-enheter från 10,0 %)

· Resultat per aktie efter utspädning 0,27 euro, jämfört med 0,18
euro (0,27 euro jämfört med 0,20 euro)

Valutakurser som använts för kv2 2018 avseende poster i
resultaträkningen: DKK 7,4477, NOK 9,5953 och SEK 10,1553.

För ytterligare information:
Casper von Koskull, vd och koncernchef, tel 010 157 1020
Rodney Alfvén, chef för Investor Relations, tel 072 235 0515
Christopher Rees, Group CFO, tel +45 5547 2377
Afroditi Kellberg, presschef Sverige tel 073 350 5599

Senaste kvartalsresultat
(https://www.nordea.com/sv/investor-relations/rapporter-och-presentatione...)

Detta pressmeddelande innehåller information somNordea Bank AB (publ)
är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning
och den svenska lagen om värdepappersmarknaden. Informationen
lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för
offentliggörande den 19 juli 2018 kl. 07.00 CET.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/nordea/r/resultat-for-andra-kvartalet-2018,c25...
http://mb.cision.com/Main/434/2578054/880583.pdf
http://mb.cision.com/Public/434/2578054/ac441fbaf48c4d04.pdf
http://mb.cision.com/Public/434/2578054/9b1fa7b382683c25.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.