Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-10-22

Nordic Entertainment Group: Kv3 2020 kvartalsrapport januari-september

Höjdpunkter tredje kvartalet

  • Antalet betalande Viaplay-kunder ökade med 97k från föregående kvartal, och med 31% (662k) från föregående år, till 2 813k som en effekt av högt kundintag, låg churn samt bidrag från samarbetspartners. Helårsmålsättningen reviderades nyligen upp till 3 miljoner abonnenter. Viaplays försäljning ökade med 18% och utgjorde 34% av koncernens totala intäkter.
  • 9% organisk försäljningstillväxt. Försäljningen uppgick till 2 828 (3 383) Mkr där föregående år inkluderade 736 Mkr relaterade till Viasat Consumer.
  • Rörelseresultatet före intressebolag och jämförelsestörande poster ökade med 19% justerat för föregående års bidrag om 117 Mkr från Viasat Consumer. Det rapporterade rörelseresultatet före intressebolag och jämförelsestörande poster uppgick till 176 (265) Mkr.
  • Resultat från intressebolag uppgick till 80 (0) Mkr och inkluderade NENT Groups 50% andel i Allentes nettoresultat. Allente gjorde inga förvärvsavskrivningar under kvartalet då förvärvsanalysen ännu inte färdigställts.
  • Rörelseresultatet före jämförelsestörande poster uppgick till 256 (265) Mkr.
  • Periodens resultat uppgick till 188 (233) Mkr och resultatet per aktie till 2,79 (3,46) kr.
  • Periodens justerade resultat från kvarvarande verksamheter uppgick till 219 (206) Mkr och det justerade resultatet per aktie till 3,25 (3,06) kr.

 

Finansiellt sammandrag

[][][][]
  Nio Nio månader Helår
månader
(Mkr) Kv3 Kv3 2020 2019 2019
2020 2019
Kvarvarande verksamheter    
Nettoförsäljning 2 828 3 383 8 822 10 378 14 204

Organisk tillväxt 9,1% 9,8% -2,5% 7,2% 6,4%
Rörelseresultat före 176 265 551 981 1 441
intressebolag och
jämförelsestörande poster
Resultat från intressebolag 80 - 134 2 5
Rörelseresultat före 256 265 686 983 1 445
jämförelsestörande poster
Jämförelsestörande poster[1)] - - 2 383 -56 -755
Rörelseresultat 256 265 3 069 927 690
Periodens resultat, kvarvarande 199 204 2 873 707 538
verksamheter
Periodens resultat, avvecklade -12 30 -14 41 52
verksamheter[2)]
Periodens resultat, totala 188 233 2 859 748 590
verksamheter
Resultat per aktie före 2,79 3,46 42,45 11,13 8,77
utspädning (kr)
Justerat resultat från 219 206 525 757 1 145
kvarvarande verksamheter[3)]
Justerat resultat per aktie från 3,25 3,06 7,79 11,25 17,02
kvarvarande verksamheter (kr)
[3)]
 

Koncernchefen har ordet

Då den globala pandemin fortsätter att ha en enorm inverkan på våra dagliga liv, är vi mycket stolta över att ha spelat en roll i att tillhandahålla en välbehövlig paus från de många utmaningar som vi alla står inför. Vårt innehåll har hittat vägen till fler nordiska hushåll än någonsin tidigare, och detta framgår av vår starka utveckling. Vi har vänt en tvåsiffrig organisk försäljningsminskning under Kv2 till 9% tillväxt under Kv3, och den underliggande lönsamheten är god driven av tillväxten i vår abonnemangsverksamhet samt av de besparingar vi vidtagit. Vi höjde under kvartalet återigen målet för antalet Viaplay-abonnenter och användandet fortsätter att öka kraftigt.

Viaplays intäkter ökade med 18%. Antalet abonnenter växte med 31% och vi avslutade kvartalet med över 2,8 miljoner betalande kunder. Våra original produktioner har fortsatt att driva såväl kundintag som nyttjande. Partisan och säsong 2 av Älska mig har båda satt imponerande tittarrekord. Antalet streamade minuter ökade med 33% jämfört med föregående år, med sport upp 47%.

