Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-10-24

Nordea: Resultat för tredje kvartalet 2018

Vd Casper von Koskulls kommentar till resultatet:

"Tredje kvartalet var utmanande, och vi är inte nöjda med
intäktsutvecklingen. Räntenettot var stabilt, medan avgifts- och
provisionsintäkterna och framför allt nettoresultat av poster till
verkligt värde var svaga, huvudsakligen till följd av svåra
marknadsförhållanden och lägre företagsaktivitet.

Emellertid fortsatte vi att leverera på vårt kostnadsprogram,
kreditkvaliteten var alltjämt stark och kapitalrelationerna nådde nya
rekordnivåer.

Kundnöjdheten förbättrades för tredje kvartalet i rad, framför allt i
Sverige. Utlåningsvolymerna ökar, och inflödet av nya uppdrag ser mer
lovande ut inför fjärde kvartalet.

Årets tredje kvartal blev ett historiskt kvartal för Nordea när vi
slutförde vår flytt till bankunionen och Finland. Flytten är ett led
i Nordeas övergripande strategi och gör det möjligt för oss att verka
i en miljö som erbjuder stabilitet, förutsägbarhet och lika villkor.
Flytten påverkar inte koncernens affärsmodell, men den hjälper oss
att skärpa vårt fokus på att vidareutveckla banken och bli en ännu
bättre bank för våra kunder, medarbetare och aktieägare.

Den 13 september meddelade Nordea och DNB att Blackstone förvärvar 60
procent av samtliga aktier i Luminor. Nordea kommer under de närmaste
åren att sälja sitt resterande innehav på 20 procent till Blackstone.
Den 15 oktober slutfördes försäljningen av vår private
banking-verksamhet i Luxemburg.

Jag kan konstatera att Nordea nu är ompositionerat till att vara en
helt Nordenfokuserad bank med en mycket tydlig och enkel struktur och
en rekordstark balansräkning, som gör att vi kan bli en ännu bättre
bank för våra kunder samtidigt som vi strukturellt sänker kostnaderna
och ökar effektiviteten."

Tredje kvartalet 2018 jämfört med tredje kvartalet 2017 (tredje
kvartalet 2018 jämfört med andra kvartalet 2018)

· Räntenetto 1 072 mn euro, -10 %; -8 % i lokala valutor (0 %, 0 % i
lokala valutor)

· Rörelseintäkter 2 046 mn euro, -14 %; -12 % i lokala valutor (-19
%, -19 % i lokala valutor)

· Kostnader 1 136 mn euro, -6 %; -3 % i lokala valutor (-2 %, -1 % i
lokala valutor)

· Resultat före kreditförluster 910 mn euro, -22 %; -21 % i lokala
valutor (-34 %, -34 % i lokala valutor)

· Kreditförluster 44 mn euro, -44 %; -44 % i lokala valutor (-25 %,
-28 % i lokala valutor)

· Rörelseresultat 866 mn euro, -21 %; -19 % i lokala valutor (-35 %,
-35 % i lokala valutor)

· Kärnprimärkapitalrelation 20,3 % jämfört med 19,3 % (20,3 %
jämfört med 19,9 %)

· K/I-tal 56 % jämfört med 51 % (56 % jämfört med 45 %)
· Kreditförlustrelation 8 punkter jämfört med 10 punkter (8 punkter
jämfört med 10 punkter)

· Avkastning på eget kapital 8,7 % jämfört med 10,5 % (8,7 % jämfört
med 13,9 %)

· Resultat per aktie efter utspädning 0,17 euro jämfört med 0,21
euro (0,17 euro jämfört med 0,27 euro)

Valutakurser som använts för kv3 2018 avseende poster i
resultaträkningen: 7,4503 DKK , 9,5900 NOK och 10,2414 SEK

För ytterligare information:
Casper von Koskull, vd och Christopher Rees, Group
koncernchef, 010 157 1020 CFO, +45 5547 2377
Rodney Alfvén, chef för Afroditi Kellberg,
Investor Relations, 072 235 05 presschef Sverige, tel 073
15 350 5599

Senaste kvartalsresultat
(https://www.nordea.com/sv/investor-relations/rapporter-och-presentatione...)

(https://www.nordea.com/sv/investor-relations/rapporter-och-presentatione...)Informationen
i detta börsmeddelande lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners
försorg, för offentliggörande kl. 07:30 EET (06:30 CET) den 24
oktober 2018.

(https://www.nordea.com/sv/investor-relations/rapporter-och-presentatione...)

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/nordea/r/resultat-for-tredje-kvartalet-2018,c2...
http://mb.cision.com/Main/434/2653024/931867.pdf
http://mb.cision.com/Public/434/2653024/a8a8433503ea1aa3.pdf
http://mb.cision.com/Public/434/2653024/b792ed5801cf7c58.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.