Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-11-15

Nordic Iron Ore: Nordic Iron Ore AB offentliggör teknisk studie för Väsmanfältet

Konsultbolaget SRK har haft i uppdrag att göra en s k "scoping study"
för att bedöma förutsättningarna och lämpligt tillvägagångssätt för
den fortsatta utvecklingen av Väsmanfältet, som innebär en stor
expansionspotential för Nordic Iron Ore AB. Studien har nu
avrapporterats till bolaget och en presentation över resultatet
offentliggöras på bolagets hemsida.

En viktig del av arbetet har varit att, utifrån befintliga uppgifter
om mineraliseringen inom området för bearbetningskoncessionen i södra
Väsman, planera utformningen av en gruva samt bedöma
produktionskapaciteten för området. SRK beskriver här en gruva med
brytning dels under Finnäset och Lyviksberget, dels i en
mineralisering under sjön Väsman. Den beskrivna gruvan skall
förbindas med industriområdet som planeras byggas för Blötbergsgruvan
via en tunnel som ansluter till utlastningstunneln från Blötberget.

Gruvplaneringen utgår endast från de mineraltillgångar som kartlagts
med borrningsarbeten inom området för bearbetningskoncessionen för
Södra Väsman. Detta innebär att bara en begränsad del av de
potentiella mineraltillgångar som indikerats via magnetiska mätningar
inkluderas i beräkningarna. Studien antar att anrikningsverket som
byggs för Blötberget kompletteras för att även kunna hantera malm
från Väsman. De totala investeringarna fram till driftstart, ovan och
under jord, uppskattas till USD 67,3 miljoner.

Med hjälp av modern processteknik antas verket kunna producera
järnkoncentrat som innehåller cirka 68% järn. Den årliga
produktionsvolymen beräknas uppgå till cirka 1,3 - 1,5 miljoner ton
produkt per år vid full drift. Detta ger en drifttid på 7 år och
resulterar i ett nettonuvärde (NPV) för projektet på USD 70,9
miljoner (cirka SEK 690 miljoner) vid diskontering med 8% ränta.

Studien beskriver även ett alternativt upplägg där malmkropparna i
södra Väsman även nås norrifrån via en tunnel från den befintliga
infartsrampen i Iviken. Detta alternativ innebär stora fördelar för
fortsättningen av projektet genom de goda förutsättningar för
effektiv prospektering av norra Väsman som öppnas. Kostnaden för
tilläggsinvesteringarna i detta alternativ sänker nuvärdet av
projektet med cirka USD 7,3 miljoner, men potentialen för framtida
kostnadseffektiv malmproduktion i norra Väsman bedöms av bolaget öka
med detta alternativ.

Studien rekommenderar ytterligare prospektering för att utöka
mineraltillgångarna och föreslår bland annat ett kompletterande
borrprogram.

Det skall noteras att en scopingstudie inte kan jämföras med den
genomförbarhetsstudie som nyligen presenterades för gruvan i
Blötberget. Det är endast en inledande studie för den fortsatta
utvecklingen av hela Väsmanfältet, som enligt NIOs strategi skall
förlänga livslängden och öka den totala årliga produktionen för det
sammanlagda projektet Ludvika Gruvor. Studien ger emellertid an
starkt positiv indikation på att denna strategi är möjlig.

Presentationen av studien återfinns på bolagets hemsida under Tekniska
Studier.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Lennart Eliasson Verkställande Direktör
tel: 070 640 5177

lennart.eliasson@nordicironore.se (paul.marsden@nordicironore.se)

Nordic Iron Ore AB är ett gruvutvecklingsbolag med målsättningen att
återuppta och utveckla järnmalmsproduktionen i Ludvika Gruvor i
Blötberget och Håksberg. Bolaget avser även att utöka sina
mineraltillgångar och uppgradera dessa till malmreserver, främst
genom prospektering och andra undersökningar av det anslutande
Väsmanfältet. Bolaget har alla nödvändiga tillstånd på plats för det
inledande projektet i Blötberget och kommer att kunna producera
järnmalm med mycket hög kvalitet.

För mer information, se www.nordicironore.se.
Bolagets aktier är noterade på Nasdaq First North Growth Market.
Wildeco Ekonomisk Information AB är Bolagets Certified Adviser
(info@wildeco.se tel 08-545 271 00).

Denna information är sådan information som Nordic Iron Ore AB är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, via Cisions för offentliggörande tid som
ovan.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/nordic-iron-ore/r/nordic-iron-ore-ab-offentli...
https://mb.cision.com/Main/2831/2962155/1141719.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.