Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-11-11

NORDIC CAPITAL: Nordic Capital on myynyt Tokmanni Group Oyj:n osakkeitaan

Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi, suoraan tai epäsuorasti,
Yhdysvalloissa, Australiassa, Kanadassa, Hongkongissa,
Etelä-Afrikassa tai Japanissa tai missään muussa maassa, missä
julkistaminen tai levittäminen olisi lainvastaista.

Yhtiötiedote, 11. marraskuuta 2016

Cidron Disco S.à r.l ("Cidron", joka on viime kädessä Nordic Capital
Fund VII:n 1) yhdessä muiden mukana olevien yhteissijoitusyritysten
kanssa omistama yhtiö ) on myynyt osan Tokmanni Group Oyj:n
("Tokmanni" tai "Yhtiö") osakkeistaan nopeutetussa
tarjousmenettelyssä ("Osakemyynti"). Cidron myi 9 000 000 Yhtiön
osaketta, joka vastaa noin 15,29 prosenttia Tokmannin kaikista
osakkeista ja äänistä. Osakemyynnissä osakkeiden osakekohtainen
myyntihinta oli 8,30 euroa ja Osakemyynnin bruttomyyntitulot 74,7
miljoonaa euroa. Osakemyynnin jälkeen Cidron omistaa 17 952 301
Yhtiön osaketta.

Osakemyynnin yhteydessä Cidron on antanut niin sanotun lock-up
-sitoumuksen, jonka mukaisesti se on tietyin poikkeuksin sitoutunut
olemaan myymättä Tokmannin osakkeita 9. helmikuuta 2017 asti.

Carnegie Investment Bank AB ja Nordea Pankki Suomi Oyj toimivat
pääjärjestäjinä Osakemyynnissä.

Yhteystiedot

Nordic Capital
Katarina Janerud, Communication Manager
NC Advisory AB, Nordic Capital -rahastojen neuvonantaja
puh: +46 8 440 50 69
s-posti: katarina.janerud@nordiccapital.com

1) "Nordic Capital Fund VII" viittaa Nordic Capital VII Alpha,
L.P.:hen ja Nordic Capital Beta, L.P.:hen, joiden vastuunalaisena
yhtiömiehenä toimii Nordic Capital VII Limited

Vastuunrajoitus

Carnegie ja Nordea toimivat Osakemyynnissä ainoastaan Cidronin eivätkä
kenenkään muun lukuun, eivätkä pidä ketään muuta tahoa asiakkaanaan
Osakemyynnin yhteydessä (riippumatta siitä, onko kyseinen taho
vastaanottanut tämän tiedotteen). Carnegie ja Nordea eivät ole
vastuussa asiakassuhteen nojalla kenellekään muulle kuin Cidronille,
eivätkä ne anna Osakemyyntiin tai mihinkään tässä asiakirjassa
viitattuun järjestelyyn liittyviä neuvoja. Carnegie ja Nordea eivät
hyväksy minkäänlaista vastuuta tämän tiedotteen sisältämän tiedon
täsmällisyydestä, täydellisyydestä tai oikeellisuudesta, eivätkä ne
sovellettavan lain sallimissa rajoissa ole siten sellaisessa
vastuussa, joka niillä muutoin olisi tällaisen tiedotteen johdosta.
Mikään tässä tiedotteessa ei muodosta lupausta tai vakuutusta
nykyisestä tai tulevasta eikä niihin tule luottaa sellaisena.

Tämän tiedotteen sisältämä tieto ei ole tarkoitettu julkistettavaksi
tai levitettäväksi suoraan tai välillisesti Yhdysvalloissa,
Kanadassa, Australiassa, Hongkongissa, Etelä-Afrikassa tai Japanissa.
Tämä tiedote ei ole tarjous arvopapereiden myymiseksi Yhdysvalloissa,
eikä arvopapereita saa tarjota tai myydä Yhdysvalloissa, ellei niitä
ole rekisteröity Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain
(muutoksineen) ja sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten
mukaisesti tai ellei rekisteröintivelvollisuudesta ole poikkeusta.
Mitään osaa Osakemyynnistä ei rekisteröidä Yhdysvalloissa, eikä
arvopapereita tarjota yleisölle Yhdysvalloissa.

Arvopapereiden liikkeeseen laskemiselle, merkinnälle tai myymiselle
Osakemyynnissä on asetettu erityisiä oikeudellisia tai
lainsäädännöllisiä rajoituksia tietyillä alueilla. Cidron ei ole
vastuussa, jos tällaisia rajoituksia rikotaan.

Tätä tiedotetta ei tule tulkita tarjoukseksi myydä tai
tarjouspyynnöksi ostaa tässä mainittuja arvopapereita, eikä
arvopapereita myydä alueilla, joilla kyseisten arvopapereiden
tarjoaminen, tarjouspyyntö tai myynti olisi lainvastaista ennen
niiden rekisteröintiä, rekisteröintivelvollisuutta koskevaa
poikkeusta tai muun kyseisten alueiden arvopaperilakien mukaisen
hyväksynnän saamista.

Cidron ei ole antanut valtuutusta arvopapereiden tarjoamiseen
yleisölle missään Euroopan talousalueen jäsenvaltiossa. Tässä
tiedotteessa mainittuja arvopapereita voidaan tarjota Euroopan
talousalueen jäsenvaltiossa ainoastaan (a) Esitedirektiivissä
määritellyille kokeneiksi sijoittajiksi lukeutuville
oikeushenkilöille tai (b) missä tahansa muussa Esitedirektiivin 3(2)
artiklan mukaisessa tilanteessa. Tässä ilmaisu "Esitedirektiivi"
tarkoittaa direktiiviä 2003/71/EY (muutoksineen).

Tässä esitetyt tiedot on suunnattu ainoastaan (i) henkilöille, jotka
ovat Yhdistyneen kuningaskunnan ulkopuolella tai (ii) henkilöille,
joilla on ammattimaista kokemusta sijoittamisesta Yhdistyneen
kuningaskunnan vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain
(Financial Services and Markets Act) (Financial Promotion) vuoden
2005 määräyksen ("Määräys") 19(5) artiklan tarkoittamalla tavalla ja
(iii) Määräyksen 49(2) mukaisille korkean varallisuustason omaaville
tahoille (high net worth entities) taikka muille henkilöille, joille
asiakirja voidaan laillisesti tiedottaa (kaikki edellä mainitut
henkilöt yhdessä, "relevantit henkilöt"). Kaikki tähän tiedotteeseen
liittyvä sijoitustoiminta on ainoastaan relevanttien henkilöiden
saatavilla ja siihen ryhdytään ainoastaan relevanttien henkilöiden
kanssa. Kenenkään, joka ei ole relevantti henkilö, ei tule toimia
tämän asiakirjan perusteella tai luottaa sen sisältöön.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/fi/nordic-capital/r/nordic-capital-on-myynyt-tokm...
http://mb.cision.com/Main/2166/2120777/588499.pdf

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.