Du är här

2017-05-18

NORDIC CAPITAL: Förslag till avyttringar för att möta krav i relation till EU:s regelverk om sammanslagningar

PRESSMEDDELANDE, 18 maj, 2017

Den 12 april 2017, meddelade Nordic Capital Fund VIII, den nuvarande
indirekta majoritetsägaren i Lindorff, EU-kommissionen om den tänkta
sammanslagningen mellan Intrum Justitia och Lindorff.

Baserat på den initiala utredningen har EU- kommissionen informerat
parterna om potentiella invändningar i fråga om konkurrensvillkor i
fem nordiska/baltiska marknader både i fråga om inkassotjänster och
köpta fordringar på var och en av marknaderna. Parterna har därför
föreslagit en avyttring av Lindorffs totala verksamheter i Danmark,
Estland, Finland och Sverige samt Intrum Justitias totala verksamhet
i Norge. I Sverige, Danmark, Norge och Finland är de enheter som
föreslås avyttras mindre än de enheter som kommer att finnas kvar i
den kombinerade koncernen. EU-kommissionen kommer att utvärdera
huruvida föreslagna enheters avyttringar tillräckligt väl adresserar
EU-kommissionens oro och den utvärderingen kan komma att inkludera
ett marknadstest. Ett slutligt besked i frågan förväntas senast den12
juni 2017.

Den kombinerade koncernen skulle ha haft ett pro-forma resultat
(EBITDA, exlusive inverkan av synergieffekter och poster av
engångskaraktär) om cirka 5.0 miljarder SEK för 2016, av vilket
uppskattningsvis 12%-13% härrör från de fem enheterna som nu föreslås
avyttras. Sammanslagningen av Intrum Justitia och Lindorff har
bedömts resultera i totala årliga kostnadssynergier över de kommande
3-4 åren om cirka 800 miljoner SEK. De fem enheter som föreslås
avyttras utgör uppskattningsvis 30% av dessa kostnadssynergier. I
linje med vad som tidigare kommunicerats, förväntas sammanslagningen
av Intrum Justitia och Lindorff resultera i intäktssynergier som inte
är inkluderade i de uppskattade 800 miljoner SEK i kostnadssynergier.
Enheterna som föreslås avyttras har totalt cirka 850 anställda.

Presskontakt:
Katarina Janerud,
Communication Manager,
NC Advisory AB, advisor to the Nordic Capital Funds
Tel: +46 8 440 50 69 e-mail: katarina.janerud@nordiccapital.com

Om Intrum Justitia:
Intrum Justitia erbjuder heltäckande kredithanteringstjänster,
inklusive köp av fordringar, som ska bidra till att förbättra
kassaflöde och långsiktig lönsamhet för företagets kunder. Intrum
Justitia grundades 1923 och har omkring 4 200 anställda i 21 länder.
Koncernens omsättning uppgick 2016 till 6,1 miljarder kronor. Intrum
Justitia AB är noterat vid Nasdaq Stockholm sedan 2002. Mer
information finns på www.intrum.com
(https://www.intrum.com/sv/investor-relations/)

Om Lindorff:
Lindorff har hjälpt människor hantera krediter i över 100 år.
Huvudkontoret finns i Oslo i Norge, i samma stad där Eynar Lindorff
grundade företaget 1898. I dag har Lindorff 4 400 anställda i tolv
länder runt om i Europa, som hjälper kunderna tillbaka till en
tillvaro med bättre ekonomi. Nordic Capital Fund VIII är
majoritetsägare i Lindorff, som erbjuder såväl inkassotjänster och
köp av fordringar som betalnings- och faktureringstjänster. År 2016
uppgick Lindorffs nettoomsättning till 647 MEUR (2015: 534 MEUR). Mer
information finns på www.lindorff.com

Om Nordic Capital:
Nordic Capitals private equity-fonder har sedan 1989 investerat i medelstora företag framförallt i Norden. Genom att vara en engagerad ägare och genom ett fokus på strategisk utveckling och operativa förbättringar skapar Nordic Capital förutsättningar för värdeökning i sina investeringar. Nordic Capitals fonder investerar i företag i norra Europa och i utvalda investeringsmöjligheter internationellt. Den senaste fonden är Nordic Capital Fund VIII med 3,5 miljarder EUR i tillgängligt kapital från internationella institutionella investerare som t.ex. pensionsfonder. Nordic Capitals fonder är baserade på Jersey, Kanalöarna. Rådgivare till fonderna är NC Advisory-bolagen i Sverige, Danmark, Finland, Norge, Tyskland och Storbritannien. Mer information om Nordic Capital finns på www.nordiccapital.com

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/nordic-capital/r/forslag-till-avyttringar-for-...
http://mb.cision.com/Main/2166/2268128/676174.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.