Vi höjde som en effekt av den starka utvecklingen återigen vårt mål och förväntar oss nu avsluta året med omkring 3 miljoner betalande Viaplay-abonnenter, en ökning med över 30% motsvarande över 700k nya abonnenter.

Den underliggande utvecklingen inom Övriga abonnemangsintäkter fortsatte att vara hälsosam och priserna är tillbaka på normala nivåer efter återkomsten av livesänd sport. Rapporterad försäljning minskade med 35% vilket reflekterade avkonsolideringen av Viasat Consumer.

Annonsförsäljningen var ned 9%. Nedgången var som förutsagt betydligt mindre än under Kv2 då efterfrågan gradvis kommit tillbaka.

Intäkterna från kvarvarande Studios minskade med 47% och återspeglade lägre efterfrågan på grund av pandemin. Verksamheten kommer huvudsakligen producera Originals för Viaplay. Processen med att sälja de bolag som rapporteras under avvecklade verksamheter fortskrider enligt plan.

Resultatet före intressebolag och jämförelsestörande poster ökade, justerat för Viasat Consumer som har avkonsoliderats, med 19%. Besparingsåtgärder i kombination med den starka tillväxten i Viaplay och Övriga abonnemangsintäkter mer än kompenserade för ökade sportkostnader när flera evenemang flyttade från Kv2 till Kv3 pga COVID-19.

Allente, vårt samägda intressebolag med Telenor, bidrog med 86 Mkr. Fokus ligger nu på att leverera minst 650 Mkr i kostnadssynergier, samt fortsatt försäljning av Viaplay till Allentes kundbas.

Viaplay Island har också fortsatt att utvecklas väl och vi förbereder nu lanseringen av Viaplay i Baltikum under första kvartalet nästa år. Mer information om vår planerade internationella expansion av Viaplay kommer att ges vid vår kapitalmarknadsdag, som kommer att hållas virtuellt den 10 november.

Som en effekt av att övergångsperioden för Brexit löper ut i slutet av detta år, har vi beslutat att flytta våra TV-licenser samt registreringen av våra streamingplattformar till Sverige. Vi förväntar oss inte någon betydande finansiell påverkan av denna historiska förändring, men är naturligtvis mycket nöjda då detta säkerställer fortsatt tillgänglighet av vårt innehåll i såväl Norden som internationellt. Vi har nu etablerat en stabil och långsiktig legal grund från vilken vi kommer att inleda vår ambitiösa och spännande internationella expansion.

COVID-19 påverkar oss alla på många sätt, både personligen och professionellt. Jag är oerhört imponerad av hur våra medarbetare, plattformar och produkter har presterat. Vi kommer utan tvekan att komma ut ur denna kris starkare än någonsin, redo att ta tillvara hela potentialen i vår befintliga och framtida streamingverksamhet.

Anders Jensen
President & CEO

Telefonkonferens

Företaget bjuder in till en telefonkonferens idag klockan 09.00 lokal tid Stockholm, 08.00 lokal tid London och 03.00 lokal tid New York. Använd följande nummer för att delta i telefonkonferensen:

Sverige: +46 (0) 8 566 184 67
Storbritannien: +44 (0) 8 444 819 752
USA: +1 6 467 413 167

Pinkoden för konferensen är: 4394725.

För att lyssna på konferenssamtalet online och för mer information besök: www.nentgroup.com

Kontakta oss:

press@nentgroup.com (ellerNicholas Smith, Acting Head of External Communications; +46 73 699 26 95)
investors@nentgroup.com (ellerStefan Lycke, Head of Investor Relations; +46 73 699 27 14)

Information till redaktionen

Nordic Entertainment Group AB (publ) (NENT Group) är Nordens ledande leverantör av underhållning. Vi underhåller miljontals människor varje dag genom våra streamingtjänster, TV-kanaler och radiostationer, och våra produktionsbolag skapar spännande innehåll för mediebolag över hela världen. Vi gör vardagen roligare genom att förmedla berättelser, beröra människor och vidga perspektiv - från direktsänd sport, filmer och serier till musik och originalproduktioner. NENT Group, med huvudkontor i Stockholm, är noterat på Nasdaq Stockholm (`NENT A' och `NENT B'). Denna information är sådan information som Nordic Entertainment Group AB (publ) (NENT Group) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 oktober 2020 kl. 07:30 CET.

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.