Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-05-12

Nordic Camping: Delårsrapport  januari - mars 2016

· Nettoomsättningen ökade drygt 50 % under första kvartalet
· Resultatförbättring med drygt 2,2 MSEK mot föregående år
· Bra bokningsläge inför sommaren

Rapportperiod (januari-mars 2016)

· Nettoomsättningen ökade till 15 778 (10 426) KSEK
· Rörelseresultatet ökade till 2 097 (-52) KSEK
· Resultatet före skatt ökade till 1 977 (-267) KSEK

Kraftig omsättningsökning och positivt resultat i första kvartalet

Året har startat på bästa sätt med en kraftig omsättningsökning och
resultatförbättring i första kvartalet. Nettoomsättningen ökade med
drygt 50 % och förra årets mindre förlust vändes till vinst, vilket
är mycket tillfredställande. Rörelseresultatet uppgick till 2,1 MSEK
att jämföras med - 0,1 MSEK för samma period föregående år.

Det första kvartalet är vanligtvis ett svagt kvartal inom
campingbranschen, där förhållandevis låg omsättning, fasta kostnader
samt uppstart av befintliga och tillkommande anläggningar ger utslag
i resultatet. Det är därför extra glädjande att kunna konstatera att
vår verksamhet nu flertalet år i rad visar goda siffror för första
kvartalet.

Samarbetet med Migrationsverket på nio av fjorton anläggningar har
betytt mycket för beläggningen, vilket ser ut att hålla sig på en
fortsatt hög nivå tills dess att våra ordinarie sommargäster tar vid
under maj månad. Utöver den goda beläggningen på flera av våra
anläggningar har även den tidiga påsken, en mild vinter, låga
energipriser samt en låg räntenivå bidragit till det goda resultatet.

Tekniksatsningar och investeringar

Under kvartalet lanserades en ny webbplattform som förbättrar
kundupplevelsen på nätet. Förbättringar med mobil applikation har
prioriterats samt en väsentligt förbättrad funktionalitet för
bokningar. Vi kan sedan lanseringen av den nya webben i mars månad
redan se en positiv utveckling. Nordic Camping & Resort har
realiserat merparten av de för året planerade investeringarna för
ytterligare höjd standard och utökad boendekapacitet. Det är
långsiktigt viktigt för varumärket Nordic Camping & Resort att
erbjuda attraktiva anläggningar med hög standard.

Branschutvecklingen

Branschorganet SCR publicerade sina årliga siffror för
besöksstatistiken för året 2015 som pekar på en fortsatt positiv
utveckling för camping i allmänhet som ökade med cirka 500 000
gästnätter eller cirka 3,5 % gentemot året innan. Ökningen i år var
särskilt tydlig för utländska gäster såsom norska, tyska och
holländska besökare. Den tydliga husbilstrenden fortsätter även om
husvagnar fortfarande dominerar i boendeform.

Nordic Camping & Resort för kontinuerligt diskussioner om förvärv av
nya anläggningar. Tillväxt via förvärv är prioriterat och skall göras
i linje med bolagets övergripande strategi och till rätt
marknadsmässiga villkor.

Händelser efter rapportperiodens slut

Nordic Camping & Resort har blivit tillfrågade av Helsingborgs Stad
att under en tid konvertera Stenbrogårdens Camping till en
boendeanläggning för nyanlända. Campingen används idag som en
kompletterande anläggning till Råå Vallar under sommarhalvåret. Vi
ser detta som en långsiktig och positiv lösning för anläggningen
Stenbrogården. Avtalet väntas tecknas inom kort för en period om
minst 4 år med möjlighet till förlängning och avser helårsboende i
ett 20-tal villavagnar. Ett avtal förutsätter att bolaget får
tillfälligt bygglov av kommunen.

Per sista april var drygt en fjärdedel av våra campingplatser och
stugor under sommarsäsongen förbokade. Värdet på samtliga
förbokningar sista april var 18,2 MSEK vilket är en klar ökning mot
föregående år.

Ekonomi

Perioden 1 januari till 31 mars 2016

Bolagets omsättning ökade till 16 352 KSEK (11 826 KSEK).
Rörelseresultatet förbättrades till 2 097 KSEK (-52 KSEK) och
rörelseresultatet efter skatt förbättrades till 2 003 KSEK( -252
KSEK).

Likviditet och kassaflöde

Vid periodens utgång uppgick bolagets likvida medel till 25 877 KSEK.
Inkluderat checkkredit uppgår likviditeten till 30 877 KSEK.

Eget kapital

Nordic Campings egna kapital uppgick till 98 939 KSEK per 31 mars
2016. Eget kapital per aktie uppgick till 10,44 kr/aktie.

Redovisningsprinciper

Nordic Camping & Resort AB (publ) redovisar enligt
årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1
Årsredovisning och koncernredovisning (K3). Mer om bolagets
redovisningsprinciper återfinns i årsredovisningen för 2015 på sidor
24-26.

Granskning

Denna delårsrapport är ej granskad av bolagets revisor.

Kommande informationstillfällen

Publiceringsdatum för ekonomisk information:

Delårsrapport jan-juni 2016 25 augusti

Delårsrapport jan-september 2016 10 november

Bokslutskommuniké jan-december 2016 februari 2017

Stockholm 12 maj 2016

Tom Sibirzeff

VD

Nordic Camping & Resort AB (org.nr 556618-9873)

Artillerigatan 10

114 51 Stockholm

Telefon: 08-782 90 05

Fax: 08-667 63 60

www.nordiccamping.se

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/nordic-camping/r/delarsrapport--januari---mars...
http://mb.cision.com/Main/11550/2007643/514768.pdf

Författare ATORG

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.