Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-05-12

Nordic Camping: Kommuniké från Nordic Camping & Resort AB (publ) årsstämma 2016

På Nordic Camping & Resort AB (publ) årsstämma den 12 maj 2016 beslöts
bl. a följande:

- Fastställa resultat- och balansräkning för året 2015 med avseende på
bolaget och koncernen.

- Tillstyrka dispositioner beträffande bolagets resultat enligt
förslag. Ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2015.

- Stämman beviljade styrelseledamöter och verkställande direktören
ansvarsfrihet för förvaltningen av bolagets angelägenheter under
verksamhetsåret 2015.

- Arvode utgår till styrelseledamot som inte är anställd i bolaget.
Styrelsearvoden utgår med 140 000 kronor att fördelas inom styrelsen.
Till revisor omvaldes Allegretto Revision AB. Arvode till revisor
utgår enligt godkänd räkning.

- Att antal ledamöter i styrelsen uppgår till fem (5). Omval av Tom
Sibirzeff, Peter Wetterstrand, Joakim Skantze, Johannes Vock och
Christer Lundberg. Till styrelsens ordförande valdes Joakim Skantze.

- I enlighet med beslutsförslaget beslöts att bemyndiga styrelsen att
vid ett eller flera tillfällen under tiden intill nästa årsstämma
besluta om nyemission av sammantaget högst 1 400 000 aktier.
Nyemitterade aktier skall kunna tecknas med eller utan företrädesrätt
för nuvarande aktieägare och betalas kontant eller mot apport.

Stockholm den 12 maj 2016

Nordic Camping & Resort AB (publ)

Styrelsen

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/nordic-camping/r/kommunike-fran-nordic-camping...
http://mb.cision.com/Main/11550/2008257/515185.pdf

Författare ATORG

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.