Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-05-07

Nordic Iron Ore: 3D-seismiska undersökningar i Blötberget

Nordic Iron Ore AB, en partner till det EU-finansierade projektet
Smart Exploration, kommer att vara värd för en arbetsgrupp från Smart
Exploration som ska utföra 3D-seismiska mätningar i gruvområdet i
Blötberget utanför Ludvika i Dalarna.

Nordic Iron Ore tillhandahåller sitt prospekteringsområde i Blötberget
där Smart Exploration kan testa och utveckla nya undersökningsmetoder
och tekniker som tas fram inom projektet. Dessutom kan arbetsgruppen
här arbeta med nyframtagna data samtidigt som det finns möjlighet att
jämföra med äldre data som är tillgänglig från området.

Syftet med mätningarna är att undersöka Blötbergsmalmens utsträckning
både i längsgående och mot djupet. Den insamlade seismiska datan
förväntas ge en betydligt mer vidsträckt bild av malmen än vad som i
dag är känt genom borrning. Tidigare 2D-seismik-mätningar har redan
gett indikationer på en möjlig utökning av det kända malmdjupet till
1200 meter, jämfört med det genom borrning kända 800-850 meter.

Den här gången söker man djupare längs malmens dagutgående med hjälp
av helt nya, innovativa metoder.

I det 3D-seismiska mätprogram som nu genomförs undersöks malmen i
Blötberget med över 1000 seismiska sensorer och mottagare.
Mätprogrammet förväntas, förutom att ge ökad kunskap om malmen, till
utvecklandet av nya, kostnadseffektiva, miljövänliga och
icke-intrusiva metoder för undersökning av svårtillgängliga och
djupliggande områden där åtkomst med äldre metoder är komplicerad och
kostsam.

Mätprogrammet kan komma att ha stor betydelse för Nordic Iron Ore.
Genom ökad kännedom om malmens utbredning kan exempelvis
anläggningsarbeten under jord utföras mer effektivt och kostnaderna
för prospekteringsborrningar minskas genom bättre kunskap om var
dessa bör utföras.

Eftersom projektet är offentligt finansierat har vi socialt ansvar att
informera allmänheten och inspirera unga generationer. Därför har
projektgruppen beslutat bjuda in gymnasieelever den 8:e och 10:e maj
2019. Studenterna kommer att få uppleva och introduceras i tekniska
ämnen. Det här är ett bra tillfälle för att visa hur tekniska
kunskapsområden bidrar till våra moderna liv. Flera internationella
gäster kommer också att delta i denna informationsaktivitet.
Projektgruppen poängterar också betydelsen av utbildning. Ett
speciellt "bootcamp" är utformat för studenter från Uppsala
universitet och ett antal gästbesökare från Afrika som deltar i
aktiviteten. De kommer att få förklarat i detalj hur undersökningen
går till och även få möjlighet till praktisk erfarenhet. De kommer
även att få lära sig om gruvdriftens historia i Bergslagen och hur
den lade grunden för dagens moderna svenska samhälle, inklusive
ståltillverkning och den högspänning som krävs för detta. Vi uppmanar
potentiella besökare, offentliga och media att kontakta oss före
besöket så att vi kan ge dig bästa möjliga information och guidning.
Efter denna seismiska undersökning kommer en serie UAV och
helikopterburna mätningar att följa. Huvudundersökningsgruppen under
denna period kommer från NIO, Uppsala universitet, TUBAF, Geopartner,
SGU, Amkvo och SkyTEM. EAGE kommer att främja projektet via sina
sociala medier, som LinkedIn och Twitter.

Om Nordic Iron Ore

Nordic Iron Ore AB är ett gruvutvecklingsbolag med målsättningen att
återuppta och utveckla järnmalmsproduktionen i Ludvika Gruvor i
Blötberget och Håksberg samt utveckla det mellanliggande
Väsmanfältet. Bolaget har alla nödvändiga tillstånd på plats för det
inledande projektet i Blötberget och kommer att kunna producera
järnmalm med mycket hög kvalitet från betydande mineraltillgångar.

Om Smart ExplorationSmart Exploration är ett projekt som utformats med
inriktning på utmaningarna vid prospektering av mineralresurser som
är viktiga för ekonomin och den tekniska utvecklingen inom EU.
Projektet kommer huvudsakligen att fokusera på utveckling av
kostnadseffektiva, miljövänliga tekniker och metoder för geofysisk
prospektering i mycket utmanande områden. Projektet startade
officiellt 1:a december 2017 och har en planerad varaktighet på 36
månader. Projektet har tilldelats en budget på drygt 5,2 miljoner
euro enligt bidragsavtal nr 775.971. Mer information om projektet
finns på www.smartexploration.eu, YouTube channel
(https://www.youtube.com/channel/UCj0DAiMIrXGJJO_w63GXKjA) och
LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/smart-exploration).

För ytterligare information:

Kontakta: Emma Bäckström

Telefon: 072 520 74 00

E-mail: emma.backstrom@nordicironore.se

Datum 8-10 Maj 2019

Plats: Blötbergsvägen 611, SE- 771 65 Ludvika

Website www.smartexploration.eu www.nordicironore.se

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/nordic-iron-ore/r/3d-seismiska-undersokningar...
https://mb.cision.com/Main/2831/2806046/1039214.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.