Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-11-28

Nordic Credit Partners: Nordic Credit Partners Fund III AB (publ) offentliggör grundprospekt

Nordic Credit Partners Fund III AB (publ) ("Emittenten") har upprättat
ett program ("Programmet") för kapital- och vinstandelslån
("Andelslånen"). Emittentens Program för Andelslånen utgör en ram
inom vilken Emittenten har möjlighet att emittera Andelslånen i
enlighet med Nordic Credit Partners Fund III AB:s villkor för
kapital- och vinstandelslån av den 28 november 2017 till lägst 500
000 000 SEK och högst 1 000 000 000 SEK vid ett flertal tillfällen.

Andelslånen inom ramen för Programmet avses att erbjudas till
allmänheten varför ett grundprospekt har upprättats av Emittenten.
Grundprospektet har upprättats av Emittentens styrelse i enlighet med
lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument samt
Kommissionens förordning (EG) nr 809/2004 av den 29 april 2004 om
genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/71/EG.
Grundprospektet har godkänts och registrerats av Finansinspektionen
den 28 november 2017 i enlighet med bestämmelserna i 2 kap 25 § lagen
(1991:980) om handel med finansiella instrument. Grundprospektet
hålls tillgängligt hos Emittenten med adress c/o Wahlstedt & Partners
AB, Birger Jarlsgatan 7, 1 tr. i Stockholm, på Emittentens hemsida
www.ncpgroup.se, på Finansinspektionens hemsida www.fi.se samt
skickas i pappersform till dem som begär det.

Emittenten har ansökt om upptagande till handel av Andelslånen på Debt
Secuties vid Nordic Growth Market NGM AB. Givet att Emittentens
ansökan godkänns planeras handel med Andelslånen påbörja den 22
december 2017.

För ytterligare information, kontakta:
Emittentens VD Jakob Eliasson
Telefon: 08-23 11 00
e-post: jakob.eliasson@ncpgroup.se

Om Emittenten

Emittenten är en alternativ investeringsfond som regleras av lagen
(2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder.

Genom att bilda ett kreditpartnerskap mellan investerare, långivare
och aktieägare och, baserat på noggrann utvärdering av aktuella
investeringsmöjligheter grundad på gedigen erfarenhet från
finansmarknaden, investera i en diversifierad portfölj av nordiska
högavkastande företagsobligationer har Emittenten möjlighet att skapa
en stabil och attraktiv riskjusterad avkastning till investerarna.
Emittentens struktur med en förutbestämd livslängd där det
investerade kapitalet utgör en konstant kapitalbas som inte påverkas
av in- och utflöden minskar Emittentens påverkan av kortsiktiga
marknadsrörelser och ökar avkastningsmöjligheterna långsiktigt. Låga
förvaltnings- och administrationskostnader och god transparens bidrar
också till en stark intressegemenskap mellan investerare, långivare
och aktieägare vilket ökar Emittentens avkastningspotential.

Informationen är sådan som Emittenten ska offentliggöra enligt lagen
(1991:980) om handel med finansiella instrument. Informationen
lämnades genom ovanstående kontaktpersoners försorg för
offentliggörande den 28 november 2017 kl. 18:30.

Länk till grundprospektet i PDF-format.
(http://ncpgroup.se/downloads/grundprospekt-nordic-credit-partners-fund-i...)

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/nordic-credit-partners/r/nordic-credit-partner...
http://mb.cision.com/Main/16639/2402452/759381.pdf
http://mb.cision.com/Public/16639/2402452/9c2033ac9db67fb9.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.