Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-05-07

Nordic Credit Partners: Nordic Credit Partners Fund III AB (publ) årsredovisning 11 juli 2017 - 31 december 2018

Nordic Credit Partners Fund III AB (publ) offentliggör idag
årsredovisningen för perioden 11 juli 2017 - 31 december 2018.

Årsredovisningen publiceras på emittentens hemsida www.ncpgroup.se
under fliken Investor relations.

För ytterligare information, kontakta:
Emittentens VD Jakob Eliasson
Telefon: 08-23 11 00
e-post: jakob.eliasson@ncpgroup.se

Om Emittenten
Nordic Credit Partners Fund III AB (publ) är en alternativ
investeringsfond som regleras av lagen (2013:561) om förvaltare av
alternativa investeringsfonder. Fonden investerar i nordiska
högavkastande företagsobligationer och har en löptid begränsad till 5
år. Investeringsstrategin bygger på fundamentalvärdering,
långsiktighet och styrelsens mångåriga erfarenhet från
finansmarknaden. Målsättningen är att generera en stabil och
attraktiv riskjusterad avkastning om 7-9 procent per år över tid.
Varje potentiell investering genomgår en omfattande operationell,
finansiell och juridisk utvärdering innan styrelsen fattar ett
slutgiltigt investeringsbeslut och följs därefter upp löpande. Fonden
strävar efter god diversifiering mellan branscher, risknivåer och
geografier och har möjlighet att belåna värdepappersportföljen för
att öka den riskjusterade avkastningen. Fonden tar inte ut någon fast
förvaltningsavgift utan enbart ett prestationsbaserat arvode där
investerarna oavkortat får all avkastning upp till tröskelräntan om 4
procent per år med s.k. high watermark. Överskjutande avkastning
delas 80 procent till investerarna och 20 procent till moderbolaget.

Styrelsen driver verksamheten i en anda av transparens, öppenhet och
kostnadsmedvetenhet. Fonden är strukturerad som ett publikt svenskt
aktiebolag med säte i Stockholm och fondandelarna är noterade på
Nordic Growth Market (NGM). Fondens förvaringsinstitut är
Handelsbanken och AIF-förvaltare är Wahlstedt & Partners, en
auktoriserad förvaltare av alternativa investeringsfonder som står
under Finansinspektionens tillsyn.

Informationen är sådan som Emittenten ska offentliggöra enligt lagen
(2007:528) om värdepappersmarknaden och lagen (1991:980) om handel
med finansiella instrument. Informationen lämnades genom ovanstående
kontaktpersoners försorg för offentliggörande den 7 maj 2019 kl.
20:30.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/nordic-credit-partners/r/nordic-credit-partne...
https://mb.cision.com/Main/16639/2806097/1039262.pdf
https://mb.cision.com/Public/16639/2806097/a6b1a8801174712c.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.