Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-08-22

Nordic Iron Ore: Delårsrapport januari - juni 2018

Väsentliga händelser under andra kvartalet 2018

· Golder kontrakteras för slutförande av genomförbarhetsstudien för
Blötberget.

· Studierna avseende den slutliga utformningen av gruvan och
brytplaner avrapporteras.

· Det tidigare långfristiga lånet ersätts till häften med en riktad
aktieemission samt ett tvåårigt konvertibellån.

· En företrädesemission om 36,5 mkr beslutas och påbörjas.

Andra kvartalet, 1 april- 30 juni 2018

· Intäkterna uppgick till 0 mkr (0)
· Resultat efter skatt uppgick till -2,6 mkr (-2,6)
· Investeringarna under perioden april - juni uppgick till 2,6 mkr
(3,1)

· Resultat per aktie före utspädning uppgick till -0,02 SEK (-0,02)
Delårsperiod, 1 januari - 30 juni 2018

· Intäkterna uppgick till 0 mkr (0)
· Resultat efter skatt uppgick till -5,1 mkr (-4,9)
· Investeringarna under perioden januari - juni uppgick till 3,7 mkr
(4,0)

· Resultat per aktie före utspädning uppgick till -0,05 SEK (-0,06)
· Likvida medel per 30 juni 2018 uppgick till 1,0 mkr (10,6)
Väsentliga händelser efter periodens utgång

· Företrädesemissionen slutförs och bolaget till förs cirka 33 mkr
efter avdrag för emissionskostnader.

· Bolaget kallade till en extra stämma för kompletterande val av
styrelseledamöter.

NIO inleder färdigställandet av den ekonomiska utvärderingen av
projektet i Blötberget och marknaden fortsätter se lovande ut

Efter att ha anlitat Golder för att slutföra de tekniska och
ekonomiska arbetena på genomförbarhetsstudien för Blötberget har
arbeten påbörjats med specifikationer avseende nödvändig utrustning
och slutlig utformning av gruvan som behövs inför konstruktionsfasen.
Vid det blivande industriområdet där bl a anrikningsverket,
malmhanteringsutrustning och järnvägsterminal avses placeras kommer
vissa markundersökningar att genomföras.

För att säkerställa de återstående arbetena i genomförbarhetsstudien
under resten av året och början av 2019 genomfördes en framgångsrik
företrädesemission under juni månad.

Copperstone Resources AB har under kvartalet delat ut aktier i NIO
till sina ägare så att vi nu har drygt 9 000 ägare. Detta innebär att
vi har en stor ägarbas inför noteringen på First North.

Marknaden

Nyligen genomförda diskussioner med två av de mest framstående
analyshusen inom järnmalmsmarknaden, CRU och WoodMackenzie bekräftade
den allmänna uppfattningen att en tudelning av marknaden utvecklas -
en för standardprodukter med 62% järnhalt och ett nytt index för 65%
som avspeglar malm av högre kvalitet. Att de två indexen går isär
styrker det faktum att det finns en stark efterfrågan för
högkvalitativ malm med en järnhalt överstigande 65%. Denna utveckling
drivs, som tidigare påpekats, i stor utsträckning av Kina och dess
miljöarbete men påverkas och förstärks även av det faktum att priset
på koks nyligen har fyrdubblats. Detta innebär att en av de primära
energikällorna för att smälta malmen har blivit väldigt dyr vilket
gör att man söker malm av högre kvalitet för masugnarna i Kina för
att öka produktiviteten i dessa. För att uppnå detta försöker man
använda mer lokalt producerade pellets men kvaliteten på insatsmalmen
för pelletstillverkningen behöver öka. Detta har resulterat i den
ovanliga situationen att koncentrat för pelletstillverkning betingar
ett ytterligare prispremie relativt priset för sinterslig.

Aktuell statistik som ger stöd för en uppdelning av de två
delmarknaderna framgår av nedanstående diagram.

[image]

Premierna för alla kvalitetsprodukter, inkluderande pellets, är
fortsatt höga och väntas fortsätta vara så åtminstone under de
närmaste åren. Det förefaller inte finnas mycket nytt utbud av
högkvalitativ malm på väg ut på marknaden (framförallt inte magnetit)
för att mätta efterfrågan, särskilt som det endast finns ett fåtal
projekt som kan återgå i produktion utan omfattande
kapitalanskaffningar. De som har möjlighet att starta eller återgå
till produktion är också småskaliga och kan inte möta efterfrågan
fullt ut.

Efter diskussionerna med CRU och Woodmackenzie kommer de nu att ta med
produktion från Nordic Iron Ore som sannolikt tillskott i marknaden
från år 2021. Detta bör medföra att NIO blir omnämnt i internationell
press och därmed finns med i kalkylerna för investerare, vilket
kommer att medföra värdefull uppmärksamhet för NIO.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Paul Marsden Verkställande Direktör
tel: +44 7776 180 988

paul.marsden@nordicironore.se

Nordic Iron Ore AB är ett gruvutvecklingsbolag med målsättningen att
återuppta och utveckla järnmalmsproduktionen i Ludvika Gruvor i
Blötberget och Håksberg. Bolaget avser även att utöka sina
mineraltillgångar och uppgradera dessa till malmreserver, främst
genom prospektering och andra undersökningar av det anslutande
Väsmanfältet. Bolaget har alla nödvändiga tillstånd på plats för det
inledande projektet i Blötberget och kommer att kunna producera
järnmalm med mycket hög kvalitet.

För mer information, se www.nordicironore.se.
-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/nordic-iron-ore/r/delarsrapport-januari---juni...
http://mb.cision.com/Main/2831/2597577/895642.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.