Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-10-01

Nordic Iron Ore: Förtydligande: Teckningskurs för Nordic Iron Ores teckningsoptioner är 10 kr per aktie och det krävs ti...

Vid årsstämma i Nordic Iron Ore AB (publ) ("NIO" eller "Bolaget") den
22 maj 2018 beslutades om en sammanläggning av aktier (så kallad
omvänd split) 1:10 genom vilken tio (10) aktier slogs ihop till en
(1) aktie. Den genomförda sammanläggningen medförde motsvarande
omräkning av villkoren för teckningsoptionerna, vilket innebär att
tio (10) teckningsoptioner berättigar till teckning av en (1) aktie
efter omräkning, till en teckningskurs om 10 kronor per aktie under
utnyttjandeperioden 1 mars 2019 till och med den 31 maj 2019.

Den genomförda sammanläggningen av aktier 1:10, som genomförts med
avstämningsdag 8 augusti 2018, medförde motsvarande omräkning av
villkoren för teckningsoptionerna, vilket innebär att
teckningsoptionerna kan utnyttjas för teckning av sammanlagt högst 3
654 555 nyemitterade aktier till en teckningskurs om 10 kronor per
aktie. Det innebär att tio (10) teckningsoptioner berättigar till
teckning av en (1) aktie. Det totala antalet utestående
teckningsoptioner ändras inte, utan är fortsatt 36 545 550 stycken.
Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna tillförs Bolaget högst
cirka 36,5 miljoner kronor. Vid fullt utnyttjande av
teckningsoptionerna av serie 2018/2019 kommer 3 654 555 aktier att
utges, vilket motsvarar en utspädning om cirka 15,5 procent av
Bolagets aktiekapital och röster.

Nordic Iron Ores aktier och teckningsoptioner serie 2018/2019 handlas
från och med idag 1 oktober 2018 på Nasdaq First North Stockholm.

För mer information, kontakta:

Lennart Eliasson, VD, Nordic Iron Ore

Tel: +46 70-640 5177, e-post: lennart.eliasson@nordicironore.se

Kort om Nordic Iron Ore

Nordic Iron Ore AB (publ) är ett gruvutvecklingsbolag med
målsättningen att återuppta och utveckla järnmalms-produktionen i
Ludvika Gruvor i Blötberget och Håksberg samt utveckla det
mellanliggande Väsmanfältet. Bolaget har alla nödvändiga tillstånd på
plats för det inledande projektet i Blötberget och kommer att kunna
producera järnmalm med mycket hög kvalitet. För mer information, se
www.nordicironore.se, där det även går att finna den
Bolagsbeskrivning som upprättats med anledning av Bolagets ansökan om
notering på Nasdaq First North. Wildeco Ekonomisk Information AB är
Bolagets Certified Adviser på Nasdaq First North.

Denna information är sådan information som Nordic Iron Ore AB (publ)
är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom
ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande tid som
ovan.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/nordic-iron-ore/r/fortydligande--teckningskurs...
http://mb.cision.com/Main/2831/2632641/919122.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.