Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-09-26

Nordic Iron Ore: Nordic Iron Ore AB (publ) har erhållit godkännande för notering på Nasdaq First North och offentliggör...

Nordic Iron Ore AB:s (publ) ("Bolaget" eller "NIO") aktier och
teckningsoptioner av serie 2018/2019 har godkänts för notering på
Nasdaq First North Stockholm. Första dag för handel i Bolagets aktier
och teckningsoptioner av serie 2018/2019 planeras till måndag den 1
oktober 2018. Bolaget har med anledning av noteringen upprättat en
bolagsbeskrivning.

Bolaget har ansökt om notering av Bolagets aktier och
teckningsoptioner av serie 2018/2019 på Nasdaq First North Stockholm.
Nasdaqs granskning av Nordic Iron Ore är nu slutförd och Bolagets
ansökan om upptagande till handel av aktier och teckningsoptioner av
serie 2018/2019 har idag den 26 september 2018 godkänts. Beslutet är
villkorat av att Bolaget (i) senast två dagar före första dag för
handel uppdaterar sin hemsida i enlighet med First North Nordic
Rulebook samt att (ii) ingenting inträffar i Bolaget före första dag
för handel som skulle kunna föranleda en annan bedömning av Nasdaq.
Första handelsdag planeras att bli den 1 oktober 2018 och aktierna
kommer att handlas under kortnamnet "NIO" med ISIN-kod SE0003723709.
Teckningsoptionerna av serie 2018/2019 kommer att handlas under
kortnamnet "NIO TO1" med ISIN-kod SE0011281690.

Med anledning av noteringen på Nasdaq First North har Bolaget
upprättat en bolagsbeskrivning som härmed publiceras och hålls
tillgänglig på Nordic Iron Ores hemsida, www.nordicironore.se.

"Nordic Iron Ore har under några år arbetat med förberedelser för
återstarten av gruvdriften i Ludvika. För att möjliggöra slutförandet
av genomförbarhetsstudierna för gruvan i Blötberget har vi nyligen
genomfört en nyemission, som tillförde bolaget cirka 33 MSEK efter
emissionskostnader, och genomför nu en notering på Nasdaq Stockholm
First North. Vi tror att noteringen kommer att öka medvetandet om
bolagets verksamhet och stärka varumärket gentemot investerare,
kunder, affärspartners och övriga intressenter." säger Lennart
Eliasson, VD i NIO.

Rådgivare

Stockholm Corporate Finance är finansiell rådgivare och Hamilton
Advokatbyrå legal rådgivare till Bolaget i samband med noteringen.

Nordic Iron Ore har anlitat Wildeco Ekonomisk Information AB som
Certified Adviser på Nasdaq First North. För mer information,
vänligen besök www.wildeco.se.

Kort om Nordic Iron Ore

Nordic Iron Ore AB (publ) är ett gruvutvecklingsbolag med
målsättningen att återuppta och utveckla järnmalms-produktionen i
Ludvika Gruvor i Blötberget och Håksberg samt utveckla det
mellanliggande Väsmanfältet. Bolaget har alla nödvändiga tillstånd på
plats för det inledande projektet i Blötberget och kommer att kunna
producera järnmalm med mycket hög kvalitet. För mer information, se
www.nordicironore.se.

För mer information, kontakta:

Lennart Eliasson, VD, Nordic Iron Ore

Tel: +46 70-640 5177, e-post: lennart.eliasson@nordicironore.se

Denna information är sådan information som Nordic Iron Ore AB (publ)
är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom
ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande tid som
ovan.

VIKTIG INFORMATION

EJ FÖR PUBLICERING, DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE, DIREKT ELLER
INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA
ZEELAND, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR
DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE SKULLE VARA OTILLÅTEN ENLIGT
TILLÄMPLIG LAG.

Offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i
vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och
personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har
offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa
sådana legala restriktioner. Detta pressmeddelande innehåller inte
och utgör inte en inbjudan eller ett erbjudande att förvärva, teckna
eller på annat sätt handla med aktier eller andra värdepapper i
Nordic Iron Ore.

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller
distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA,
Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore,
Sydafrika eller annat land där sådan åtgärd helt eller delvis är
föremål för legala restriktioner. Informationen i detta
pressmeddelande får inte heller vidarebefordras, reproduceras eller
uppvisas på sätt som står i strid med sådana restriktioner.
Underlåtenhet att efterkomma denna anvisning kan innebära brott mot
United States Securities Act från 1933 eller tillämpliga lagar i
andra jurisdiktioner.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/nordic-iron-ore/r/nordic-iron-ore-ab--publ--ha...
http://mb.cision.com/Main/2831/2628784/916397.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.