Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-01-08

Nordic Iron Ore: Nordic Iron Ore beslutar om riktad kvittningsemission om 1,0 MSEK

Styrelsen i Nordic Iron Ore AB (publ) ("Nordic Iron Ore" eller
"Bolaget") har, med stöd av emissionsbemyndigande från årsstämman den
22 maj 2019, beslutat om en riktad nyemission av 400 000 aktier med
avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt till en teckningskurs om
2,50 SEK per aktie, vilket motsvarar en sammanlagd emissionslikvid om
1,0 MSEK. Betalning för tecknade aktier har skett genom kvittning av
tidigare upptagna brygglån.

Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att på ett
tids- och kostnadseffektivt sätt stärka Bolagets finansiella
ställning.

Tecknare i emissionen är Modelio Equity AB (publ) (200 000 aktier)
samt Gerhard Dal (200 000 aktier) och betalning sker genom delvis
kvittning av brygglån lämnade i juli 2019. Återstående del av de
brygglån som upptogs i juli 2019, inklusive upplupen ränta, har
återbetalts kontant. För mer information om brygglånen hänvisas till
det pressmeddelande som offentliggjordes den 16 juli 2019.

Teckningskursen om 2,50 SEK per aktie motsvarar en rabatt om 19,4
procent mot den genomsnittliga volymvägda betalkursen på Nasdaq First
North Growth Market under de tio handelsdagarna före emissionsdagen.
Emissionskursen bedöms som marknadsmässig i relation till andra
jämförbara transaktioner på marknaden.

Nyemissionen medför en utspädning om cirka 1,3 procent av antalet
aktier och röster i Bolaget. Genom nyemissionen ökar antalet
utestående aktier och röster i Bolaget med 400 000, från 29 969 470
till 30 369 470. Aktiekapitalet ökar med cirka 693 693,70 SEK, från
cirka 51 974 081,01 SEK till cirka 52 667 774,71 SEK. De nya aktierna
kommer att tas upp till handel på Nasdaq First North Growth Market
efter att de har registrerats hos Bolagsverket.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Lennart Eliasson Verkställande Direktör
tel: 070 640 5177

lennart.eliasson@nordicironore.se (paul.marsden@nordicironore.se)

Nordic Iron Ore AB är ett gruvutvecklingsbolag med målsättningen att
återuppta och utveckla järnmalmsproduktionen i Ludvika Gruvor i
Blötberget och Håksberg. Bolaget avser även att utöka sina
mineraltillgångar och uppgradera dessa till malmreserver, främst
genom prospektering och andra undersökningar av det anslutande
Väsmanfältet. Bolaget har alla nödvändiga tillstånd på plats för det
inledande projektet i Blötberget och kommer att kunna producera
järnmalm med mycket hög kvalitet.

För mer information, se www.nordicironore.se.
-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/nordic-iron-ore/r/nordic-iron-ore-beslutar-om...
https://mb.cision.com/Main/2831/3004706/1171547.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.