Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2015-11-12

Nordic Camping: Delårsrapport  januari - september 2015

· Nettoomsättningen har under året ökat med 14 %
· Fortsatt hög lönsamhet
· Höjd prognos för Migrationsverket
· Framgångsrik start för Stensö Camping i Kalmar

Juli - september i sammandrag 2015

· Nettoomsättningen ökade till 42 845 (38 761) KSEK
· Rörelseresultatet blev 17 078 (16 808) KSEK
· Resultatet efter skatt ökade till 13 188 (12 827) KSEK

Januari - september i sammandrag 2015

· Nettoomsättningen ökade till 73 761 (64 586) KSEK
· Rörelseresultatet var 17 724 (17 249) KSEK
· Resultatet efter skatt ökade till 13 454 (12 609) KSEK

Fortsatt hög lönsamhet och stark tillväxt

Nordic Camping & Resorts nettoomsättning under tredje kvartalet ökade
till 42,8 MSEK vilket motsvarar en ökning om 10 % mot föregående år.
Detta sedan avslutningen på kvartalet varit stark. Helgcampandet och
antalet utländska gäster har efter semesterveckorna ökat kraftigt mot
föregående år. Vädret var betydligt bättre då än under
semesterperioden. Vi konstaterar att vädret under juli är
betydelsefullt men ändå inte lika mycket som förr då semestern idag
planeras och bokas i högre grad i förväg framförallt på attraktiva
campingar. Vidare har camparna haft en större lust att förlänga
säsongen när vädret till slut blev bra. Nettoomsättningen har
ackumulerat ökat med 14 % per sista september mot föregående år. Den
organiska omsättningstillväxten har ökat med 8 % på jämförbara
anläggningar.

Rörelseresultatet för tredje kvartalet ökade till 17,1 MSEK (16,8).
Resultatnivån för perioden är mycket bra och ger goda förutsättningar
för ett starkt helår. I vår ambition att ge en hög servicenivå och
erbjuda ett utökat aktivitetsutbud har bemanningen varit högre än
tidigare år. Det har påverkat lönsamheten vilket i viss mån
förstärktes av det dåliga vädret under semesterveckorna. Tredje
kvartalets ackumulerade rörelseresultat ökade till 17,7 MSEK (17,2).
Likviditeten är stark och skall användas för investeringar i
befintliga anläggningar och nya förvärv.

Den för sommaren nya anläggningen Stensö Camping i Kalmar har
utvecklats mycket tillfredställande redan under första högsäsongen
och har stor framtida potential. Vi kan se att Nordic Camping &
Resorts kedjekoncept ger ökad trafik till nya anläggningar genom våra
lojalitetskort. Utbyggnaden av Stockholm City Camp stod klar lagom
till säsongstart och har fått många goda omdömen från både gäster och
branschmedia och kommer kunna fortsätta öka sin omsättning. Den har
förutsättningar att även ha bra beläggningen på vinterhalvåret
framförallt för entreprenadbolag.

På några av våra anläggningar testas en ny form av flyttbart
modulboende som är kostnadseffektivt och med hög komfort och
bekvämlighet. Detta möjliggör att vi vid behov kan flytta
boendeenheter mellan anläggningarna.

Nordic Camping & Resort kommer att fortsätta göra betydande
investeringar i samtliga anläggningar under 2016 för att öka
boendekapaciteten och höja standarden ytterligare. Detta för att
fortsätta växa organiskt i linje med våra tillväxtmål som komplement
till förvärv, samt stärka varumärket Nordic Camping & Resort.

Händelser efter rapportperioden

Nordic Camping & Resort har efter rapportperiodens slut träffat avtal
med Migrationsverket om boendeplatser även på Västerås Mälarcamping
samt tillfälliga avtal som möjliggör ökat migrationsboende på av
Migrationsverket redan godkända campingar. Det betyder att
migrationsboende under fjärde kvartalet uppskattningsvis kommer att
uppgå till ca 10 MSEK mot drygt 6 MSEK föregående år. För första
kvartalet 2016 bedöms beläggningen från Migrationsverket att
fortsätta på åtminstone samma höga nivå.

Nordic Camping & Resort har anställt Anna Jagestrand som ekonomichef i
bolaget. Anna har många års erfarenhet från hotellbranschen både inom
redovisning och uppföljning. Hon börjar sin anställning den 7 januari
och kommer att utveckla ekonomifunktionen som till stora delar
tidigare varit extern, vilket bl.a. kommer att innebära lägre
kostnader och ökad kontroll.

Ekonomi

Perioden 1 juli till 30 september 2015
Bolagets omsättning ökade till 42 845 KSEK från 38 761 KSEK föregående
år. Rörelseresultatet förbättrades till 17 078 KSEK (16 808 KSEK) och
resultatet efter skatt till 13 188 KSEK (12 827 KSEK).

Investeringar och förvärv
Investeringar har gjorts i befintliga campinganläggningar på
sammanlagt 4 516 KSEK (4 243 KSEK) under perioden.

Likviditet, kassaflöde och nettoskuld
Vid periodens utgång uppgick bolagets likvida medel till 29 248 KSEK.
Inkluderat checkkredit uppgår likviditeten till 34 248 KSEK. Bolagets
löpande kassaflöde från den operativa verksamheten var 2 875 KSEK (1
296 KSEK).

Eget kapital
Nordic Campings egna kapital uppgick till 96 797 KSEK per 30 september
2015. Eget kapital per aktie uppgick till 10,21 kr/aktie.

Redovisningsprinciper
Denna delårsrapport är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen
och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och
koncernredovisning (K3). Det är samma redovisningsprinciper som
användes för årsredovisningen 2014.

Granskning
Denna delårsrapport är ej granskad av bolagets revisor.

Kommande informationstillfällen
Publiceringsdatum för ekonomisk information:
Bokslutskommuniké jan-december 2015 26 februari 2016

Stockholm 12 november 2015

Tom Sibirzeff
VD

Nordic Camping & Resort AB (org.nr 556618-9873)
Artillerigatan 10
114 51 Stockholm
Telefon: 0771 - 10 12 00
Fax: 08 - 667 63 60
www.nordiccamping.se

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/nordic-camping/r/delarsrapport--januari---sept...
http://mb.cision.com/Main/11550/9865971/443780.pdf

Författare ATORG

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.