Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-02-23

NORDIC CAPITAL: Försäljning av aktier i Thule Group AB (publ)

Pressmeddelande, 23 februari 2016

EJ F?R OFFENTLIGG?RANDE, PUBLICERING ELLER SPRIDNING, DIREKT ELLER
INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, JAPAN ELLER SYDAFRIKA
ELLER ANNAN JURISDIKTION D?R S?DAN DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING
SKULLE VARA OLAGLIG. SE AVSNITTET VIKTIG INFORMATION I SLUTET AV
DETTA PRESSMEDDELANDE.

Nordic Capital Fund VI 1) och Nordic Capital Fund VII 2) (tillsammans
"Nordic Capital" eller "Aktie?garen") har s?lt 18 673 397 miljoner
aktier i Thule Group AB (publ) ("Thule Group" eller "Bolaget"),
vilket motsvarar cirka 18,5 procent av det totala antalet aktier i
Thule Group i en s? kallad accelererad bookbuilding-process till ett
pris av 106 kronor per aktie ("Placeringen"). Stark efterfr?gan fr?n
investerare ledde till en ut?kad f?rs?ljning fr?n cirka 15 miljoner
aktier till 18 673 397 aktier.

Placeringen kommer att bidra till en ?kad likviditet i Thule
Group-aktien samt ett ?kat antal aktier i allm?n ?go. Efter
Placeringen ?ger Nordic Capital 10 608 828 aktier, vilket motsvarar
cirka 10,5 procent av det totala antalet aktier i Bolaget.

Nordic Capital kvarst?r som Thule Groups st?rsta aktie?gare och kommer
?ven forts?ttningsvis att vara representerade i Thule Groups styrelse
samt aktivt verka f?r Bolagets l?ngsiktiga strategi.

Aktie?garen har f?rbundit sig till en lock-up p? 60 dagar avseende det
?terst?ende ?gandet i Thule Group.

Goldman Sachs International och Nordea agerade Joint Bookrunners i
samband med Placeringen

Kontaktinformation:

Nordic Capital
Katarina Janerud, Communication Manager
NC Advisory AB, r?dgivare till Nordic Capitals fonder
Tel: +46 8 440 50 69
e-mail: katarina.janerud@nordiccapital.com

Viktig information:

Detta pressmeddelande har uppr?ttats endast i informationssyfte och
utg?r inte ett erbjudande eller en inbjudan att garantera, teckna
eller p? annat s?tt f?rv?rva eller ?verl?ta v?rdepapper, och utg?r
inte heller investeringsr?dgivning, i n?gon jurisdiktion d?r ett
s?dant erbjudande eller en s?dan inbjudan skulle vara olaglig,
inklusive men inte begr?nsat till, USA, Australien, Kanada, Japan
eller Sydafrika. ?vertr?delse av dessa begr?nsningar kan inneb?ra
brott mot v?rdepapperslagstiftning i s?dana jurisdiktioner.

Detta pressmeddelande och informationen h?ri utg?r inte ett erbjudande
om f?rs?ljning av v?rdepapper, och ?r inte avsett f?r ?verf?ring,
publicering, distribution, eller offentligg?rande, direkt eller
indirekt, i USA (inklusive dess territorier och besittningar,
delstater i USA och District of Columbia) ("USA"). Erbjudna
v?rdepapper har inte, och kommer inte att, registreras i enlighet med
U.S. Securities Act fr?n 1933 i dess nuvarande lydelse ("Securities
Act") eller i enlighet med n?gon annan till?mplig
v?rdepapperslagstiftning i n?gon av USA:s delstater eller ?vriga
jurisdiktioner, och f?r inte, direkt eller indirekt, erbjudas,
s?ljas, ?terf?rs?ljas, ?verl?tas eller levereras i eller till USA
utan att registreras eller utan att omfattas av undantag fr?n, eller
i en transaktion som inte omfattas av, krav p? registrering enligt
Securities Act och i enlighet med till?mplig v?rdepapperslagstiftning
i n?gon av USA:s delstater eller ?vriga jurisdiktioner. Inget
offentligt erbjudande de v?rdepapper som diskuteras h?ri kommer att
l?mnas i USA.

Detta pressmeddelande riktas endast till: (A) personer i stater inom
det europeiska ekonomiska samarbetsomr?det ("EES") som ?r
"kvalificerade investerare" i enlighet med artikel 2(1)(e) i
Prospektdirektivet (direktiv 2003/71/EU (?ndrat genom EU-direktiv
2010/73/EU, i den utstr?ckning det implementerats i den relevanta
medlemsstaten i EES)) och inkluderar varje relevant
genomf?rande?tg?rd i respektive medlemstat inom EES ("Kvalificerade
Investerare"); (B) i Storbritannien, Kvalificerade Investerare, vilka
?r personer som (i) har yrkesm?ssig erfarenhet av fr?gor om
investeringar som faller in under definitionen "professionella
investerare" i artikel 19(5) i lagen Financial Services and Markets
Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005, i dess nuvarande lydelse
("Ordern"), (ii) ?r subjekt med h?g nettof?rm?genhet vilka omfattas
av artikel 49 i Ordern, eller (iii) andra personer som lagligen kan
f? del av pressmeddelandet; eller (C) andra som p? annan grund
lagligen kan f? del av pressmeddelandet (alla s?dana personer ben?mns
tillsammans "Relevanta Personer"). Om du inte ?r en Relevant Person
kommer du inte ha r?tt att delta i erbjudandet och du ska inte agera
i enlighet med, eller f?rlita dig p?, detta pressmeddelande.

1) Nordic Capital VI Limited som general partner i Nordic Capital VI
Alpha, L.P. och Nordic Capital VI Beta, L.P., tillsammans med
n?rst?ende investeringsbolag.

2) Nordic Capital VII Limited som general partner i Nordic Capital VII
Alpha, L.P. och Nordic Capital VII Beta, L.P., tillsammans med
n?rst?ende investeringsbolag.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/nordic-capital/r/forsaljning-av-aktier-i-thule...
http://mb.cision.com/Main/2166/9922728/480692.pdf

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.