Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-07-07

Nordic Growth Market NGM AB:s disciplinnämnd utdömer vite

Disciplinnämnden vid Nordic Growth Market NGM AB (NGM-börsen) har konstaterat att WilLak AB (Bolaget), vars aktier är noterade på Nordic SME, har brutit mot NGM-börsens regelverk. Överträdelsen rör missvisande informationsgivning rörande order. Till följd av detta har disciplinnämnden beslutat att utdöma ett vite om fyrahundratusen (400 000) kronor.

Klockan 08:30 den 5 mars 2021 offentliggjorde WilLak sin bokslutskommuniké för år 2020. På sida 2 under rubriken Orderingång anges att: "I dagsläget bedöms bolaget ha ca 10 MSEK i order fördelat på tre kunder". Klockan 14:00 den 31 mars 2021 offentliggjorde WilLak ett pressmeddelande med rubriken "Nya order till WilLak AB (publ) på 8,0 MSEK avseende tre projekt". Det aktuella pressmeddelandet fick en mycket kraftig påverkan på aktiekursen i WilLak. Aktiekursen steg från 18,3 öre innan offentliggörandet till stängningskursen den aktuella dagen på 58,2 öre, dvs. en uppgång på 218 %. Det är i ärendet ostridigt att det är samma order som avses i såväl bokslutskommunikén från den 5 mars 2021 som i pressmeddelandet från den 31 mars 2021.

Disciplinnämnden anför att om Bolaget i samband med pressmeddelandet den 31 mars 2021 hade önskat att informera och förtydliga för marknaden att de order som inkluderades i boksluts-kommunikén, som enligt Bolagets bedömning då utgjorde "bedömda order", nu i stället ansågs utgöra "erhållna order", så kunde Bolaget genom ett mycket enkelt förtydligande ha upplyst marknaden om att de order som avsågs i pressmeddelandet var samma order som Bolaget refererade till i bokslutskommunikén. Så skedde dock inte och Bolagets pressmeddelande från den 31 mars 2021 kan därmed enligt disciplinnämndens bedömning inte anses ha varit korrekt, relevant och tydligt. Pressmeddelandet får i stället anses vara vilseledande eftersom disciplinnämnden anser att det fanns en uppenbar risk för att aktiemarknaden skulle tolka Bolagets pressmeddelande som att man erhållit nya order på 8 MSEK.

Disciplinnämnden finner mot denna bakgrund att Bolaget har brutit mot punkterna 4.1.1, 4.1.2 och 4.1.3 i NGM-börsens "Regler för bolag vars aktier är noterade på Nordic SME" (Regelverket) samt ålägger enligt punkt 5 i Regelverket Bolaget att betala ett vite om 400 000 kronor.

I nämndens avgörande har deltagit f.d. justitierådet Bo Svensson, ordförande, f.d. justitierådet Severin Blomstrand, f.d. chefsjuristen Ulf Lindgren, konsulten Bernt Magnusson och advokaten Fredrik Palm.

Beslutet i sin helhet finns bifogat samt att läsa på NGM-börsens hemsida, www.ngm.se

 

För ytterligare information, kontakta:

NGM-börsens marknadsövervakning, telefon 08-566 390 55

Marknadsovervakningen@ngm.se

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.