Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-08-01

Nordic Factoring Fund AB: Nordic Factoring Fund AB (publ) - Offentliggör NAV-kurs 100,68 för juli 2019

Stockholm 1 augusti 2019 - Nordic Factoring Fund AB (publ), (nedan
kallat Fonden), i vilken allmänheten och institutionella investerare
erbjudits teckna Vinstandelslån.

Vinstandelslånen är upptagna för handel på Nordic Derivatives Exchange
(NDX), en del av Nordic Growth Market NGM AB (NGM).

Fonden offentliggör NAV-kurs för juli 2019

- Fondens NAV-kurs är satt till 100,68

(NAV kursen anges i procent av nominellt belopp)

Fondens utveckling 2019
[]

_______________________________________

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Peter Norman, VD Skandinaviska Kreditfonden AB, tfn 0733 929 455,
peter.norman@kreditfonden.se

Fredrik Sjöstrand, Portföljförvaltare, tfn 070 575 75 51,
fredrik.sjostrand@kreditfonden.se

Om Skandinaviska Kreditfonden AB
Skandinaviska Kreditfonden AB har för avsikt att bli en ledande
oberoende aktör inom direktutlåning till företag i Skandinavien och
samtidigt skapa unika investeringsprodukter. Bolagets första fond är
Scandinavian Credit Fund I och den andra fonden är Nordic Factoring
Fund. Under kommande år kommer vi att lansera fler fonder för
finansiering av företag samt inom andra områden vi har identifierat
som intressanta för såväl låntagare som investerare.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/nordic-factoring-fund-ab/r/nordic-factoring-f...
https://mb.cision.com/Main/18466/2872678/1084571.pdf

Författare Cision News